Dodatek do ogrzewania 2022 - wniosek online. Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny przez internet?

2022-09-19 20:12
Dodatek energetyczny - wniosek online
Autor: GettyImages Wniosek o dodatek energetyczny można złożyć również przez internet. To alternatywna dla złożenia wniosku w formie papierowej w urzędzie gminy

Od 21 września można już składać wnioski o wypłatę dodatku do ogrzewania online przez ePUAP. Wnioski o dodatek energetyczny wysyłamy do urzędu gminy. Wyjaśniamy, jak złożyć przez Internet wniosek o wypłatę dodatku do ogrzewania. Wzór wniosku o dodatek energetyczny znajdziesz w naszym artykule. To alternatywna do osobistego złożenia wniosku w formie papierowej.

Będą dopłaty nie tylko dla ogrzewających się węglem, ale także dopłaty do pelletu, dopłaty do drewna, oleju opałowego i gazu LPG. 19 września ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy weszły w życie w trybie pilnym 20 września, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Natomiast wnioski o wypłatę dodatków osobiście w urzędach gmin lub przez Internet można składać od 21 września, gdyż wzór wniosku obowiązuje od tej daty.

Od kiedy składanie wniosków o dodatek do ogrzewania 2022?

Nowe przepisy weszły w życie w trybie pilnym, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Wnioski o wypłatę dodatku do ogrzewania można składać od 21 września.

Przeczytaj koniecznie: Będą dopłaty do ogrzewania 2022! Od kiedy wniosek o dodatek do pelletu, drewna, gazu i oleju opałowego?

Wniosek o dodatek do ogrzewania będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r., a właściwy organ gminy na jego rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku będzie miał maksymalnie miesiąc.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

Wnioski o dodatek energetyczny będą składane do samorządu - wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność ze wpisem do CEEB

Kluczowy jest termin złożenia deklaracji CEEB. We wniosku o dodatek do ogrzewania zawarta jest informacja, że możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Więcej na ten temat w artykule: Kiedy wypłata dodatku energetycznego i węglowego? Kluczowy termin złożenia deklaracji CEEB. Zasady się zmieniły!

Wzór wniosku o dodatek energetyczny

Jest oficjalny, rządowy wzór wniosku o dodatek energetyczny. Będzie on obowiązywał w całym kraju. Jego wypełnienie jest dość proste. Formularza jest bardzo podobny do wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

WZÓR wniosku o dodatek energetyczny do pobrania - TUTAJ

Tu wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek o dodatek do ogrzewania i gdzie go złożyć: Wniosek o dodatek energetyczny. Jest rządowy wzór wniosku! Jak go wypełnić i gdzie złożyć?

Dodatek do ogrzewania 2022 - jak złożyć wniosek online

Wnioski o dodatek energetyczny można będzie składać online. Wówczas powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. To alternatywna dla złożenia wniosku w formie papierowej w urzędzie gminy. Dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Wniosek o dodatek do ogrzewania online to załącznik do listu podpisanego profilem zaufanym. Wniosek elektroniczny o dodatek energetyczny trzeba więc przygotować samodzielnie na komputerze poza ePUAP - w programie Word lub PDF, następnie dołączyć do pisma ogólnego.

Poniżej wyjaśniamy, jak złożyć wniosek online krok po kroku:

  1. Zaloguj się do profilu zaufanego na stronie ePUAP - epuap.gov.pl
  2. Wybierz opcję "Zobacz katalog spraw"
  3. Wejdź w zakładkę "Sprawy ogólne", wybierz "Pisma do urzędu"
  4. Kliknij w "Pokaż więcej", by wybrać z katalogu spraw: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
  5. Następnie kliknij "Załatw sprawę"
  6. W kolejnym kroku wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo. Adresatem pisma jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jednak sprawą może zajmować się inny organ niż urząd gminy czy miasta. Informację o tym, która instytucja przyjmuje wnioski, znajdziesz na stronie gminy, w której mieszkasz.
  7. Wybierz rodzaj pisma "Wniosek"
  8. W tytule pisma wpisz "Wniosek o dodatek energetyczny". Formułkę powtórz również w polu "Treść pisma"
  9. W kolumnie "Dodaj załącznik" dodaj wypełniony wniosek.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek energetyczny?

We wniosku o dodatek energetyczny trzeba będzie podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota.

We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Ważne podczas jego wypełnia jest, aby wskazać właściwe urządzenie grzewcze oraz rodzaj opału, na którym chcemy otrzymać dopłatę. Nie można się pomylić, ponieważ są różne wysokości dodatków do ogrzewania. 

Dodatek w wysokości 3 tys. zł przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, w których ciepło pochodzi z kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, 2 tys. zł dodatku otrzymają gospodarstwa ogrzewane olejem opałowym, 1 tys. zł, gdy kocioł zasilany jest drewnem kawałkowym oraz 500 zł w przypadku zasilania gazem LPG.