Program „Czyste powietrze” dofinansowanie: jaka jest wysokość dotacji i na co

2020-10-12 10:27 Agnieszka Szajkowska
Termomodernizacja domu kostki czyste powietrze
Autor: Piotr Mastalerz We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Jest kilka możliwości uzyskania wsparcia finansowego na termomodernizację. Może mieć ono formę dotacji z programu „Czyste powietrze”. Komu przysługuje dotacja i jak z niej skorzystać?

Od 15 maja 2020 r. program „Czyste powietrze” funkcjonuje w nowej postaci. Zrezygnowano z udzielania pożyczek i zmieniono zasady przyznawania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe na urządzenia nowoczesne i spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Ponadto zrezygnowano z limitu kosztów kwalifikowanych (czyli tych, które mogą podlegać dofinansowaniu) w wysokości 53 tys. zł, który obowiązywał poprzednio. Został on zastąpiony limitem dotacji. W programie „Czyste powietrze” nie ma też już możliwości dofinansowania domu w budowie. O dotację, tak jak i wcześniej, mogą występować właściciele lub współwłaściciele użytkowanych domów jednorodzinnych albo wydzielonych w nich lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą (w domu jednorodzinnym mogą być dwa takie lokale).

Kto może skorzystać z programu „Czyste powietrze”

Beneficjenci programu „Czyste powietrze” zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości:

 • podstawowe dofinansowanie – do 30 tys. zł – mogą otrzymać osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł (w razie uzyskiwania dochodów z różnych źródeł należy je zsumować);
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 37 tys. zł – przewidziano dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1,4 tys. zł netto w gospodarstwie wieloosobowym albo 1960 zł netto w jednoosobowym. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej roczny przychód z tego tytułu za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenia potwierdzające prawo do zwiększonego dofinansowania mają wydawać gminy.

Zobacz także:

Dotacje "Czyste powietrze": ile wynosi dofinansowanie

W tej części programu „Czyste powietrze” mamy do wyboru trzy opcje z różnymi zakresami wspieranych przedsięwzięć i wysokości dotacji.

 • Opcja 1maksymalna kwota dotacji wynosi 25 tys. zł (gdy nie instalujemy mikroinstalacji fotowoltaicznej) albo 30 tys. zł (gdy ją instalujemy)

Taką dotację możemy uzyskać, gdy w miejsce nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe zainstalujemy pompę ciepła typu powietrze-woda albo gruntową do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Dodatkowo mogą być wykonane:

 • zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych);
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • Opcja 2maksymalna kwota dotacji wynosi 20 tys. zł (gdy nie instalujemy mikroinstalacji fotowoltaicznej) albo 25 tys. zł (gdy ją instalujemy).

Na takie kwoty dotacji w programie „Czyste powietrze” możemy liczyć, jeśli zdecydujemy się na zamianę starego kotła opalanego paliwem stałym na pompę ciepła typu powietrze-powietrze, kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy, nowoczesny kocioł na węgiel, zgazowujący drewno lub piec na pellet drzewny albo na ogrzewanie elektryczne.

Przeczytaj też:

Fakty i mity o powietrznej pompie ciepła >>>

Dodatkowo mogą być wykonane takie prace:

 • zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.);
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • Opcja 3z maksymalną dotacją w wysokości 10 tys. zł.

Taką kwotę można uzyskać, jeśli w ogóle nie wymieniamy kotła, lecz decydujemy się takie inwestycje:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.

Ważne terminy w programie „Czyste powietrze”

1. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie ani przed 15 maja 2020 r.

2. Można je zakończyć przed złożeniem wniosku – pod warunkiem że nie zostało rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

3. Ponadto przedsięwzięcie nie musi być zakończone ani nawet rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Można złożyć wniosek o dofinansowanie, mając je dopiero w planach.

4. Trzeba je zrealizować i zakończyć w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste powietrze”

W tej części programu „Czyste powietrze” mamy do wyboru dwie opcje dofinansowania.

 • Opcja 1maksymalna kwota dotacji wynosi 32 tys. zł (przedsięwzięcie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej) albo 37 tys. zł (przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną).

Taką dotację można uzyskać, gdy w miejsce zdemontowanego starego źródła ciepła na paliwo stałe zostanie zamontowane spełniające warunki programu źródło ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo kotłownia gazowa. Dodatkowo mogą być wykonane:

 • zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.);
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • Opcja 2z maksymalną dotacją w wysokości 15 tys. zł

Taką kwotę można uzyskać w programie "Czyste powietrze", gdy źródło ciepła na paliwo stałe nie jest wymieniane, ale zostanie wykonana jedna lub więcej z następujących prac:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (z demontażem).

W każdej z powyższych opcji w koszty można jeszcze wliczyć audyt energetyczny (pod warunkiem ocieplenia przegród budowlanych), projekt i ekspertyzy.

Dofinansowanie dla wybranych prac w programie „Czyste powietrze”

Rodzaj inwestycji Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania
Procent poniesionychkosztów Maksymalna kwotadotacji Procent poniesionychkosztów Maksymalna kwotadotacji
Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9000 zł 60% 18 000 zł
Gruntowa pompa ciepła 40% 20 250 zł 60% 27 000 zł
Kocioł gazowy/olejowy kondensacyjny 30% 4500 zł 60% 9000 zł
Instalacja c.o. i c.w.u. 30% 4500 zł 60% 9000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5000 zł 50% 5000 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5000 zł 60% 10 000 zł
Ocieplenie przegród budowlanych 30% 45 zł/m2 60% 90 zł/m2
Stolarka okienna 30% 210 zł/m2 60% 420 zł/m2

Warunki udzielenia dofinansowania w programie „Czyste powietrze”

Zakres planowanych prac nie może być zbyt skromny, ponieważ wnioskowana kwota dotacji w programie "Czyste powietrze" nie może być niższa niż 3 tys. zł. Trzeba przy tym pamiętać, że gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie o procent powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności w stosunku do powierzchni całkowitej budynku. W przypadku domu, dla którego wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia po 31 grudnia 2013 r., nie ma możliwości dofinansowania ocieplenia przegród budowlanych ani wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Można jednak dostać dotację na wymianę kotła, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., montaż fotowoltaiki i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jeśli w budynku znajduje się już źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub na paliwo stałe, lecz spełniające wymagania minimum 5. klasy, można w ramach programu uzyskać dofinansowanie do ocieplenia (chyba że o pozwolenie wystąpiono w 2014 r. lub później) i montażu rekuperacji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w domu znajduje się i kocioł gazowy, i stary kocioł węglowy, a średnie zużycie gazu z ostatnich 3 lat kalendarzowych nie przekroczyło 5600 kWh/rok – wtedy można dostać też dotację na wymianę kotła węglowego na nowe urządzenie.

Jeżeli budynek/lokal jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, nie ma możliwości dofinansowania kotła na paliwo stałe. Wymagane jest też, aby po zakończeniu dofinansowanego przedsięwzięcia w programie "Czyste powietrze" wszystkie zainstalowane i użytkowane w domu urządzenia służące do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane okazjonalnie) spełniały docelowe wymagania miejscowych uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza. Dofinansowane urządzenia i materiały budowlane muszą spełniać wymagania techniczne określone w programie „Czyste powietrze”. W ich zakupie pomocna będzie lista, na której producenci mogą umieszczać swoje produkty – dostępna na stronie internetowej https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl.

Tylko jedno dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”

Warto też wiedzieć, że w nowej wersji programu na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”. Jeśli jednak ktoś skorzystał z dofinansowania wg zasad sprzed 15.05.2020 r., może złożyć wniosek o dofinansowanie montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych – ale na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją.

Dla zainteresowanych dofinansowaniem termomodernizacji – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 – działa ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 340 40 80. Co ważne, można się ubiegać o dotacje na to samo przedsięwzięcie zarówno w programie „Czyste powietrze”, jak i w programie gminnym (pod warunkiem że umowa z gminą została podpisana po 30.04.2020 r.). Łączna kwota dofinansowania w takim wypadku nie może jednak przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

„Mój prąd” – dotacja na fotowoltaikę

W ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dotację na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 do 10 kW. Dotacja może pokryć 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, ale jej maksymalna wysokość to 5 tys. zł. Dofinansowaniu nie podlega zwiększenie mocy już istniejącej instalacji. O dotację mogą wnioskować osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Warto wiedzieć, że dofinansowanie nie może być udzielone na mikroinstalację sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Oba programy zostały ostatnio zintegrowane i nie ma już konieczności składania dwóch osobnych wniosków. Dotację z programu „Mój prąd” można natomiast połączyć z ulgą termomodernizacyjną. Kwota odliczenia od podatku powinna być jednak pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Uwaga! Od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. (lub do wyczerpania środków) trwa drugi nabór do programu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
sssss
|

Propaganda a nie faktyczna pomoc. Kto przy dochodach 1400zł miesięcznie ociepla dom ? Będzie jadł trawę ? Dochód 1800zl dyskwalifikuję mnie do datacji bo mam za duży dochód.

Vatrax
|

Jak to jest z nowymi domami? Raz piszecie, że jest na nowo wybudowane i wymianę w już wybudowanych, a w innym miejscu, że tylko na wymianę