Dopłaty do ogrzewania 2022. Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu dla odbiorców ciepła

2022-08-23 16:05
dopłaty do ogrzewania
Autor: Gettyimages Projekt ustawy dopłat do ogrzewania ma być jednorazowym wsparciem finansowym dla osób korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel

Dopłaty do ogrzewania - projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła przyjęty przez rząd. Nie tylko ogrzewanie węglem będzie dofinansowane! Rządowy projekt dotyczy jednorazowego wsparcia dla osób korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel oraz dla ciepłowni. Wzór wniosku o dopłatę już gotowy!

Na dzisiejszym posiedzeniu rządu został przyjęty projekt ustawy o dopłatach do ogrzewania. Premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu przekazał - "Obok dodatku węglowego będą wprowadzamy dzisiaj dodatkowe możliwości finansowania ciepła z innych źródeł. Poszerzamy arsenał narzędzi wsparcia, by wszyscy obywatele mogli z tego skorzystać. Wsparcie obejmie też tzw. podmioty wrażliwe, czyli szpitale i szkoły. Ciepło systemowe musi być tanie także dla nich".

Przypominamy, że 11 sierpnia w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy regulujący m.in. jednorazowe dodatki do ogrzewania. Dopłaty mają otrzymać osoby ogrzewające swoje domy paliwem innym niż węgiel. Przypominamy, że ustawa o dodatku węglowym jest już podpisana przez prezydenta i jest już rządowy wzór wniosku o dodatek węglowy. W projekcie ustawy pojawił się też zapis o ograniczeniu podwyżek cen ciepła systemowego, dzięki wprowadzenie taryf z rekompensatą.

Jednorazowy dodatek do ogrzewania dla innych źródeł ciepła niż węgiel

Rządowy projekt ustawy przewiduje dwa rozwiązania, które mają ograniczyć wzrost kosztów za ogrzewania domów i mieszkań w nadchodzącym sezonie grzewczym.

Pierwszym narzędziem wsparcia jest jednorazowy dodatek do ogrzewania dla innych źródeł ciepła niż węgiel. Dopłaty dostaną osoby używające do ogrzewania domu kotłów na biomasę (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż), gaz płynny (LPG) oraz olej opałowy.

"Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy" - poinformowano w rozporządzeniu.

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przewidziano jednorazowe dopłaty dla ogrzewających domy przy użyciu LPG, drewna, pelletu, oleju opałowego oraz ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej - m.in. szpitali, szkół, czy żłobków.

W przyznawaniu dopłat do ogrzewania dla indywidualnych odbiorców nie obowiązuje kryterium dochodowe. Jedynym koniecznym warunkiem do uzyskania jednorazowego dodatku do ogrzewania, podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, będzie zgłoszenie ww. głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

W projekcie ustawy pojawiły się konkretne kwoty dopłat do ogrzewania. Wysokość jednorazowego dodatku do ogrzewania ma wynosić dla biomasy 3 tysiące złotych, do drewna opałowego 1 tysiąc złotych, do gazu LP dostaniemy 500 zł, a do oleju opałowego 2 tysiące złotych.

Dowiedz się więcej o dopłatach do pelletu, gazu LPG i oleju opałowego:

Taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła

Drugim mechanizmem, który ma uchronić przed wzrostem cen za ogrzewanie jest ustalanie przez ciepłownie tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. "Dla odbiorców tej grupy ograniczony zostaje wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu. Rekompensata pozwoli na ograniczenie wzrostu ceny ciepła dla tych odbiorców pomimo rosnących kosztów przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło (...) Rozwiązanie to pozwoli również na zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw" - zauważono.

Przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające ciepło do odbiorców końcowych, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą, gdzie średnia cena ciepła wytwórcy zostaje ograniczona do średniej ceny ciepła wynoszącej: dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ; dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ. Wypłat i rozliczeń rekompensat dokonywać będzie Zarządca Rozliczeń.

Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wsparcie ma obowiązywać przez cały sezon grzewczy. Rekompensaty będą wypłacane od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

Jednorazowy dodatek dla podmiotów wrażliwych - szpitali, szkół, żłobków

Założenia ustawy przewidują też tzw. dodatek dla podmiotów wrażliwych. Będzie on przysługiwał tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pelletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Chodzi tu m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych będzie wypłacany jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku ma pokryć 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon, wyliczonych na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021. Wniosek o ten dodatek będzie można składać do 30 listopada br. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Źródło informacji: PAP, KPRM