Dodatek węglowy przyjęty. Sejm odrzucił poprawki Senatu. Dodatek tylko do węgla!

2022-08-05 22:26
Dodatek węglowy
Autor: Gettyimages Dodatek węglowy nie tylko do ogrzewania węglem. Będą dopłaty do ogrzewania innymi paliwami

Senat zadecydował, że dodatek węglowy 3 tys. zł ma być rozszerzony. 5 sierpnia Sejm odrzucił te poprawki i zadecydował, że dodatek węglowy będzie wypłacany tylko do węgla.

Na posiedzeniu 4 sierpnia Senat przyjął z poprawkami ustawę o dodatku węglowym. Jako poinformował, poprawki zmierzają do tego, by 3 tys. zł dodatku mogli dostać nie tylko ci, którzy ogrzewają swój dom węglem, ale także wszystkie inne gospodarstwa domowe. 5 sierpnia Sejm odrzucił poprawki i przyjął ustawę o dodatku węglowym w pierwotnej wersji. Czyli dopłaty 3000 zł tylko do węgla. Dodatek węglowy będzie wypłacony jednorazowo. Termin na składanie wniosków upływa 30 listopada 2022 r. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o dodatek węglowy >>>

Nie będzie rozszerzonego dodatku węglowego

Zostały wprowadzone jednorazowe dopłaty do ogrzewania tylko węglem. Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące dodatku węglowego.

Natomiast nad nowymi dopłatami do ogrzewania pracuje rząd. Dopłaty będą przysługiwały też tym, którzy do ogrzewania swoich domów wykorzystują olej opałowy, gaz ziemny, gaz LPG. Będą dopłaty do ogrzewania dla wszystkich. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało szczegóły >>>

W ocenie Senatu przyznanie wsparcia finansowego tylko jednej grupie gospodarstw domowych jest niesprawiedliwe. Przygotowane przez Senat zmiany miały zmotywować rząd do szybkich prac nad rozszerzeniem pomocy finansowej przed nadchodzącym sezonem grzewczym.

Przeczytaj też: Zerowy VAT na pellety, olej opałowy i gaz płynny LPG - propozycja Senatu

Ustawa o dodatku węglowym 3000 zł

Ustawa o dodatku węglowym zakład wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, które jako źródło ogrzewania wykorzystuje węgiel. Aby dostać to świadczenie, trzeba spełnić jeden warunek: mieć wysłaną deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której zostało zgłoszone źródło ogrzewania domu. Bez tego dodatek węglowy nie może zostać wypłacony. To jedyny warunek. Nie obowiązuje tu kryterium dochodowe, jak w przypadku dodatku osłonowego.

Przeczytaj też, kto może dostać dopłaty do prądu oraz dopłaty do gazu jeszcze w tym roku.

Przeczytaj też: Dopłaty do węgla 2022 - jak kupić tańszy węgiel

Zakładany w ustawie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe w 2022 r. wyniesie 11,5 mld zł i ma pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego funduszu część swojego zysku, jeśli będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Dodatkowe 2 mld zł przewidziano na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.