VAT 0% na pellet, olej opałowy i gaz płynny LPG? Senat proponuje obniżkę VAT-u na źródła ogrzewania nieobjęte tarczą antyinflacyjną

2022-08-05 13:04
Ogrzewanie domu
Autor: Andrzej T. Papliński Koszt gazu opałowego znacznie wzrósł w 2022 r.

Senat zaproponował wniesienie do sejmu projektu ustawy dotyczącej obniżenia VAT (stawka 0% zamiast 23%) na pellety, olej opałowy i gaz płynny LPG, czyli paliwa nieuwzględnione w tarczy antyinflacyjnej.

Podczas posiedzenia w dniach 3-4 sierpnia Senat dyskutował nad ustawą o dodatku węglowym. Stwierdzono, że jest on potrzebny, ale ma jedną wadę, tj. wyróżnia tylko jedną grupę mieszkańców - osoby w gospodarstwach domowych używających do ogrzewania domu węgla. To kilkumilionowa grupa obywateli. Jednak prawo powinno być sprawiedliwe i jeśli wprowadzamy pomoc finansową w kryzysie energetycznym, to nie należy wyróżniać tylko jednej grupy mieszkańców. Więcej o poprawkach do ustawy przeczytaj tutaj: Dodatek węglowy 3000 zł - jak dostać i do kiedy złożyć wniosek >>>

0% VAT na pellety, olej opałowy i gaz płynny LPG

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ma on na celu objęcie zerową stawką podatku VAT – analogicznie do gazu ziemnego – gazu płynnego (LPG), oleju opałowego (innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych) i pelletu. Obecnie są one objęte stawką 23-procentową, czyli najwyższą.

Obniżka VAT na pellet, gaz płynny i olej opałowy miałaby obowiązywać w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r.

Przeczytaj też: Dodatek węglowy dla wszystkich? Nowe dopłaty do ogrzewania

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała, żeby prace nad ustawę zostały przeprowadzone w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej.

W ostatnim czasie te paliwa znacznie podrożały, wobec czego koszty ogrzewania domów podczas zbliżającej się zimy mogą być dla osób, które korzystają z tych paliw, bardzo wysokie. Olej opałowy kosztuje mniej więcej 7 zł/l (rok temu było to mniej więcej 2 zł), za pellety trzeba zapłacić ponad 2000 zł/t, czyli dwa razy więcej niż przed rokiem.

Przeczytaj też:

Senat uzasadnia, że maksymalne obniżenie stawki VAT ma pozwolić na: czasowe zahamowanie dynamicznego wzrostu cen gazu płynnego, oleju opałowego i pelletu, zapewnić ciągłość ich dostaw po cenach akceptowalnych dla gospodarstw domowych, pomóc w walce z inflacją, a także zapewnić równe traktowanie podmiotów ogrzewających pomieszczenia towarem innym niż gaz ziemny, w tym pozbawionych możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

Zdaniem senatorów obowiązujący stan prawny prowadzi do dyskryminacji osób, które w gospodarstwach domowych używają gazu płynnego, oleju opałowego i pelletu w stosunku do osób używających gazu ziemnego.

Przeczytaj też: Tarcza antyinflacyjna przedłużona do końca roku

Propozycja Senatu jest prawdopodobnie zgodna z intencjami rządu, który przygotowuje przepisy mające ustanawiać pomoc finansową dla osób ogrzewających swoje domy innymi paliwami niż węgiel. Czy będzie to dodatek energetyczny, czy obniżka VAT-u, na razie nie wiadomo.

Obniżona stawka VAT - obowiązki sprzedawców

Senacka inicjatywa ustawodawcza zawiera ponadto przepisy nakładające na sprzedawcę obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary, której wzór udostępni minister finansów w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.