Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

2011-01-17 12:09 Anna Wojciechowska|Ewa Parol|Hanna Jankowska
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Autor: Agnieszka Kubacka

Zgodnie z prawem budowlanym bez pozwolenia na budowę nie możesz rozpocząć prac budowlanych. Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Wniosek składa się w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa na gotowym formularzu dostępnym w urzędzie. Za decyzję w sprawie pozwolenia na budowę domów mieszkalnych nic nie zapłacisz. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby ją uzyskać.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

Do wniosku trzeba dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego;
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli była wymagana);
  • oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki (akt własności, umowa dzierżawy) składane pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  • zaświadczenia o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych;
  • opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane szczególnymi przepisami prawa, zależnie od rodzaju, specyfiki czy miejsca zamierzenia budowlanego, np. dotyczącymi budowy na terenie objętym ochroną przyrody lub konserwatorską, także wymogami sanepidu lub przepisami przeciwpożarowymi.

Polecamy: Urząd się pomylił - konieczne było pozwolenie, a budowałeś na podstawie zgłoszenia

Co robić, gdy wniosek o pozwolenie na budowę jest niekompletny

W razie stwierdzenia błędów lub braków w dokumentach albo dokumentacji projektowej urząd nakłada na inwestora (w drodze postanowienia) obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin. Jeżeli do wyznaczonego dnia nieprawidłowości nie zostaną usunięte, urzędnicy wydadzą decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Jeśli jednak wymogi formalne zostaną spełnione, urząd nie może odmówić wydania decyzji.

Ważne

Co trzeba sprawdzić, kupując działkę?

  • Dowiedz się, jak wygląda uzbrojenie działki – na budowę kanalizacji czy sieci gazowej trzeba będzie długo czekać lub ponosić wysokie koszty doprowadzenia mediów. Aktualny wykaz dostępnych mediów można sprawdzić w urzędzie gminy.
  • Stan prawny działki sprawdzisz, zapoznając się dokładnie z jej księgą wieczystą – sprzedający powinien udostępnić Ci jej odpis. Znajdziesz w niej informacje o tym, kto jest właścicielem działki, czy jest obciążona hipoteką lub np. służebnością drogi koniecznej.
  • W wydziale architektury urzędu gminy zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Znajdziesz tam m.in. informacje o przeznaczeniu terenu, możliwościach kształtowania jego zabudowy i ograniczeniach z tym związanych.

Ekspert z firmy Wienerberger

pozwolenie na budowę
Autor: Piotr Mastalerz Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu składa się w starostwie powiatowym, a dokładniej w wydziale architektury i budownictwa

Zezwolenie na budowę - ile się czeka na decyzję?

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje starosta i jest ona przesyłana do inwestora oraz sąsiadów (ale tylko wtedy, gdy starosta stwierdzi, że ich działki znajdują się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu, czyli na przykład planowany budynek będzie zacieniał ich domy).

Urząd ma na wydanie pozwolenia maksymalnie 65 dni, a jeżeli nie dotrzyma terminu, naliczane są kary za każdy dzień zwłoki. Wydanie pozwolenia może zostać wstrzymane z powodu niedostarczenia przez inwestora wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jak długo jest ważne pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest bezterminowe, można budować nawet dziesięć lat lub dłużej. Prace należy jednak rozpocząć w ciągu trzech lat od wydania pozwolenia, w przeciwnym razie decyzja wygaśnie. Podobnie stanie się, jeżeli prace budowlane zostaną przerwane na dłużej niż trzy lata. Wtedy trzeba się starać o nowe pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na wznowienie robót.

Ile czasu na odwołanie się od decyzji

Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna, jeśli w ciągu 14 dni od jej doręczenia nie odwoła się żaden z sąsiadów. Natomiast jeżeli do starostwa wpłynie odwołanie, rozpoczęcie budowy będzie możliwe dopiero po orzeczeniu podtrzymującym wydaną decyzję przez organ drugiej instancji (czyli wojewodę). Należy się również liczyć z możliwością skierowania sprawy do powtórnego rozpatrzenia i koniecznością oczekiwania na uprawomocnienie nowej decyzji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
monika
|

Witam ile kosztuje takie pozwolenie chce odbudować tylko dwie ściany

ada
|

do 1000m2 wymagane jest zgłoszenie

tom
|

Witam! Jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie na budowe, załatwić wszystkie papiery: mapki, architekt, geodezja, itp. , bez zbędnego łażenia po urzędach i wydawania podwójnie pieniędzy napisz na e-mail a wszystko załatwimy w 3 tygodnie. Kontakt: abank1003@gmail.com

fish79
|

Nie jestem pewny czy się nie mylę ale o ile mi wiadomo to do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest wrysowanie przez architekta naszego projektu w działkę której ma dotyczyć pozwolenie.
Ponad to pozwolenia budowlane o ile nic się nie zmieniło były od lat ważne przez okres dwóch a nie trzech lat.

PnB
|

Witam. Jeżeli nie chcesz tracić czasu i nerwów podczas załatwiania pozwolenia na budowę zatrudnij fachowca, który się tym zajmie. Zapraszam na stronę www.pnb.waw.pl (Warszawa i okolice). Szybko i tanio.

Bajkowo
|

Właśnie jestem na etapie kompletowania dokumentów do pozwolenia na budowę. Mam problem z załatwieniem niektórych rzeczy... np. gdzie mam się udać po projekt bezodpływowego zbiornika na ścieki ( czy muszę go w ogóle mieć, skoro chcemy mieć ekologiczną oczyszczalnie ścieków?), ...i właśnie wspomniane wyżej warunki techniczne przyłączenia mediów? wnioskując z tego co napisałeś Grzegorz, trzeba latać po wszystkich instytucjach po kolei i składać wnioski? Jeszcze mam jedną kłopotliwą kwestię... geodeta, który robi mapę do celów projektowych, zapytał, gdzie będzie przyłączenie energii i wody? skąd mam uzyskać taką informację?

Grzegorz
|

Zapomnieli jeszcze dodać o uzgodnieniach branżowych z energetyki ,wodociągów , gazociągów, telekomunikacji z tej ostatniej czeka się około półtora miesiąca i jest płatne 50zł więc jeśli nie złoży się tego od razu to po wezwaniu o dostarczeniu brakujących dokumentów dostaje się termin dwutygodniowy w tym niedziele i święta i niema możliwości w tym terminie tego dostarczenia i trzeba pisać wniosek o zawieszeniu postępowania na nie wiadomo jaki termin bo do telekomutacji się nie dodzwonisz ani i na miejscu też się niczego nie dowiesz po prostu składasz wniosek i czekasz nie wiedząc nawet czy tam dotarł po złożeni i odwieszeniu postępowania po dwóch tygodniach dostaje się kolejne zawiadomienie o dostarczeniu np.dostarczenie opisu w projekcie wyszczególnieniu warstw utwardzenie terenu i tak przez osiem miesięcy po tym czasie są już zmęczeni tym wymyślaniem i dzwoni kierownik urzędu i mówi że już nie chcą wysyłać odmowy i mówi co trzeba jeszcze dostarczyć i wyznaczanym terminie . Po dostarczeniu ostatnich dokumentów dostajemy pozwolenie na budowę
Tak się załatwia w polskich urzędach