Ulga termomodernizacyjna: jak z niej skorzystać

2022-02-16 15:42
termomodernizacja domu
Autor: Andrzej Szandomirski Z końcem 2020 r. wejdą w życie nowe – jeszcze bardziej wymagające – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie maksymalnej wartości przenikania ciepła

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 2019 r. Pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki związane z termomodernizacją istniejącego domu jednorodzinnego. Podpowiadamy, jak z niej skorzystać.

Ocieplenie domu, nowe okna, wymiana kotła i modernizacja instalacji grzewczych to duży wydatek. Dostępne obecnie wsparcie dla takich inwestycji - dotacja, pożyczka czy ulga podatkowa - pozwala odzyskać znaczącą część poniesionych kosztów. Każdy, kto planuje prace służące zmniejszeniu zużycia energii na ogrzewanie budynku i wody użytkowej, powinien więc sprawdzić, która z możliwości będzie dla niego najkorzystniejsza.

Od 2019 r. można odliczać od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na termomodernizację istniejącego domu jednorodzinnego (ulga nie dotyczy budynków w budowie).

Ulga termomodernizacyjna

Warunki ulgi termomodernizacyjnej - określone w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są następujące:

1. Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) obliczany według skali podatkowej, 19-procentowej stawki bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

2. W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć nie więcej niż 53 tys. zł. To łączna kwota dla wszystkich wykonanych termomodernizacji budynków, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Każdy z małżonków ma osobny limit, dlatego małżonkowie mogą odliczyć łącznie 106 tys. zł w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Faktury VAT muszą być wystawione imiennie na osobę, która osiąga dochód i będzie chciała skorzystać z ulgi. Jeśli każdy z małżonków będzie chciał skorzystać z ulgi, faktury - na osobne przedsięwzięcia - powinny być wystawione na każdego z nich.

3. Ulga obejmuje wyłącznie te wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją termomodernizacji budynku, które znalazły się w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju wydanego specjalnie na potrzeby ulgi (odpowiada wydatkom objętym programem „Czyste powietrze”).

4. Termomodernizacja musi być zakończona przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono na nią pierwszy wydatek. W razie niedotrzymania tego terminu trzeba będzie ulgę zwrócić (doliczyć do dochodu za rok, w którym upłynął termin).

5. Trzeba mieć faktury na wszystkie odliczane wydatki wystawione przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli wydatki będą wyższe niż roczny dochód, można je będzie odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna a dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”

Co ważne, w przeciwieństwie do programu „Czyste powietrze” w wypadku korzystania z ulgi termomodernizacyjnej nie ma wymagań co do uzyskanego w wyniku termomodernizacji standardu energooszczędności budynku (np. ocieplone ściany i wymienione okna nie muszą spełniać wymagań WT 2021). Nie trzeba tu również sporządzać przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych analizy energetycznej ani zamawiać audytu energetycznego. Ponadto nie obowiązuje tu zakaz montażu kotła na paliwo stałe, gdy jest możliwość przyłączenia się do sieci gazowej, ale taki zakaz może wynikać z przepisów lokalnych.

Zobacz także:

Uwaga! Nie możemy odliczyć w ramach ulgi żadnych wydatków, które zostały nam zwrócone (zrefinansowane). Oznacza to, że na potrzeby rozliczenia ulgi kwotę poniesionych na termomodernizację wydatków musimy pomniejszyć o:

 • dotację uzyskaną w ramach programu „Czyste powietrze” albo „Mój prąd” (czyli ze środków Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) bądź z funduszy gminnych;
 • kwotę umorzenia pożyczki otrzymanej z funduszu lub gminy. Jeśli jednak spłacimy całość pożyczki (nie ma żadnego umorzenia), to mamy prawo odliczyć wydatki sfinansowane w ten sposób;
 • kwotę wydatków zwróconą w inny sposób, na przykład dofinansowanie modernizacji kotłowni z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • tę część wydatków, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, odliczona od przychodu lub uwzględniona w ramach innych ulg podatkowych (na przykład ulgi rehabilitacyjnej albo zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem pięciu lat od jej nabycia). Nie mamy więc prawa do odliczenia, jeśli na ocieplenie domu i wymianę kotła przeznaczyliśmy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania rozliczone już w ramach ulgi mieszkaniowej. 
Kompleksowa termomodernizacja domu z 1929 r
Autor: Grzegorz Kluska-Karolczak Przykład kompleksowej termomodernizacji domu z 1929 r. Objęła ona wymianę okien na plastikowe, instalację dwufunkcyjnego kotła gazowego wraz z grzejnikami, ocieplenie ścian styropianem. Dodatkowo ocieplono drewniany strop między parterem a poddaszem
Termomodernizacja: ocieplenie ścian Termo Organika

Ulga termomodernizacyjna: jakie materiały i urządzenia można odliczyć

Wykaz materiałów budowlanych, których zakup można odliczyć:

 • materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

Wykaz urządzeń:

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na biomasę spełniający co najmniej wymagania Ekoprojektu;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem.

Uwaga! Od  1 stycznia 2022 r. nie można odliczyć wydatków za zakup i montaż kotła na węgiel.

Ulga termomodernizacyjna: usługi, które można odliczyć

 • wykonanie audytu energetycznego budynku, analizy termograficznej budynku, dokumentacji projektowej termomodernizacji lub ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej, np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Programy gminne: dofinansowanie

Warto się dowiedzieć w urzędzie gminy lub miasta, czy udziela dotacji na wymianę kotłów, ocieplenie domów, montaż OZE i inne działania proekologiczne. Wysokość takich dotacji jest różna w poszczególnych miejscowościach. Zazwyczaj nie zależą od dochodu uzyskiwanego przez właściciela domu i mogą być wyższe niż te z programu „Czyste powietrze”. Lepiej nie zwlekać z podjęciem decyzji o sięgnięciu po taką dotację, bo niektóre miasta/gminy z roku na rok zmniejszają jej wysokość. Jest jeszcze bardziej intensywna forma wsparcia. W gminach, które przystąpią do programu „Stop smog”, dotacje na termomodernizację domów jednorodzinnych dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych wyniosą między 90% a 100% wartości realizowanej inwestycji. Beneficjenci nie poniosą żadnych kosztów z tytułu wymiany urządzeń grzewczych i ocieplenia budynku, chyba że w formie pracy wykonanej na rzecz gminy i nieprzekraczającej 10% wartości przedsięwzięcia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE