| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Przyłączenie domu do wodociągu i kanalizacji. Formalności krok po kroku
Co musisz zrobić, aby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej?

Przyłączenie domu do wodociągu i kanalizacji. Formalności krok po kroku

Wodociągi i kanalizacja to jedna z najistotniejszych kwestii dla wszystkich budujących dom. Aby skorzystać z możliwości przyłączenia do lokalnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, musisz dopełnić szeregu formalności. Oto poradnik krok po kroku, jak to zrobić, aby posiadać przyłącze do wodociągu i kanalizacji.

Zasady przyłączania do sieci wodociągów i kanalizacji  reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane przyłączyć nieruchomość do sieci, jeżeli są spełnione warunki określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę. Najważniejsze dla przyszłych odbiorców są przepisy art. 15 tej ustawy, zgodnie z którymi osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci na własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego).


Dokładne i praktyczne wyjaśnienia wszelkich formalności budowlanych znajdziesz w Muratorze 9/2011


WARTO WIEDZIEĆ

Przyłączenie do wodociągu i kanalizacji – kolejność formalności:

1. Składamy w miejscowym zakładzie wodociągowym i/lub kanalizacyjnym wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołączamy mapę zasadniczą w skali 1:500.
2. Zakład wydaje warunki w ciągu 21 dni.
3. Zamawiamy wykonanie projektów przyłączy u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Projekty trzeba uzgodnić w ZUD-zie pod względem lokalizacji.
4. Składamy w zakładzie po trzy egzemplarze projektów do uzgodnienia pod względem technicznym. Trzeba do nich dołączyć dokumenty poświadczające własność terenu i ewentualnie zgody właścicieli nieruchomości leżących na trasie przebiegu przyłączy.
5. Zakład uzgadnia projekty w ciągu 30 dni.
6. Zatrudniamy wykonawcę przyłączy i kierownika budowy. W razie potrzeby uzgadniamy z lokalnym zarządcą drogi czasowe zajęcie pasa drogowego.
7. Na kilka dni przed rozpoczęciem robót zgłaszamy je w zakładzie, dołączając dane wykonawcy i kierownika budowy, i podpisujemy z zakładem umowę o pełnienie nadzoru nad budową przyłączy.
8. Przedstawiciel zakładu przeprowadza kontrolę przyłącza przed zasypaniem i dokonuje odbioru technicznego po zakończeniu robót.
9. Zlecamy uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych przyłączy.
10. Zakład montuje wodomierz główny na przyłączu wodociągowym.
11. Podpisujemy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Budowy przyłączy nie trzeba nawet zgłaszać w starostwie powiatowym, jeśli jest ona prowadzona zgodnie z przepisami ww. ustawy i uprawniony projektant sporządzi na kopii mapy zasadniczej plan sytuacyjny (z zaznaczeniem lokalizacji przyłączy). Budowa instalacji wewnętrznych wymaga pozwolenia. Dlatego ważne są definicje przyłączy.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

WAŻNE

Koszty przyłaczenia wody i kanalizacji

Inwestorzy ponoszą pełne koszty budowy przyłączy wodnych i kanalizacyjnych (płacą za warunki przyłączenia, za projekty, wszelkie uzgodnienia, za wykonanie przyłączy oraz ich odbiory i próby techniczne). Zależą one od cen rynkowych w danej miejscowości: średni koszt wybudowania przyłącza to 200-400 zł/m, a wykonania projektu 500-1000 zł. Przedsiębiorstwo wodociągowo--kanalizacyjne płaci jedynie za wodomierz główny (nabycie, zainstalowanie, utrzymanie) i za tak zwaną wcinkę do sieci.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Instalacja wodna w domu. To musisz wiedzieć o...

Instalacja wodna w domu to układ rur, armatury oraz urządzeń doprowadzających wodę do wybranych pomieszczeń....

Jaki brodzik łazienkowy wybrać, aby zapewnić...

Prysznic bez brodzika a może z odpływem liniowym? Trzeba pamiętać, że przede wszystkim jednym z...

Podgrzewacz pojemnościowy czy przepływowy?...

Wymiana niesprawnego podgrzewacza wody jest zadaniem priorytetowym. Podpowiadamy, jakie urządzenie do...

Łazienka w piwnicy. Jak doprowadzić tam...

Piwnica to dobre miejsce na zbudowanie sauny, WC, łazienki. Aby jednak pralnia, sauna lub łazienka w piwnicy...

Jak poprawić jakość wody w domu? Praktyczne...

Jest kilka sposobów, dzięki którym można poprawić jakość wody w domu. Najczęściej wybieranym...