Dodatek energetyczny do każdego źródła ogrzewania. Jak go dostać? Od kiedy wypłaty?

2022-09-29 15:13
Dodatek energetyczny
Autor: Mariusz Bykowski Dodatek energetyczny to jednorazowe wsparcie, które otrzymają gospodarstwa domowe do różnego typu ogrzewania

Co to jest dodatek energetyczny? Dodatek energetyczny 2022 to dopłaty do ogrzewania do wszystkich źródeł ciepła, w tym ogrzewania elektrycznego. Jaką dopłatę można dostać? Komu przysługuje dodatek energetyczny i jak go uzyskać? Kto nie dostanie dodatku energetycznego. Wyjaśniamy

Dodatek energetyczny to rządowe wsparcie do ogrzewania tej zimy. Przysługuje wszystkim gospodarstwom domowym, bez względu na osiągane dochody. Możliwość jego otrzymania i wysokość dopłat zależy od tego, jaki opał kupujemy do ogrzewania. Pierwszy został uruchomiony dodatek węglowy. Następnie rząd wprowadził dodatek energetyczny do gazu, oleju opałowego, drewna i pelletu. Najnowszy jest dodatek energetyczny do prądu. Dodatki energetyczne mają skutecznie pomóc w sytuacji kryzysu energetycznego i zagwarantować poczucie bezpieczeństwa energetycznego w tym sezonie grzewczym. Najnowszy dodatek energetyczny dotyczy zamrożenia cen prądu oraz dopłat do ogrzewania elektrycznego.

Uruchomiony w sierpniu dodatek węglowy od początku wzbudzał kontrowersje, ponieważ wyróżniał jedną grupę społeczną - te gospodarstwa domowe, które używają do ogrzewania domu węgiel. W odpowiedzi na liczne zarzuty w tej kwestii, rząd przygotował dodatek energetyczny dla osób, które ogrzewają za pomocą innych paliw.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o dodatek węglowy: Wzór wniosku o dodatek węglowy - jak wypełnić, gdzie złożyć i do kiedy?

Dla kogo dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, które główne źródło ciepła, którym ogrzewają, mają zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Kocioł lub piec właściciel nieruchomości musiał zgłosić do CEEB obowiązkowo do końca czerwca tego roku. Jeśli tego nie zrobił, nie dostaniemy dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny przyznawany jest jeden na jeden adres zamieszkania.

Nie ma dodatku energetycznego do kotłów gazowych

Właściciele domów mający kotły gazowe, zasilanej gazem ziemnym z sieci, nie dostaną dodatku energetycznego tej zimy. Rząd nie przewidział jednorazowych dopłat do gazu.

Dodatek energetyczny do prądu

Najnowszym dodatkiem energetycznym wprowadzonym przez rząd jest dopłata do ogrzewania elektrycznego, w tym pomp ciepła. Wysokość tego dodatku energetycznego wynosi 1000 zł jeśli limit zużycia prądu jest do 5000 kWh rocznie. Jeśli w 2021 roku zużyliśmy ponad 5000 kWh dostaniemy dodatek energetyczny wyższy o 500 zł, czyli dopłata wyniesie 1500 zł. Ważne! Dodatek energetyczny do ogrzewania elektrycznego, w tym także pompą ciepła, nie przysługuje, jeśli mamy instalację fotowoltaiczną. Dowiedz się więcej: Jak dostać dodatek do ogrzewania elektrycznego

Dodatek energetyczny wypłaty - ile można dostać pieniędzy?

Dodatek energetyczny to wsparcie finansowe mające charakter jednorazowy i przeznaczone dla odbiorców indywidualnych. Dodatek energetyczny nie zakłada żadnych progów podatkowych. Kwoty dofinansowania są następujące:

  • 3 tys. złotych dodatku energetycznego do ogrzewania kotłem na paliwo stałe, pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,
  • 2 tys. złotych dodatku energetycznego do ogrzewania kotłem olejowym
  • 1 tys. złotych dodatku energetycznego do ogrzewania kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią lub piecem kaflowym zasilanym drewnem kawałkowym,
  • 500 zł dodatku energetycznego do ogrzewania gazem LPG
  • 1000 i 1500 zł dopłaty do ogrzewania elektrycznego, w tym pompą ciepła.

Dodatek energetyczny 2022 zasady i wniosek

Dodatek energetyczny ma funkcjonować analogicznie jak dodatek węglowy: odbiorcy indywidualni dostaną wsparcie w gotówce. Środki będą pochodzić z budżetu państwa, a gminy otrzymają pieniądze na wypłatę świadczeń. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku energetycznego jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Właściciele gospodarstw domowych będą musieli wskazać we wniosku o dodatek energetyczny rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła. Do wyboru są: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; kocioł olejowy. Należy również zaznaczyć rodzaj paliwa wykorzystywanego do ogrzewania, na które chcemy dostać dopłatę (pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG czy olej opałowy).

Dodatek energetyczny jest wypłacany jeden na jeden adres zamieszkania. Jeśli wniosek o wypłatę dodatku energetycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną odrzucone. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek energetyczny nie zostanie przyznany, jeśli złożyliśmy wniosek o dodatek węglowy. Można dostać tylko jeden dodatek energetyczny, nawet jak korzystamy z różnego rodzaju opału w domu i mamy dwa urządzenia grzewcze.

Kiedy będzie wypłacany dodatek energetyczny?

Wniosek o dodatek energetyczny do gazu, oleju, drewna i pelletu można składać od 21 września. Formularz wniosku jest ujednolicony i dość prosty do wypełnienia. Składamy go w gminie, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Na złożenie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego mam czas do 30 listopada br. Gmina ma obowiązek dokonać weryfikacji danych podanych we wniosku o dodatek energetyczny. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dodatek energetyczny będzie wypłacany w ciągu 30 dni. Pieniądze zostaną nam wypłacone na konto bankowe, które podaliśmy we wniosku. Natomiast wnioski o dodatek energetyczny do ogrzewania elektrycznego będzie można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r., a wypłata dodatku będzie realizowana do 31 marca 2023 r.