Dodatek węglowy - terminy. Do kiedy wnioski? Wydłużony termin wypłaty do 60 dni

2022-09-03 12:10
dodatek węglowy
Autor: Gettyimages Jeśli chcemy dostać dodatek węglowy, to trzeba przestrzegać terminów składnia wniosków

Dodatek węglowy zmiana terminu wypłaty! Na wypłatę dodatku węglowego trzeba czekać dwa miesiące od jego złożenia. Wniosek o dodatek węglowy już możesz złożyć w swoim urzędzie gminy. Do kiedy będą przyjmowane wnioski o dodatek węglowy? Poznaj najważniejsze terminy.

Dodatek węglowy to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Jak przewidziano w ustawie, dodatek węglowy będzie wypłacony tym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

W przyznawaniu dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Jednym warunkiem, który trzeba spełnić to mieć zgłoszone źródło ciepła w deklaracji wysłanej do CEEB. Warto wiedzieć, że o dodatek węglowy mogą się starać też osoby, które już w tym roku kupiły węgiel na opał. Nie ma żadnego obowiązku przedstawiania faktur za zakup węgla, czyli dokonania jego zakupu dopiero po wypłacie środków.

Sprawdź: Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy - POBIERZ rządowy wzór wzór wniosku w PDF >>>

Jeśli chcesz otrzymać dodatek węglowy i spełniasz kryterium, że ogrzewasz swój dom węglem, to musisz przestrzegać terminów, które podano w ustawie. Poniżej wyjaśniamy, jakich dat trzeba pilnować.

Dodatek węglowy terminy:

  • 11 sierpnia 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Ustawa weszła w życie kolejnego dnia
  • Od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego
  • Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy
  • Dwa miesiąc od dnia złożenia wniosku na wypłacenie dodatku węglowego przez gminę, ale nie później niż do 30 grudnia 2022 r. 

Dodatek węglowy - kiedy można składać wniosek?

Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy weszły w życie z dniem 17 sierpnia. W związku z tym wniosek o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł można składać od 17 sierpnia 2022 r. w urzędzie gminy, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy?

Jeżeli chcemy dostać jednorazową dopłatę do węgla w wysokości 3 tysięcy złotych musimy się zmieści w podanym w ustawie o dodatku węglowy terminie. Ustalono, że wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. To jest ostateczny termin składania wniosków, po tej dacie nie będą już przyjmowane przez urzędy gmin.

Dodatek węglowy - kiedy otrzymamy pieniądze?

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji. Przypominamy, że koniecznym warunkiem otrzymania dodatku do węgla jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania naszego domu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przypominamy, że termin na składanie deklaracji do CEEB dla istniejących domów minął 30 czerwca 2022 r. Każdy, kto tego nie zrobił, nie będzie miał wypłaconego dodatku. I dodatkowo jeszcze grozi mu karą za niedopełnienie obowiązku nawet do 5 tysięcy złotych. Jeśli nie zgłosiłeś deklaracji do CEEB w terminie, przeczytaj co zrobić w takiej sytuacji >>>

Wydłużono termin wypłaty świadczenia przez gminę z 30 do 60 dni. Ustalono, że gmina ma maksymalnie 60 dni na wypłatę dodatku węglowego, ale musi być wypłacony do 30 grudnia 2022 r. Czyli pieniądze 3000 zł otrzymamy w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeśli w składanym wniosku o dodatek węglowy podamy nasz adres e-mail, to organ samorządowy prześle nam na niego potwierdzenie o przyznaniu dodatku węglowego. W przypadku, gdy nie podamy we wniosku o dodatek węglowy naszego adresu poczty elektronicznej, możemy osobiście odebrać taką informację w swoim urzędzie gminy. Ale wypłata 3 tysięcy złotych dopłaty węglowej nie jest od tego uzależniona. Pieniądze jeśli wniosek jest poprawny, zostaną wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem, niezależnie czy odebraliśmy taką informację.

W jaki sposób będzie wypłacany dodatek węglowy

Dodatek węglowy 3000 zł zostanie przelany przez gminę na numer konta bankowego, który podaliśmy we wniosku o dodatek węglowy. Wzór dodatku węglowego jest  jednolity dla całej Polski. Ma to ułatwić gminom weryfikacje i szybką wypłatę pieniędzy.

Dodatek węglowy jest zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia.

Terminy dopłat do ogrzewania dla innych źródeł ciepła

2 września Sejm przyjął też ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Teraz trafiła do Senatu. Ale znamy już szczegóły.

Dodatek do ogrzewania będzie też jednorazowym wsparciem finansowym dla gospodarstw domowych. Warunki przyznawania i wypłat będą takie jak przy dodatku węglowym, czyli konieczne będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zmienia się tylko wysokość dodatków, która jest uzależniona od rodzaju źródła ciepła, którym ogrzewamy dom.

Będą następujące dopłaty do ogrzewania w 2022 r.:

  • 3 tys. zł - gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);
  • 1 tys. zł  - gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł - gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł - gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

Przeczytaj tutaj: Jak dostać dodatek do ogrzewania? Dopłaty do wszystkich źródeł ciepła

Uwaga! Ten dodatek nie będzie przysługiwał tym, którzy uzyskają dodatek węglowy. Wnioski o dopłaty do ogrzewania innym źródłami ciepła też będziemy składać do urzędów gmin. Termin do kiedy można je składać, jest taki sam jak w przypadku dodatku węglowego, czyli maksymalnie do 30 listopada 2022 r. Musimy jednak poczekać na podpisanie ustawy przez prezydenta. Wtedy poznamy datę od kiedy będzie można składać wnioski o dopłaty do ogrzewania.