Jak przyłączyć budowany dom do sieci? Ile się czeka na wydanie warunków przyłączenia? Ile kosztuje?

2023-09-19 17:32

O techniczne warunki przyłączenia dla poszczególnych mediów dostępnych na danym terenie dobrze jest wystąpić przed rozpoczęciem budowy. Jak przyłączyć dom do sieci gazowej, elektrycznej, czy wod-kan? Ile się czeka na wydanie warunków przyłączenia? Ile płaci się za każde przyłącze?

Jak przyłączyć budowany dom do sieci
Autor: Andrzej Papliński Po przyłączeniu do sieci skrzynki ze złączami i licznikami montuje się zazwyczaj w linii ogrodzenie, w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania działki

Spis treści

  1. Jak złożyć wniosek o warunki przyłączenia?
  2. Jak przyłączyć dom do sieci elektrycznej?
  3. Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?
  4. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Co prawda technicznych warunków przyłączenia nie załącza się do wniosku o pozwolenie na budowę ani do zgłoszenia budowy, ale rodzaj i przebieg przyłączy należy wskazać w projekcie zagospodarowania działki. Ponadto łatwiej będzie prowadzić budowę, gdy ekipa będzie mieć zapewnione energię elektryczną i wodę. W wydanych warunkach przyłączenia zostanie określony między innymi termin budowy przyłącza i jego szacunkowy koszt.

Jak złożyć wniosek o warunki przyłączenia?

Formularze wniosków o wydanie warunków przyłączenia można znaleźć na stronach przedsiębiorstw sieciowych operujących na danym terenie.

Do wniosku dołącza się mapę zasadniczą z oznaczonym planowanym budynkiem i wstępną lokalizacją punktów pomiarowych oraz dokument potwierdzający własność działki.

Gdyby przyłącze musiało biec przez posesje sąsiadów, potrzebne będą ich notarialne oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz właściciela infrastruktury.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia możemy podpisać umowy, które umożliwią budowę przyłączy oraz dostawę mediów niezbędnych w trakcie budowy i użytkowania domu.

Jak przyłączyć dom do sieci elektrycznej?

We wniosku o przyłączenie trzeba określić między innymi moc przyłączeniową i zużycie energii, które zależą od liczby i mocy urządzeń planowanych w domu. Zwykle jest to 15-20 kW.

Na wydanie warunków przyłączenia czeka się do 30 dni.

Można wnioskować o wykonanie przyłącza tymczasowego na czas budowy, jeśli na docelowe trzeba by długo czekać (zazwyczaj jest to kilkanaście miesięcy).

Po podpisaniu umowy przyłączeniowej przedsiębiorstwo – w ramach opłaty przyłączeniowej – zajmie się opracowaniem niezbędnej dokumentacji i wybudowaniem przyłącza wraz z montażem licznika.

Opłata za docelowe przyłączenie zależy od taryfy danego przedsiębiorstwa i średnio wynosi około 70 zł za kW mocy plus ewentualna dopłata za przyłącze dłuższe niż 200 m (około 40 zł za każdy dodatkowy metr). W przypadku przyłącza tymczasowego opłata jest niższa (około 10 zł na kW), ale realizacja instalacji obciąża inwestora.

Jak przyłączyć budowany dom do sieci
Autor: Tomasz Szostak/zogrodemnaty.pl Zanim przyłącza zostaną zasypane, muszą zostać zinwentaryzowane przez geodetę, a ich przebieg naniesiony na mapę

Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Jeśli działka znajduje się w zasięgu sieci gazowej, warto rozważyć przyłączenie się do niej. Gaz ziemny – choć coraz droższy – to paliwo wygodne i uniwersalne, zasili nie tylko kocioł do ogrzewania domu i wody użytkowej, ale i kuchenkę do przygotowywania posiłków. Choć nie można zapominać, że prawdopodobnie za kilkanaście lat używanie gazu do ogrzewania domów będzie w Unii Europejskiej zakazane.

We wniosku o wydanie warunków przyłączenia należy podać przewidywane roczne zapotrzebowanie na gaz i maksymalny pobór godzinowy oraz określić planowany termin zawarcia umowy o przyłączenie.

Na wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej czeka się do 30 dni.

Na wysokość opłaty przyłączeniowej wpływa jego moc oraz odległość, w jakiej znajduje się dom od gazociągu. Za przyłącze o długości do 15 m opłata wynosi około 2800 zł, a za każdy dodatkowy metr trzeba zapłacić około 100 zł.

Jeśli przyłączenie do sieci gazowej jest niemożliwe lub chcemy postawić na nowoczesne i najbardziej ekologiczne rozwiązania, dobrą alternatywą będzie pompa ciepła.

Jak przyłączyć budowany dom do sieci
Autor: Piotr Mastalerz Plac budowy można zasilać z przyłącza tymczasowego, czyli rozdzielnicy zamontowanej na przykład na słupie

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Gdy działka leży w zasięgu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłączenie się do nich jest obowiązkowe.

Formalności związane z przyłączeniem do nich można załatwić jednocześnie, zaczynając od złożenia wniosków o opracowanie technicznych warunków przyłączenia. Należy w nich podać zapotrzebowania na wodę i odbiór ścieków w dm³/s.

Warunki przyłączenia powinny być wydane w ciągu 14 dni, są ważne dwa lata.

Zasady budowy tych przyłączy są jednak inne niż elektrycznych i gazowych. Odbiorca ponosi pełny koszt ich budowy (a nie zryczałtowany, ustalany w taryfie przedsiębiorstwa). Sam też odpowiada za sporządzenie projektu przyłączy, jego uzgodnienie w zakładzie, załatwienie formalności, zatrudnienie wykonawcy, wytyczenie przyłączy, ich budowę, inwentaryzację itp. – chyba że zleci to lokalnemu zakładowi wodociągowo-kanalizacyjnemu (gdy jest taka możliwość).

Koszt przyłącza zależy od jego długości, warunków terenowych i lokalnych cen rynkowych, trzeba się liczyć z wydatkiem nawet 500 zł za metr przyłącza.

Planując przyłącze wodociągowe, warto przewidzieć dodatkowy licznik wody ogrodowej.

Na działkach niemających dostępu do wodociągu bądź kanalizacji można wybudować studnię i szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków – pod warunkiem że nie jest to zakazane w planie miejscowym albo w decyzji o warunkach zabudowy.

Przeczytaj także:

Nasi Partnerzy polecają