Program „Czyste powietrze” 2021: dofinansowanie. Jaka jest wysokość dotacji i na co. Jak zdobyć kredyt na inwestycję

2021-07-08 12:42
Czyste powietrze 2021
Autor: Piotr Mastalerz Celem, który trzeba osiągnąć, aby liczyć na dofinansowanie termomodernizacji w 2021 r. z programu "Czyste powietrze", jest spełnienie aktualnych wymogów dotyczących izolacyjności termicznej stawianych nowym budynkom

Jak uzyskać dofinansowanie na termomodernizację w 2021 r.? Umożliwia to program „Czyste powietrze”. Od 6 lipca 2021 r. można też uzyskać kredyt na inwestycję z programu "Czyste powietrze". Wyjaśniamy też, komu przysługuje dotacja z programu i jak z niej skorzystać.

Od 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje priorytetowy program, którego dalekosiężnym celem, mimo że sam jest zaplanowany na 10 lat, ma być obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, a środkiem prowadzącym do urzeczywistnienia tych zamierzeń – modernizacja termiczna naszych domów i wymiana urządzeń grzewczych na nowocześniejsze, a zatem wydajniejsze i bardziej ekologiczne. Program „Czyste powietrze” pozwoli przeprowadzić termomodernizację domu mniejszym kosztem. Sprawdźmy, jakie zmiany czekają w tym roku na zainteresowanych dopłatami.

Program „Czyste powietrze” 2021

Od 15 maja 2020 r. program „Czyste powietrze” funkcjonuje w nowej postaci. Zrezygnowano z udzielania pożyczek i zmieniono zasady przyznawania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe na urządzenia nowoczesne i spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Ponadto zrezygnowano z limitu kosztów kwalifikowanych (czyli tych, które mogą podlegać dofinansowaniu) w wysokości 53 tys. zł, który obowiązywał poprzednio. Został on zastąpiony limitem dotacji. W programie „Czyste powietrze” nie ma też już możliwości dofinansowania domu w budowie.

„Czyste powietrze” 2021:

 • Maksymalna kwota, jaką można uzyskać z tytułu dofinansowania, wynosi obecnie 37 tys.  zł.
 • Czas na realizację prac wydłużono z 24 do 30 miesięcy.
 • Umożliwiono finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Można się ubiegać o dofinansowanie ocieplenia domu, choć nie wymienia się źródła ciepła (warunkiem jest, że nie korzystamy z paliw stałych albo że mamy kocioł na paliwo stałe minimum 5. klasy).
 • Rozbudowano listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) o nowe produkty, m.in. materiały ociepleniowe i stolarkę otworową. Lista pozwala łatwo się zorientować, które z nich uznano za ekologiczne i sprzyjające ochronie klimatu. Ową bazę danych znajdziemy pod adresem lista-zum.ios.edu.pl.
 • Uruchomiono infolinię. Dzwoniąc w godzinach 8.00-16.00 pod numer 22 340 40 80, połączymy się z konsultantem, który odpowie na nasze pytania związane z programem „Czyste powietrze”.
 • Na stronie internetowej projektu „Czyste powietrze” umieszczono kalkulator dofinansowania, pozwalający sprawdzić, na jaką sumę można w danym przypadku liczyć.
 • Do programu „Czyste powietrze” 2021 włączono urzędy gmin i banki. W gminach, które zawarły porozumienie z NFOŚIGW, można tak jak wcześniej składać wniosek o dotację. Nowością jest to, że będą one też mogły udzielać tanich pożyczek uzupełniających finansowanie dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Natomiast banki, które podpiszą umowę o współpracy z NFOŚiGW/WFOŚiGW, będą przyjmować wnioski o udzielenie kredytu wraz z wnioskiem o dotację przeznaczoną na częściową spłatę kapitału kredytu.
 • Program „Czyste powietrze” zintegrowano z programem „Mój prąd” i nie ma już konieczności składania dwóch osobnych wniosków.
 • Doprecyzowano, że łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia ze wszystkich środków publicznych nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych (obliczanych wg regulaminu programu).

Zmiany od 1 lipca 2021 r w programie "Czyste powietrze"

Inne zapowiadane wcześniej zmiany zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

 • Od 2022 r. już nie będzie można uzyskać dotacji na kotły węglowe. Jest to możliwe tylko do 31 grudnia 2021 r. W tym terminie należy złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, kupić go i zamontować. Potrzebna jest również faktura wystawiona do końca 2021 r. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed 1 lipca 2021 r.
 • Podwyższenie progów dochodowych ma na celu ujednolicenie progów dochodowych w programach „Czyste powietrze” i „Stop smog”. Dzięki temu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym powietrzu” - otrzyma dotację do 37 tys. zł.

  Od 1 lipca 2021 r. progi dochodowe kształtują się następująco:

  • dla gospodarstw jednoosobowych wzrasta o 229 zł, czyli do kwoty 2189 zł

  • dla gospodarstw wieloosobowych wzrasta o 164 zł, czyli do kwoty 1564 zł na osobę.

 • Wyższa dotacja na kotły na pellet o podwyższonym standardzie, czyli kotły na pellet drzewny z automatycznym podawaniem paliwa, którego emisja cząstek stałych jest obniżona do ≤20 mg/m3 (wg normy obowiązuje ≤40 mg/m3). W przypadku zakupu i montażu kotła na pellet o podwyższonym standardzie można uzyskać dotację do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Od 6 lipca 2021 r. można uzyskać kredyt na inwestycje w programie "Czyste powietrze"

Pierwsze dwa banki - Alior Banki i Bank Ochrony Środowiska - 6 lipca 2021 r. uruchomiły akcję kredytową dla inwestorów, którzy chcą wziąć udział w programie "Czyste powietrze".

Oto wymagania dla osób ubiegających się o kredyt:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (WFOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku),
 • rozliczenie wniosku (WFOŚiGW: maksymalnie w trzech częściach, bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia),
 • korekta wniosku (WFOŚiGW: tak, bank: nie - możliwość ponownego złożenia wniosku).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Co zrobić, żeby uzyskać kredyt

 • W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste powietrze”, należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste powietrze”.
 • Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej bank złoży w  imieniu inwestora wniosek o dotację do właściwego terytorialnie WFOŚiGW.
 • Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci kredyt inwestorowi. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) należy zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.
 • WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

W latach 2021-2022 banki będą dysponować do 1,5 mld zł środków, w ramach których przekazywać będą do WFOŚiGW wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem. Kolejne banki, które mają uruchomić kredyty to:

 Wniosek „Czyste powietrze”: jak zdobyć dofinansowanie

Nabór wniosków do nowej wersji programu „Czyste powietrze” trwa już od maja, a dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – od października zeszłego roku. Aby stać się jego beneficjentem, musimy odwiedzić stronę wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Znajduje się tam elektroniczny wniosek do wypełnienia. Trzeba go następnie wydrukować i zawieźć lub wysłać pocztą do siedziby właściwego wojewódzkiego funduszu bądź gminy, która zawarła stosowne porozumienie z funduszem. Można też wniosek programu „Czyste powietrze” wypełnić i złożyć elektronicznie bez wychodzenia z domu przez portal gov.pl, ale wymaga to posiadania profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego.

Do wniosku „Czyste powietrze” trzeba dołączyć pewne dokumenty, od tego roku większość z nich można zastąpić oświadczeniami. Najważniejsze będzie jednak pobrane z gminy zaświadczenie o miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego, które jest konieczne w wypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu finansowania.

Czas na rozpatrzenie wniosku „Czyste powietrze” wynosił wcześniej do 90 dni, teraz – maksimum 30 dni, a gdy wniosek złożymy w wyznaczonym banku – nawet 14 dni (gdyruszy bankowa część programu „Czyste powietrze” ).

Zobacz także:

Ulga termomodernizacyjna: jak z niej skorzystać >>>

Dotacje "Czyste powietrze": wysokość dofinansowania

Łączna pula na potrzeby programu "Czyste powietrze" wynosi 103 mld zł. Na udział w programie "Czyste powietrze" mają jednak szansę jedynie osoby o ograniczonych dochodach:

 • osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł mogą liczyć na dotację w łącznej wysokości do 30 tys. zł (jest to tak zwany podstawowy poziom dofinansowania);
 • osobom, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym albo 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, przysługuje podwyższony poziom dofinansowaniado 37 tys. zł.
 • Jeśli jednak ktoś prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to dodatkowo jego dochód roczny nie może przekraczać trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Przeczytaj też:

Fakty i mity o powietrznej pompie ciepła >>>

Podstawowy poziom dofinansowania w programie "Czyste powietrze"

 • Program "Czyste powietrze": dofinansowanie do 30 tys. zł

Przy podstawowym poziomie dofinansowania dopłatę wynoszącą do 30 tys. zł otrzymać można na demontaż źródła ciepła działającego na paliwo stałe (czyli tak zwanego kopciucha) i zakup oraz montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej do celów ogrzania domu lub do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Dodatkowomożna wykonać następujące przedsięwzięcia:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u., co dotyczy również kolektorów słonecznych;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła (rekuperator i wentylacja mechaniczna);
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budynku, stolarki otworowej zewnętrznej (wraz z bramą garażową);
 • zakup dokumentacji technicznej: projekt, ekspertyzy, audyt energetyczny (ale ten tylko pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród).

Kwota wysokości 30 tys. przysługuje tylko tym, którzy zainwestują w fotowoltaikę. Dla pozostałych maksymalny pułap dotacji wynosi 25 tys. zł.

 • Program "Czyste powietrze": dofinansowanie do 25 tys. zł

Niższą dopłatę, bo wynoszącą do 25 tys. zł, otrzymać można na demontaż nieefektywnego źródła ciepła działającego na paliwo stałe i zakup innego źródła ciepła niż wymienione wyżej (czyli może to być pompa ciepła powietrze-powietrze, kondensacyjnykocioł olejowy albo gazowy wraz z przyłączem, spełniający wymagania Ekoprojektu kocioł na węgiel, pelet drzewny bądź zgazowujący drewno albo też ogrzewanie elektryczne). Dodatkowo można zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych lub pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.);
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła (rekuperator i wentylacja mechaniczna);
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budynku, stolarki otworowej zewnętrznej (wraz z bramą garażową);
 • zakup dokumentacji technicznej: projekt, ekspertyzy, audyt energetyczny (ale ten tylko pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród).

Kwota w wysokości 25 tys. zł przysługuje tylko tym, którzy zainwestują w mikroinstalację fotowoltaiczną. Bez niej dotacja z programu "Czyste powietrze" nie może przekroczyć 20 tys. zł.

 • Program "Czyste powietrze": dofinansowanie do 10 tys. zł

Jeszcze mniej, bo zaledwie 10 tys. zł, otrzymać można, gdy nie wymieniamy źródła ciepła, a jedynie realizujemy któreś z następujących przedsięwzięć lub nawet wszystkie z nich:

 • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła (rekuperator i wentylacja mechaniczna);
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budynku, stolarki otworowej zewnętrznej (wraz z bramą garażową);
 • zakup dokumentacji technicznej: projekt, ekspertyzy, audyt energetyczny (ale ten tylko pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród).

W podstawowym poziomie dofinansowania w programie "Czyste powietrze" dotacja może przykładowo wynieść: 45% poniesionych kosztów w wypadku montażu pompy ciepła powietrze/woda o klasie energetycznej A++ (ale nie więcej niż 13 500 zł) lub gruntowej pompyciepła (tu nie więcej niż 20 250 zł), 30% kosztów (nie więcej niż 3000 zł) dla pompy ciepła typu powietrze/powietrze, 45% kosztów (nie więcej niż 9000 zł) dla kotła na pelet drzewny o podwyższonym standardzie, 50% kosztów (maksymalnie 5000 zł) w razie montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Jak płacić mniejsze rachunki dzięki inwestowaniu w ekologię

Podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste powietrze”

Podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste powietrze” wynosi maksymalnie 32-37 tys. zł. Na taką kwotę można liczyć, jeśli dokona się demontażu „kopciucha” oraz zakupu i montażu innego źródła ciepła do ogrzania domu i ogrzewania wody użytkowej i ewentualnie:

 • demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji c.o. lub c.w.u., w tym kolektorów słonecznych lub pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.;
 • zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakupu i montażu instalacji odzysku ciepła (rekuperator i wentylacja mechaniczna);
 • zakupu i montażu ocieplenia przegród budynku, stolarki otworowej zewnętrznej (wraz z bramą garażową);
 • zakupu dokumentacji technicznej.

Wyższa kwota – do 37 tys. zł, przysługuje tylko tym, którzy zdecydują się na mikroinstalację fotowoltaiczną. Beneficjenci z tej grupy zarobkowej mogą też dostać dofinansowanie w wysokości do 15 tys. zł, jeśli zdecydują się jedynie na zakup i montaż systemu rekuperacji, ocieplenie przegród lub wymianę stolarki zewnętrznej, zakup omówionej wcześniej dokumentacji. Przy podwyższonym poziomie dofinansowania dotacje na poszczególne urządzenia i prace budowlane mogą wynieść 50-75% poniesionych kosztów.

Dofinansowanie dla wybranych prac w programie „Czyste powietrze”

Rodzaj inwestycji Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania
Procent poniesionych kosztów Maksymalna kwota dotacji Procent poniesionych kosztów Maksymalna kwota dotacji
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% 10 000 zł 75% 15 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9000 zł 60% 18 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 13 500 zł 60% 18 000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 20 250 zł 60% 27 000 zł
Kocioł gazowy/olejowy kondensacyjny 30% 4500 zł 60% 9000 zł
Kotłownia gazowa 45% 6750 zł 75% 11 250 zł
Instalacja c.o. i c.w.u. 30% 4500 zł 60% 9000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5000 zł 50% 5000 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5000 zł 60% 10 000 zł
Kocioł na węgiel 30% 3000 zł 60% 6000 zł
Kocioł zgazowujący drewno 30% 6000 zł 60% 12 000 zł
Kocioł na pelety drzewny 30% 6000 zł 60% 12 000 zł
Kocioł na pelety drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9000 zł 60% 12 000 zł
Ogrzewanie elektryczne 30% 3000 zł 60% 6000 zł
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE