Będzie jeden dodatek węglowy na jeden adres! Rząd wprowadza zmiany w ustawie o dodatku węglowym i uszczelnia system dopłat

2022-09-03 11:53
dodatek węglowy
Autor: Gettyimages Luki w ustawie o dodatku weglowym. Dodatek dla każdego gospodarstwa domowego nawet w tym samym budynku

Kilka dodatków węglowych na jeden piec? Koniec z tym! Ma być jeden dodatek węglowy na jeden adres. Wydłuży się też terminy wypłaty dodatku! Nadużycia powstały przez zapis w ustawie mówiący o tym, że dodatek węglowy przysługuje na każde gospodarstwo domowe, które ogrzewa dom węglem. Rząd postanowił uszczelnić system wypłat dodatku węglowego. Kto będzie mógł otrzymać dodatek węglowy? Jak złożyć wniosek o dopłatę do węgla?

W Sejmie wprowadzono poprawkę mówiącą, że jeden dodatek energetyczny bądź węglowy ma być wypłacany na "jeden adres". Ma to przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. Inna poprawka przewiduje, że informacje zamieszczone we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zmiana w ustawie o dodatku węglowym przewiduje też, że jego wypłata ma nastąpić w dwa miesiące od złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022 r.

Pojawia się coraz więcej problemów, niejasności i nadużyć związanych z wypłatą dodatku węglowego. Związane jest to zapisem ustawy, według której dodatek węglowy przysługuje pojedynczemu gospodarstwu domowemu. Nie ma żadnego zapisu, który wskazywał by, że jeden dodatek przysługuje tylko do jednego kotła. Jeśli w budynku opalanym jednym piecem mieszka wielopokoleniowa rodzina, i każda prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, to każda ma prawo otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tysięcy złotych. Na piątkowym posiedzeniu rząd zajął się luką w prawie i uszczelnieniem systemu przyznawania dodatku węglowego. Przyznano też gminom narzędzia pozwalające na lepszą weryfikację wniosków i zgłaszanie niezgodnych z prawdą danych.

Kilka dodatków węglowych na jeden piec? Koniec z tym!

Rząd uszczelnia system wypłat dodatku węglowego. Ma być nowelizacja ustawy. Kto będzie mógł otrzymać dodatek węglowy? Jak złożyć wniosek o dopłatę do węgla? Co z wnioskami, które już zostały złożone? Ministerstwo Klimatu i Środowiska już zainterweniowało i wydało specjalny "Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego". Pisaliśmy o tym w artykule: Jeden dodatek węglowy na jeden piec! Jest rządowa instrukcja dla gmin

Urzędnicy w gminach mają mieć większą możliwość kontrolowania i sprawdzania wniosków o wypłatę dodatku węglowego! Nowelizacja ustawy to właśnie efekt ich sygnałów i skarg na to, że niektóre wnioski o dodatek węglowy składane są z nieprawdziwymi oświadczeniami. Nagminnie są poprawiane deklaracje wysłane do CEEB, gdzie zmieniane jest źródło ciepła. Jeśli ktoś wpisał piec olejowy, to twierdzi, że się pomylił i zmienia na piec węglowy, by dostać 3000 zł na opał. Rodzina mieszkająca w jednym lokalu, nagle prowadzi kilka gospodarstw domowych i każde składa wniosek o dodatek na jeden piec węglowy.

Ma być jeden dodatek na jeden adres

Szykowana jest zmiana w ustawie o dodatku węglowym. Ma być jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania. To ma ukrócić proceder mnożenia się gospodarstw domowych zamieszkałych pod jednym adresem, które składały kilka wniosków.

Nowy termin wypłaty dodatków węglowych

Ma być też wydłużony czas dla gmin na wypłatę świadczenia z 30 do 60 dni od dnia przyjęcia wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Czyli pieniądze dostaniemy później, bo urzędnicy mają mieć więcej czasu na prawidłową weryfikację składanych wniosków.  Czy zmiany obejmą już przyjęte przez gminy wnioski o dodatek węglowy? Tego jeszcze nie wiadomo. Szczegóły poznamy już wkrótce, a zmiany będą również dotyczyły wypłat dodatków do ogrzewania dla innych źródeł ciepła.

W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku o wypłatę dodatku, organ rozpatrujący będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Według ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Przeczytaj instrukcję - jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy i jak go złożyć, by dostać dopłatę

W ustawie czytamy, że dodatek węglowy jest wypłacany "3 tys. zł na każde gospodarstwo domowe korzystające z węgla do ogrzewania". Czyli wypłata dodatku węglowego nie jest powiązana z liczbą urządzeń grzewczych znajdujących się w budynku. W związku z tym na jedno urządzenie można dostać kilka jednorazowych dodatków węglowych. Jeśli w budynku z jedną kotłownią węglową mieszka kilka rodzin, prowadzących osobne gospodarstwa domowe, każda może otrzymać świadczenie w wysokości 3000 zł. Ustawa określa tylko jeden warunek, aby dostać dodatek węglowy, urządzenie do ogrzewania na paliwo stałe musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Nie ma zapisu, że przyznanie dodatków węglowych jest ograniczone do liczby źródeł ciepła w budynku. Ale pojawiło się wyjaśnienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak należy interpretować zapisy ustawy o dodatku węglowym. Co ma uciąć proceder składania kilku wniosków na jeden dom opalanym przez jeden kocioł na węgiel!

UWAGA! Jeden dodatek węglowy na jeden piec! Jest rządowa instrukcja dla gmin

Ustawa o dodatku węglowym wskazuje, że prawo do otrzymania dopłaty do węgla przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy zaopatrywani są w ciepło przez jedną kotłownię, a opał na zimę kupuje wspólnota mieszkaniowa. W takiej sytuacji każde pojedyncze gospodarstwo domowe też może wystąpić o dodatek węglowy. Pisaliśmy o tym w artykule: Dodatek węglowy dla mieszkańców domów wielorodzinnych i kamienic. Wyjaśniamy wątpliwości!

Luka w przepisach może skutkować tym, że zabraknie pieniędzy dla wszystkich chętnych. Andrzej Guła, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego tak komentuje na Twitterze:

„- Jeżeli tak jest, że dodatek węglowy dla jednego źródła ciepła może być wypłacany kilkukrotnie (!) to sporo domów jednorodzinnych zbierze po dwa lub trzy dodatki, a wiele nie otrzyma żadnego (bo budżet programu zostanie wyczerpany). To potężna luka w systemie”.

Dlatego rząd zapowiedział zmiany w ustawie o dodatku węglowym, dzięki którym otrzymanie więcej niż jednego dodatku na jedno źródło ciepła nie będzie możliwe. Ma to dotyczyć wszystkich wniosków, także tych złożonych wcześniej.

Paweł Ścigalski Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza napisał na Twitterze: „Prawo ochrony środowiska, które wskazuje, że pod jednym adresem może znajdować się kilka gospodarstw jednoosobowych lub wieloosobowych. Z każdego więc z tych gospodarstw może zostać złożony wniosek o dodatek osłonowy. Podobnie jak z dodatkiem węglowym”.