| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Przyłączenie domu do wodociągu i kanalizacji. Formalności krok po kroku
Co musisz zrobić, aby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej?

Przyłączenie domu do wodociągu i kanalizacji. Formalności krok po kroku

Wodociągi i kanalizacja to jedna z najistotniejszych kwestii dla wszystkich budujących dom. Aby skorzystać z możliwości przyłączenia do lokalnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, musisz dopełnić szeregu formalności. Oto poradnik krok po kroku, jak to zrobić, aby posiadać przyłącze do wodociągu i kanalizacji.

Zasady przyłączania do sieci wodociągów i kanalizacji  reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane przyłączyć nieruchomość do sieci, jeżeli są spełnione warunki określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę. Najważniejsze dla przyszłych odbiorców są przepisy art. 15 tej ustawy, zgodnie z którymi osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci na własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego).


Dokładne i praktyczne wyjaśnienia wszelkich formalności budowlanych znajdziesz w Muratorze 9/2011


WARTO WIEDZIEĆ

Przyłączenie do wodociągu i kanalizacji – kolejność formalności:

1. Składamy w miejscowym zakładzie wodociągowym i/lub kanalizacyjnym wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołączamy mapę zasadniczą w skali 1:500.
2. Zakład wydaje warunki w ciągu 21 dni.
3. Zamawiamy wykonanie projektów przyłączy u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Projekty trzeba uzgodnić w ZUD-zie pod względem lokalizacji.
4. Składamy w zakładzie po trzy egzemplarze projektów do uzgodnienia pod względem technicznym. Trzeba do nich dołączyć dokumenty poświadczające własność terenu i ewentualnie zgody właścicieli nieruchomości leżących na trasie przebiegu przyłączy.
5. Zakład uzgadnia projekty w ciągu 30 dni.
6. Zatrudniamy wykonawcę przyłączy i kierownika budowy. W razie potrzeby uzgadniamy z lokalnym zarządcą drogi czasowe zajęcie pasa drogowego.
7. Na kilka dni przed rozpoczęciem robót zgłaszamy je w zakładzie, dołączając dane wykonawcy i kierownika budowy, i podpisujemy z zakładem umowę o pełnienie nadzoru nad budową przyłączy.
8. Przedstawiciel zakładu przeprowadza kontrolę przyłącza przed zasypaniem i dokonuje odbioru technicznego po zakończeniu robót.
9. Zlecamy uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych przyłączy.
10. Zakład montuje wodomierz główny na przyłączu wodociągowym.
11. Podpisujemy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Budowy przyłączy nie trzeba nawet zgłaszać w starostwie powiatowym, jeśli jest ona prowadzona zgodnie z przepisami ww. ustawy i uprawniony projektant sporządzi na kopii mapy zasadniczej plan sytuacyjny (z zaznaczeniem lokalizacji przyłączy). Budowa instalacji wewnętrznych wymaga pozwolenia. Dlatego ważne są definicje przyłączy.

WAŻNE

Koszty przyłaczenia wody i kanalizacji

Inwestorzy ponoszą pełne koszty budowy przyłączy wodnych i kanalizacyjnych (płacą za warunki przyłączenia, za projekty, wszelkie uzgodnienia, za wykonanie przyłączy oraz ich odbiory i próby techniczne). Zależą one od cen rynkowych w danej miejscowości: średni koszt wybudowania przyłącza to 200-400 zł/m, a wykonania projektu 500-1000 zł. Przedsiębiorstwo wodociągowo--kanalizacyjne płaci jedynie za wodomierz główny (nabycie, zainstalowanie, utrzymanie) i za tak zwaną wcinkę do sieci.

Pompy ciepła – na jakie problemy możesz natrafić przy instalacji?

Pompy ciepła jako podstawowe źródło ogrzewania w domu to bardzo wygodne rozwiązanie. Zanim...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Systemy wodociągowe Geberit. Łatwość łączenia

Nowoczesny budynek funkcjonuje jak złożony organizm: trzeba mu dostarczać wodę, ciepło, energię i inne media....

WIDEO: Jak wykryć nieszczelność w instalacji...

Co zrobić, jeśli w instalacji centralnego ogrzewania spada ciśnienie? Gdzieś ucieka woda. Podobnie z...

Rury wielowarstwowe Geberit Volex. Jeden system...

Geberit Volex to nowy system rur wielo- i jednowarstwowych wysokiej jakości. Może on służyć wielu istotnym...

Budowa własnego ujęcia wody: jaką studnię wybrać?...

Budowa studni nie jest skomplikowana, ale należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody oraz o...

Jak poprawić jakość wody w domu? Praktyczne...

Jest kilka sposobów, dzięki którym można poprawić jakość wody w domu. Najczęściej wybieranym...

Jaki brodzik łazienkowy wybrać, aby zapewnić...

Prysznic bez brodzika a może z odpływem liniowym? Trzeba pamiętać, że przede wszystkim jednym z...