| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Przyłączenie domu do wodociągu i kanalizacji. Formalności krok po kroku
Co musisz zrobić, aby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej?

Przyłączenie domu do wodociągu i kanalizacji. Formalności krok po kroku

Wodociągi i kanalizacja to jedna z najistotniejszych kwestii dla wszystkich budujących dom. Aby skorzystać z możliwości przyłączenia do lokalnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, musisz dopełnić szeregu formalności. Oto poradnik krok po kroku, jak to zrobić, aby posiadać przyłącze do wodociągu i kanalizacji.

Zasady przyłączania do sieci wodociągów i kanalizacji  reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane przyłączyć nieruchomość do sieci, jeżeli są spełnione warunki określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę. Najważniejsze dla przyszłych odbiorców są przepisy art. 15 tej ustawy, zgodnie z którymi osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci na własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego).


Dokładne i praktyczne wyjaśnienia wszelkich formalności budowlanych znajdziesz w Muratorze 9/2011


WARTO WIEDZIEĆ

Przyłączenie do wodociągu i kanalizacji – kolejność formalności:

1. Składamy w miejscowym zakładzie wodociągowym i/lub kanalizacyjnym wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołączamy mapę zasadniczą w skali 1:500.
2. Zakład wydaje warunki w ciągu 21 dni.
3. Zamawiamy wykonanie projektów przyłączy u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Projekty trzeba uzgodnić w ZUD-zie pod względem lokalizacji.
4. Składamy w zakładzie po trzy egzemplarze projektów do uzgodnienia pod względem technicznym. Trzeba do nich dołączyć dokumenty poświadczające własność terenu i ewentualnie zgody właścicieli nieruchomości leżących na trasie przebiegu przyłączy.
5. Zakład uzgadnia projekty w ciągu 30 dni.
6. Zatrudniamy wykonawcę przyłączy i kierownika budowy. W razie potrzeby uzgadniamy z lokalnym zarządcą drogi czasowe zajęcie pasa drogowego.
7. Na kilka dni przed rozpoczęciem robót zgłaszamy je w zakładzie, dołączając dane wykonawcy i kierownika budowy, i podpisujemy z zakładem umowę o pełnienie nadzoru nad budową przyłączy.
8. Przedstawiciel zakładu przeprowadza kontrolę przyłącza przed zasypaniem i dokonuje odbioru technicznego po zakończeniu robót.
9. Zlecamy uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych przyłączy.
10. Zakład montuje wodomierz główny na przyłączu wodociągowym.
11. Podpisujemy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Budowy przyłączy nie trzeba nawet zgłaszać w starostwie powiatowym, jeśli jest ona prowadzona zgodnie z przepisami ww. ustawy i uprawniony projektant sporządzi na kopii mapy zasadniczej plan sytuacyjny (z zaznaczeniem lokalizacji przyłączy). Budowa instalacji wewnętrznych wymaga pozwolenia. Dlatego ważne są definicje przyłączy.

WAŻNE

Koszty przyłaczenia wody i kanalizacji

Inwestorzy ponoszą pełne koszty budowy przyłączy wodnych i kanalizacyjnych (płacą za warunki przyłączenia, za projekty, wszelkie uzgodnienia, za wykonanie przyłączy oraz ich odbiory i próby techniczne). Zależą one od cen rynkowych w danej miejscowości: średni koszt wybudowania przyłącza to 200-400 zł/m, a wykonania projektu 500-1000 zł. Przedsiębiorstwo wodociągowo--kanalizacyjne płaci jedynie za wodomierz główny (nabycie, zainstalowanie, utrzymanie) i za tak zwaną wcinkę do sieci.

Pompy ciepła – na jakie problemy możesz natrafić przy instalacji?

Pompy ciepła jako podstawowe źródło ogrzewania w domu to bardzo wygodne rozwiązanie. Zanim...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Jak znaleźć wodę na działce? Kiedy możliwa jest...

Budowa studni na działce może być dobrym rozwiązaniem jeżeli chcesz chociaż trochę obniżyć rachunki za...

Na co należy zwrócić uwagę przy wykonaniu...

Podczas budowy przyłącza wodociągowego należy przede wszystkim przestrzegać zaleceń znajdujących się w jego...

Budowa studni na działce: jakich formalności...

Budowa studni na własny użytek wymaga dopełnienia kilku formalności. Czasem proces jest mniej, czasem...

Instalacja wodna w domu. To musisz wiedzieć o...

Instalacja wodna w domu to układ rur, armatury oraz urządzeń doprowadzających wodę do wybranych pomieszczeń....

Podgrzewacz pojemnościowy czy przepływowy?...

Wymiana niesprawnego podgrzewacza wody jest zadaniem priorytetowym. Podpowiadamy, jakie urządzenie do...

Instalacja wodna i elektryczna w podzielonym...

Po podziale nieruchomości instalacja wodna i elektryczna powinny zostać rozdzielone w sposób,...