Wniosek o dodatek energetyczny. Jest rządowy wzór wniosku! Jak go wypełnić i gdzie złożyć?

2022-09-15 9:21
Kocioł na pellety
Autor: Andrzej Szandomirski Jeśli mamy w domu kocioł na pellet do ogrzewania możemy złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Od 21 września można składać wniosek o wypłatę dodatku energetycznego - jest oficjalny wzór wniosku. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, gdzie go złożyć i jak dostać dopłatę do ogrzewanie. Znajdziesz tu wniosek do pobrania i instrukcję jego wypełnienia.

Tłumaczymy, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Pojawił się oficjalny, rządowy wzór wniosku o dodatek energetyczny. Będzie on obowiązywał w całym kraju. Jego wypełnienie jest dość proste. Formularza jest bardzo podobny do wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła 19 września została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Weszła w życie 20 września 2022 r. Natomiast Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974) weszło w życie 21 września. Od tego momentu można już składać wnioski o wypłaty świadczeń.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - wzór do pobrania

Wyjaśniamy, jak wypełnić rządowy wniosek o dodatek energetyczny, gdzie go złożyć i ile wynosi dodatek do ogrzewania. Ministerstwa Klimatu i Środowiska dało jasne wytyczne, co musi zawierać wniosek, by został przyjęty!

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dodatek energetyczny, pobierz obowiązujący wzór wniosku. Wydrukuj i wypełnij go. Wniosek będzie też dostępny na stronie gov.pl oraz w urzędach gmin. 

Zamieszczamy przygotowany przez ministerstwo klimatu i środowiska - WZÓR wniosku do pobrania - TUTAJ

Kto może złożyć wniosek o dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny będą mogły otrzymać osoby, które ogrzewają swoje domy innym paliwem niż węgiel. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje na drewno kawałkowe, pellet drzewny i biomasę, gaz LPG oraz olej opałowy.

Wysokość dodatku energetycznego

Wysokość dodatku energetycznego zależy od rodzaju opału, jaki stosujemy w domu do ogrzewania. Zgodnie z procedowanym właśnie w Sejmie projektem ustawy, najwyższy dodatek energetyczny w wysokości 3 tysięcy zł będzie przysługiwał, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy. W przypadku drewna kawałkowego używanego do ogrzewania domu dopłata 1 tysiąc zł, do ogrzewania na LPG - 500 zł, a na olej opałowy dostaniemy 2 tysiące zł.

Miejsce zamieszkania - ważna informacja we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Ważne! Aby otrzymać dodatek energetyczny do innych źródeł ciepła niż węgiel, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania. Jeden dodatek energetyczny będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Jak wypełnić wniosek o dodatek energetyczny

Oficjalna nazwa wniosku to „Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”. Pamiętaj, że wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. A pola wyboru należy zaznaczać: V lub X. Podane we wniosku o dodatek energetyczny dane składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W pierwszej części wniosku o dodatek energetyczny podajemy dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego.

  • Imię
  • Nazwisko
  • Obywatelstwo
  • Numer PESEL
  • Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeśli osoba nie posiada numeru PESEL

W kolejnym kroku we wniosku podajemy:

  • Adres i miejsce zamieszkania - wypełniamy zgodnie z rubrykami we wniosku

Adresem miejsca zamieszkania jest adres gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest źródło wskazane we wniosku.

Następnie we wniosku o wypłatę dodatku energetycznego podajemy:

  • Numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota dodatku do ogrzewania - w zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła i opału.

W kolejnym kroku we wniosku o dodatek energetyczny wypełniamy dane dotyczące naszego gospodarstwa domowego:

Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (zaznaczamy właściwą rubrykę: jednoosobowe / wieloosobowe

Jeśli jest wieloosobowe podajemy dane osób, wchodzących w skład naszego gospodarstwa domowego.

Wniosek o dodatek energetyczny - wskazanie źródła ciepła

Część trzecia wniosku o dodatek energetyczny dotyczy źródła ciepła, na które chcemy dostać dopłatę. Przypominamy, że głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest to zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. We wniosku trzeba zaznaczyć jedno urządzenie grzewcze, czy jest to: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG czy kocioł olejowy.

Uwaga, ważna zmiana. We wniosku jest informacja, że możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r.! Informacja dotyczy istniejących domów, które trzeba było zgłosić do CEEB 30 czerwca br. Ten zapis we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła ma zapobiec zmienianiu deklaracji CEEB, żeby otrzymać większą kwotę. Pisaliśmy o tym w artykule: Kiedy wypłata dodatku energetycznego i węglowego? Kluczowy termin złożenia deklaracji CEEB. Zasady się zmieniły!

Wniosek o dodatek energetyczny - źródło ciepła

Następnie we wniosku o dodatek energetyczny należy zaznaczyć rodzaj wykorzystywane do ogrzewania paliwa. Do wyboru są: pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy (należy napisać jaki), gaz LPG, olej opałowy.

Przeczytaj też:

We wniosku znajduje się informacja, że za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. "Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej".

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła trzeba będzie złożyć do gminy, zgodnych z miejscem zamieszkania. Urzędnicy mają obowiązek dokładnej weryfikacji danych podanych we wniosku oraz zgodności źródeł ciepła z wpisem do CEEB. Składający wniosek muszą także zwrócić uwagę, że informacje jakie w nim zawrą, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Pisaliśmy o tym w artykule: Kara za wyłudzenie dodatku energetycznego. Nawet 8 lat więzienia! Rząd uszczelnienia przepisy i kontrolę wniosków