Dopłaty do węgla 2022 ruszyły - jaka cena węgla i rekompensaty dla sprzedawców

2022-07-31 18:48
Węgiel
Autor: PGG

28 lipca weszła w życie ustawa o maksymalnej cenie jednej tony węgla na poziomie 996,60 zł i rekompensatach za węgiel dla dystrybutorów. Jak skorzystać z rządowego programu dopłat do węgla? Ile węgla będzie można kupić w tej cenie? Gdzie będzie sprzedawany?

Mimo że rząd zmienił program wsparcia dla osób opalających węglem i promuje obecnie dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, to w dniu 28 lipca ustawa o rekompensatach dla sprzedawców węgla po cenie gwarantowanej wchodzi w życie. Sejm przyjął ustawę o rekompensatach za cenę węgla 23 czerwca, prezydent podpisał ją 11 lipca, 12 lipca została ogłoszona w Dzienniku Ustaw, a więc wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia, czyli od czwartku 28 lipca.

Rząd postanowił zapewnić możliwość zakupu węgla w rozsądnej cenie przed sezonem grzewczym i ogłosił program dopłat do węgla w 2022 r. Ustalono gwarantowaną w tym roku cenę węgla - 996,60 zł za tonę - i stworzono system rekompensat dla sprzedawców węgla, którzy będą go oferowali w tej cenie. Więcej jak działa program: Węgiel w gwarantowanej cenie 996,60 zł można już kupować >>>

System sprzedaży i dopłat, który pozwoli zaopatrzyć się w węgiel po cenach niespekulacyjnych, ruszył 28 lipca. Węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupić gospodarstwa indywidualne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dopłaty mają dotyczyć paliw stałych wydobytych wyprodukowanych w Polsce lub importowanych od 16 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dystrybutorzy, którzy sprzedadzą węgiel po cenie gwarantowanej odbiorcy indywidualnemu będą mogą liczyć na rekompensatę w wysokości 1073,13 zł brutto. Obecnie w składach węgiel jest bardzo drogi i kosztuje znacznie powyżej 2000 zł za tonę. To efekt tego, że węgla jest na rynku za mało. Przeczytaj o aktualnych cenach węgla i jego dostępności w składach - TUTAJ >>>

Spis treści

 1. Projekt ustawy dopłat do zakupu węgla
 2. Ustawa z podpisem prezydenta
 3. Kto dostanie dopłaty do węgla 2022
 4. Rekompensaty za węgiel dla dystrybutorów
 5. Sieć sprzedaży węgla z dotacją
 6. Cena gwarantowana węgla
 7. Ile można kupić węgla w cenie gwarantowanej
 8. Bardzo wysoka cena węgla
 9. Węgiel z kopalni
 10. Węgiel w lokalnych składach
 11. Jak dostarczyć węgiel na rynek
 12. 1000 zł dla każdego kto pali węglem

Projekt ustawy dopłat do zakupu węgla

W czerwcu na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. - Na rekompensaty do zakupu węgla przewidziano w budżecie maksymalnie 3 mld zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  — poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Pieniądze mają być wypłacane w dwóch transzach - połowa do końca 2022 r., a połowa w 2023 r.

W ustawie przewidziano, że sprzedawcy węgla będą mogli występować o rekompensaty od 15 października br., tak żeby jeszcze przed 31 grudnia br. otrzymać zwrot.

Pod koniec czerwca Senat zgłosił siedem poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. 

Senat w swoich poprawkach zaproponował m.in. skreślenie zawartych w ustawie przepisów nowelizujących ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Senatorowie argumentowali, że przepisy te zostały dopisane na ostatnich etapach prac sejmowych i wykraczają poza zakres przedmiotowy projektu przedłożonego przez rząd. W kolejnej poprawce Senat doprecyzował, że szef Krajowej Administracji przekazuje, na wniosek zarządcy rozliczeń, wskazane w ustawie dane identyfikacyjne przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania rekompensaty.

Przeczytaj też: Jak uzyskać dodatek węglowy 3000 zł >>>

W wywiadzie dla “Dziennika Gazety Prawnej” minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zadeklarowała, że dopłaty do węgla mają działać tak, że nabywcy indywidualni zapłacą za węgiel cenę ustaloną na podstawie danych GUS oraz cen węgla z wydobycia krajowego. Przedsiębiorcy zaś dostaną kwoty odpowiadające różnicy między kosztem sprowadzenia węgla do Polski, a ceną, jaką zapłacili odbiorcy indywidualni. 

Ustawa z podpisem prezydenta

Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, czyli tzw. ustawę o dopłatach do węgla prezydent podpisał 11 lipca br. Większość zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (12 lipca), czyli 28 lipca br.

Kto dostanie dopłaty do węgla 2022

Z programu dopłaty do węgla i jego kupna po cenie gwarantowanej będą mogli skorzystać indywidualni odbiorcy wykorzystujący węgiel na potrzeby własne. Ponadto tani węgiel ma być przeznaczony dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. "W ich imieniu wystąpi zarządca i wtedy adekwatnie do ilości gospodarstw domowych w danym budynku ta ilość dostępnego węgla będzie przemnożona trzy razy ilość mieszkań i wszystkie te formalności będzie wtedy w imieniu mieszkańców organizował przedstawiciel zarządcy konkretnej wspólnoty, czy też spółdzielni - poinformowała minister Anna Moskwa.

Jak obiecuje rząd program ma ruszyć przed sezonem grzewczym i węgiel w cenie gwarantowanej będzie można kupić pod koniec lipca br.

Sprawdź też:

Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia do zakupu węgla ma być wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem. 

Warunkiem uzyskania rekompensaty jest przedstawienie zaświadczenia, że kupujący paliwo zgłosił swoje urządzenie grzewcze do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ma zostać utworzona baza danych osób zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby swojego gospodarstwa domowego, w której będzie musiał się zarejestrować każdy chętny. Rejestracja ma się odbywać elektronicznie albo za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej.

Dopłaty będą wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń, na wniosek sprzedawcy, z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który zostanie wkrótce utworzony.

Rekompensaty za węgiel dla dystrybutorów

Rekompensaty otrzymają dystrybutorzy węgla, którzy zarejestrują się w programie u jego operatora - Zarządcy Rozliczeń SA. Rekompensata dla dystrybutora będzie wynosiła maksymalnie 1073,13 zł brutto za sprzedaż 1 tony węgla po cenie gwarantowanej. Wniosek o wypłatę rekompensaty do węgla sprzedawcy będą mogli składać od stycznia 2023 r. Natomiast węgiel po gwarantowanej, obniżonej cenie będzie można kupić po wejściu w życie ustawy - czyli od 26 lipca br., jednak dystrybutorzy będą mogli zarejestrować się do programu dopiero we wrześniu br.

Sieć sprzedaży węgla z dotacją

Premier zapowiedział stworzenie sieci składów z dotowanym węglem, która ma pokrywać terytorium całego kraju, podobnie jak sieć należących do państwowej spółki Orlen stacji benzynowych. Polska Grupa Górnicza (PGG) ogłosiła, że poszukuje firm, które w jej imieniu będą prowadzić składy węgla dla odbiorców indywidualnych. Wnioski wraz z dokumentami należało złożyć do 27.06.2022 r. 

Cena gwarantowana węgla

Dopłaty do węgla będą realizowane w sklepach PGG lub u dystrybutora, który zgłosi się do rządowego programu. Czyli zostanie utworzona sieć autoryzowanych dystrybutorów PGG oraz zostaną wprowadzone rekompensaty dla sprzedawców, którzy włączą się w rządowy program.

Dla indywidualnych odbiorców ustalono limit zakupu 3 ton węgla w cenie gwarantowanej. Osoba chcąca kupić węgiel po cenie gwarantowanej 996,60 zł za tonę będzie musiała udokumentować sprzedawcy zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jest to warunek otrzymania rekompensaty dla sprzedawcy węgla.

"Przypominamy również o możliwości składania wniosku o dodatek osłonowy w ramach którego gospodarstwa domowe, używające węgla do opalania, mogą uzyskać wsparcie w maksymalnej kwocie do ponad 1400 zł" - powiedziała minister Anna Moskwa.

Ile można kupić węgla w cenie gwarantowanej

Rząd poinformował, że w 2022 r. indywidualne gospodarstwo domowe będzie mogło kupić maksymalnie 3 tony węgla w gwarantowanej cenie.

Jak znaleźć dobrego fachowca?

Bardzo wysoka cena węgla

Przez wiele lat węgiel kosztował 800-900 zł za tonę. W momencie kryzysu energetycznego, który dotyka nie tylko Polskę, ceny węgla zaczęły gwałtownie rosnąć. Stał się on przedmiotem spekulacji. W składach opałowych można kupić węgiel po bardzo różnych cenach – 1700, 2000, 2400, a nawet ponad 3000 zł za tonę. To są ceny nie do przyjęcia dla osób o niewysokich dochodach, a to one opalają domy węglem. W wielu małych składach węgla brakuje.

Przeczytaj też: Cena ekogroszku - bardzo drogo!

Węgiel z kopalni

Węgiel można kupić bezpośrednio z kopalni, np. zrzeszonych w Polskiej Grupie Górniczej. Przez sklep internetowy 2 razy w tygodniu odbywa się sprzedaż węgla dla prywatnych odbiorców. Cena groszku lub orzecha bez akcyzy, kupowanego na własne potrzeby, wynosi nawet mniej niż 900 zł/t, czyli jest taka jak wcześniej. Choć PGG skupia kilkanaście kopalń, węgla jest mało. Kupuje ten, kto jest pierwszy.

Przeczytaj też: Zakaz palenia węglem w Warszawie od 2023 r.! Uchwała podjęta

W kopalni Bogdanka tona groszku dla odbiorców indywidualnych kosztuje nieco ponad 1200 zł i wg informacji uzyskanej telefonicznie węgiel jest. Ten sam węgiel można kupić już znacznie drożej w składach opałowych. Jednak węgiel trzeba jeszcze przywieźć z kopalni do domu. Więc jest to rozwiązanie dla osób mieszkających w danym regionie. Transport na duże odległości jest bardzo drogi.

Węgiel w lokalnych składach

Warto również pamiętać, że osoby ubogie energetycznie to bardzo często osoby nieużywające nowoczesnych narzędzi - niemające dostępu do komputera, niekorzystające z internetu. One kupują węgiel w składzie w najbliższej okolicy. Żeby mogły zaopatrzyć się w opał przed zimą, węgiel powinien być w składach na terenie całego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na jednym z ostatnich posiedzeń rządu dyskutowano o mechanizmach dystrybucji węgla. Podkreślił, że zapewnienie możliwości kupna węgla w składach blisko miejsca zamieszkania “to jest nasze rządowe zobowiązanie". Konieczne jest również zapewnienie normalnych cen węgla – sprzed kryzysu energetycznego.

Jak dostarczyć węgiel na rynek

W ostatnich latach w Polsce zamykano kopalnie węgla. Wydobycie krajowe to nieco ponad 40 mln ton węgla, które nie pokrywa potrzeb. Dlatego do Polski sprowadzano węgiel z zagranicy, przede wszystkim z Rosji. Węgiel z Rosji był lepszej jakości, nadawał się również na grubsze sortymenty, groszek lub orzech, które są wykorzystywane do ogrzewania domów (elektrownie wykorzystują miały węglowe).

Teraz ma zostać zwiększone wydobycia węgla w krajowych kopalniach. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wskazał konieczność  zmiany harmonogramu wygaszania kopalń, tak by zaspokoić zapotrzebowanie na węgiel. Jednak konieczny jest również import z nowych kierunków. Do polskich portów wpływają statki z węglem z Kolumbii, Kanady, USA i RPA. Problem jednak z węglem transportowanym drogą morską jest taki, że ulega on rozdrobnieniu. Na miejscu można z niego odzyskać mniej więcej 10% węgla grubego, energetycznego – wykorzystywanego w gospodarstwach domowych i np. ciepłowniach osiedlowych.

1000 zł dla każdego kto pali węglem

Nowa propozycja 1000 zł dopłaty do węgla dla indywidualnych odbiorców. Przepisy o dopłatach dla dostawców węgla zostały podpisane przez prezydenta i wkrótce wejdą w życie. "Dziennik Gazeta Prawna" donosi, że "jest rozważana dopłata dla każdego gospodarstwa domowego ogrzewanego tym surowcem". Te dopłaty miałyby być przekazywane bezpośrednio gospodarstwom domowym. Miałoby to działać niezależnie od systemu dopłat dla sprzedawców. Pierwsze sygnały mówią o kwocie rzędu minimum 1000 zł. Innym sposobem na umożliwienie zakupu tańszego węgla jest zmniejszenie jeszcze w tym roku VAT-u na ten produkt do 0%, co zaproponowało wcześniej Ministerstwo Aktywów Państwowych, oraz obniżenie standardów emisyjnych dla węgla, czyli pozwolenie na wprowadzenie na rynek produktów gorszej jakości, które zostały jakiś czas temu zakazane.

Listen to "Czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa?" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE