Ulga termomodernizacyjna: jak z niej skorzystać

2020-02-13 14:11 Witold Zakrzewski
termomodernizacja domu
Autor: Andrzej Szandomirski Z końcem 2020 r. wejdą w życie nowe – jeszcze bardziej wymagające – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie maksymalnej wartości przenikania ciepła

Ulga termomodernizacyjna od 2019 r. pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki związane z termomodernizacją istniejącego domu jednorodzinnego. Podpowiadamy, jak z niej skorzystać.

Ocieplenie domu, nowe okna, wymiana kotła i modernizacja instalacji grzewczych to duży wydatek. Dostępne obecnie wsparcie dla takich inwestycji - dotacja, pożyczka czy ulga podatkowa - pozwala odzyskać znaczącą część poniesionych kosztów. Każdy, kto planuje prace służące zmniejszeniu zużycia energii na ogrzewanie budynku i wody użytkowej, powinien więc sprawdzić, która z możliwości będzie dla niego najkorzystniejsza.

Od 2019 r. można odliczać od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na termomodernizację istniejącego domu jednorodzinnego (ulga nie dotyczy budynków w budowie). Maksymalna korzyść, czyli pomniejszenie należnego podatku, dla najzamożniejszych wyniesie 16 960 zł (gdy cały wydatek zmieści się w dochodzie objętym 32-procentową stawką podatku dochodowego). Osoby o przeciętnych dochodach (mieszczących się w pierwszym progu podatkowym ze stawką 17%, obowiązującą od października 2019 r.) rozliczając podatek za 2019 r. zyskają co najwyżej 9407 zł, a od 2020 r. - 9010 zł.

Ulga termomodernizacyjna 2019

Warunki nowej ulgi termomodernizacyjnej - określone w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są następujące:

1. Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, który płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) obliczany według skali podatkowej (stawki 17 i 32%) albo liniowy ze stawką 19%, bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

2. W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć nie więcej niż 53 tys. zł. To łączna kwota dla wszystkich wykonanych termomodernizacji budynków, których jest współwłaścicielem (Uwaga! Zgodnie z art. 6 ust. 2 małżonkowie, który korzystają ze wspólnego opodatkowania, osobno odliczają od swoich dochodów wydatki poniesione na termomodernizację);

3. Ulga obejmuje wyłącznie te wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją termomodernizacji budynku, które znalazły się w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (DzU poz. 2489);

4. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono na nie pierwszy wydatek. W razie niedotrzymania tego terminu trzeba będzie ulgę termomodernizacyjną zwrócić (doliczyć do dochodu za rok, w którym upłynął termin);

5. Trzeba mieć faktury na wszystkie odliczane wydatki wystawione przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

6. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane wydatki. Jeśli te wydatki będą wyższe niż roczny dochód, można je będzie odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna a dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”

Co ważne, w przeciwieństwie do programu „Czyste powietrze” w wypadku korzystania z ulgi termomodernizacyjnej nie ma wymagań co do uzyskanego w wyniku termomodernizacji standardu energooszczędności budynku (np. ocieplone ściany i wymienione okna nie muszą spełniać wymagań WT 2021). Nie trzeba tu również sporządzać przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych analizy energetycznej ani zamawiać audytu energetycznego. Ponadto nie obowiązuje tu zakaz montażu kotła na paliwo stałe, gdy jest możliwość przyłączenia się do sieci gazowej, ale taki zakaz może wynikać z przepisów lokalnych.

Zobacz także:

Uwaga! Nie możemy odliczyć w ramach ulgi żadnych wydatków, które zostały nam zwrócone (zrefinansowane). Oznacza to, że na potrzeby rozliczenia ulgi kwotę poniesionych na termomodernizację wydatków musimy pomniejszyć o:

 • dotację uzyskaną w ramach programu „Czyste powietrze” albo „Mój prąd” (czyli ze środków Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) bądź z funduszy gminnych;
 • kwotę umorzenia pożyczki otrzymanej z funduszu lub gminy. Jeśli jednak spłacimy całość pożyczki (nie ma żadnego umorzenia), to mamy prawo odliczyć wydatki sfinansowane w ten sposób;
 • kwotę wydatków zwróconą w inny sposób, na przykład dofinansowanie modernizacji kotłowni z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • tę część wydatków, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, odliczona od przychodu lub uwzględniona w ramach innych ulg podatkowych (na przykład ulgi rehabilitacyjnej albo zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem pięciu lat od jej nabycia). Nie mamy więc prawa do odliczenia, jeśli na ocieplenie domu i wymianę kotła przeznaczyliśmy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania rozliczone już w ramach ulgi mieszkaniowej. 
Kompleksowa termomodernizacja domu z 1929 r
Autor: Grzegorz Kluska-Karolczak Przykład kompleksowej termomodernizacji domu z 1929 r. Objęła ona wymianę okien na plastikowe, instalację dwufunkcyjnego kotła gazowego wraz z grzejnikami, ocieplenie ścian styropianem. Dodatkowo ocieplono drewniany strop między parterem a poddaszem

Ulga termomodernizacyjna: co można odliczyć

Materiały budowlane:

 • wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub systemu ogrzewania elektrycznego;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Urządzenia:

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny lub olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku, analizy termograficznej budynku, dokumentacji projektowej termomodernizacji lub ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowych instalacji;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej lub systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Konkurs II edycja 2020
logo czyste powietrze

Autor: Murator

Czyste powietrze z Muratorem

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” przeprowadzenie termomodernizacji domu stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niemniej pozostaje ona przedsięwzięciem wymagającym podjęcia wielu ważnych decyzji. Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji akcjiCzyste powietrze z Muratorem”. Wyjaśniamy, jakie korzyści można osiągnąć dzięki ociepleniu domu i wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych, a przede wszystkim, jak przeprowadzić skuteczną termomodernizację z wykorzystaniem dotacji, pożyczek i ulgi podatkowej. Ogromną atrakcją naszej akcji jest konkurs, w którym do wygrania są bardzo cenne nagrody ufundowane przez naszych partnerów:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych,
 2. ocieplenie poddasza z zamontowaniem bądź wymianą okien dachowych,
 3. wymiana kotła na powietrzną pompę ciepła.

Nie przegap i zobacz naszą akcję „Czyste powietrze z Muratorem”!

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
zdun
|

Witam, czy wymiana kominka na kominek spełniający wymagania ekoprojektu również podlega uldze termomodernizacyjnej?

Marcin Porwit
|

Mam ten sam dylemat. Czy udało się uzyskać odpowiedź w temacie grzejników?

Marcin
|

Witam. Czy ktoś mi pomoże w określeniu co wchodzi w skład " Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej"? czy to są np. grzejniki?