Jak dostać dopłatę do gazu LPG? Dla kogo jest dodatek do gazu płynnego i ile wynosi?

2022-08-30 11:11

Dodatek do gazu płynnego - jak dostać 500 zł dopłaty do ogrzewania domu gazem LPG? Kiedy ruszą dopłaty do LPG? Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania? Jak złożyć wniosek o dodatek do gazu? Wszystko, co musisz wiedzieć, by dostać dopłatę.

Ogrzewanie gazem płynnym (LPG)
Autor: Piotra Mastalerz Czym grzać w dobie kryzysu? Istnieje ekologiczna alternatywa

Będą dopłaty nie tylko dla ogrzewających się węglem, ale także dopłaty do pelletu, dopłaty do drewna, oleju opałowego i gazu LPG. 17 września br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 19 września br. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy weszły w życie w trybie pilnym 20 września, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Natomiast wnioski można składać dopiero od 21 września, gdyż wzór wniosku obowiązuje od tej daty.

15 września br. Sejm przyjął ustawę o wsparciu finansowym dla odbiorców ciepła. Uchwalone przepisy zapewniają wsparcie dla gospodarstw domowych poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu cen paliw. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta. Szczegóły tutaj: Będą dopłaty do ogrzewania 2022. Kiedy ruszą dodatki do pelletu, drewna, LPG i oleju opałowego? 

Przypomnijmy, że 2 września rząd przyjął ustawę o dodatkach do ogrzewania. 7 września Senat przyjął ustawę z poprawkami.  Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez Senat. Projekt ustawy wrócił do Sejmu z 46 poprawkami od Senatu. Sejmowa komisja zarekomendowała, by przyjąć 21 z nich. Posłowie odrzucili senackie poprawki, m.in. wykreślającą z ustawy przepisy znoszące normy jakości dla paliw, czy rozszerzającą wsparcie na gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną oraz na małe i średnie firmy. Poznaj szczegóły: Dodatek do ogrzewania. Senat przyjął ustawę o dodatku do innych źródeł ciepła, niż węgiel?

To odpowiedź rządu na liczne głosy krytyki dotyczące wprowadzonego dodatku węglowego, który został uznany za rozwiązanie wysoce niesprawiedliwe i dzielące polskie społeczeństw. Pojawiły się m.in głosy, że rząd dopłacając tylko do węgla pomija potężną grupę obywateli ogrzewających się np. pelletem drzewnym, gazem czy energią elektryczną, których ceny także wzrosły, a kolejne miesiące mogą przynieść dalsze podwyżki. Wyjaśniamy, jak skorzystać z dodatku do gazu płynnego.

Gaz płynny - alternatywna forma ogrzewania domu

Spis treści

  1. 500 zł dopłaty do ogrzewania gazem
  2. Wniosek o wypłatę dodatku do gazu LPG 
  3. Dla kogo dodatek do gazu
  4. Od kiedy dopłaty do gazu LPG
  5. Ogrzewanie domu gazem LPG coraz droższe. Jak jest cena gazu LPG
  6. Ogrzewaniem gazem płynnym bez wsparcia z tarczy antyinflacyjnej 

500 zł dopłaty do ogrzewania gazem

Dopłata do gazu LPG wyniesie 500 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Przy wypłacie dodatku do gazu nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. Będzie to jednorazowy dodatek do gazu, wypłacany na tej samej zasadzie jak dodatek węglowy. 

Wniosek o wypłatę dodatku do gazu LPG 

Wniosek o dopłaty do gazu LPG będziemy składać do urzędów gmin czy gminnych ośrodków pomocy społecznej, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek o dodatek do gazu w wersji papierowej będzie można złożyć osobiście, przesłać go pocztą na adres urzędu gminy, bądź wysłać w wersji elektronicznej przez ePUAP. Tu dowiesz się więcej na ten temat: Dodatek do ogrzewania 2022 - wniosek online. Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny przez internet?

Wzór wniosku o dodatek do ogrzewania zamieszczony został na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wzór wniosku jest ujednolicony i obowiązkowy dla wszystkich. Ważne podczas jego wypełnia jest, aby wskazać właściwe urządzenie grzewcze oraz rodzaj opału, na którym chcemy otrzymać dopłatę. Nie można się pomylić, ponieważ są różne wysokości dodatków do ogrzewania.

Przeczytaj koniecznie: Wniosek o dodatek energetyczny. Jest rządowy wzór wniosku! Jak go wypełnić i gdzie złożyć?

Przeczytaj też: Wzrost cen w 2022 roku - za co płacimy więcej

Dla kogo dodatek do gazu

Dofinansowanie będzie wypłacane jednorazowo. Warunkiem koniecznym uzyskania dopłaty do gazu LPG jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek do gazu przysługuje gospodarstwu domowemu. Zatem każda rodzina, która korzysta z gazu LPG jako źródła ogrzewania, ma prawo do świadczenia w wysokości 500 zł.

Przeczytaj koniecznie: Deklarację CEEB możesz złożyć także po terminie. Pośpiesz się, potem będą kary

Kluczowy jest termin złożenia deklaracji CEEB. We wniosku o dodatek do ogrzewania zawarta jest informacja, że możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Więcej na ten temat w artykule: Kiedy wypłata dodatku energetycznego i węglowego? Kluczowy termin złożenia deklaracji CEEB. Zasady się zmieniły!

Od kiedy dopłaty do gazu LPG

Od 21 września można składać wnioski o wypłatę dodatku do gazu LPG. Wniosek o dodatek do gazu LPG będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r., a właściwy organ gminy na jego rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku będzie miał maksymalnie miesiąc.

Przeczytaj też o innych format dopłat, z których możesz skorzystać:

Ogrzewanie domu gazem LPG coraz droższe. Jak jest cena gazu LPG

Często gaz płynny jest jedynym z możliwych źródeł ciepła dla domu i mimo perspektywy większych wydatków na eksploatację inwestorzy decydują się na ulokowanie na działce zbiornika i spalanie gazu ziemnego - skroplonego propanu - w urządzeniach grzewczych. Instalacja zbiornikowa jest też bardzo dobrym rozwiązaniem dla tych inwestorów, których domy nie mogą być na razie przyłączone do sieci gazowej. Jeśli zdecydujemy się na korzystanie z gazu płynnego, typowy zbiornik o pojemności 2700 l dostarczy nam firma, z którą podpiszemy umowę na dostawę gazu. Będziemy musieli kupić go na własność albo płacić za dzierżawę. Większość operatorów oferuje także możliwość zainstalowania urządzenia telemetrycznego, które umożliwia bieżącą rejestrację faktycznego zużycia gazu i rozliczanie opłat w miesięcznych ratach. Urządzenie przesyła informację o zużyciu do dostawcy, który na tej podstawie wystawia fakturę.

Przedstawicieli dystrybutorów paliw płynnych można znaleźć na terenie całego kraju. Cena gazu LPG nie jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki, a jej wysokość dyktuje rynek, co sprawia, że nieustannie się wahają. W styczniu 2022 r. średnia cena propanu wyniosła 2,55 zł/l. W marcu cena znacząco poszybowała w górę aż do 4 zł/l. W lipcu 2022 r. propan do celów grzewczych kosztował już mniej, średnio 3 zł/l.

Ogrzewaniem gazem płynnym bez wsparcia z tarczy antyinflacyjnej 

Rząd nie objął gazu płynnego tarczą antyinflacyjną. W ramach tarczy 2.0, która przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary, w przypadku gazu ziemnego wprowadzono zerowy VAT, dla gazu LPG stawka VAT nadal wynosi 23 proc.

Dowiedz się więcej: Premier zapowiedział przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca roku

Listen to "Gazowa WOJNA ROSJI. TAK PUTIN CHCE WYGRAĆ Z ZACHODEM! [Raport Złotoriwicza]" on Spreaker.