Magnez - znaczenie magnezu dla roślin. Rola magnezu w życiu roślin

2021-05-19 15:41

Magnez obok azotu, fosfor, potasu, wapnia i siarki należy do makroskładników, czyli kluczowych dla właściwego funkcjonowania roślin. Wpływa na przebieg bardzo wielu procesów fizjologicznych, decydujących między innymi o kondycji, wyglądzie i plonowaniu roślin. Jaką rolę pełni magnez w roślinach?

Magnez
Autor: GettyImages Magnez to jeden z sześciu makroskładników niezbędnych do właściwego wzrostu roślin

Najważniejsze zadania magnezu w roślinie

Magnez jest przede wszystkim składnikiem chlorofilu (zielonego barwnika w tkankach roślin), wpływającym na właściwy przebieg procesów fotosyntezy i przemiany energii w roślinie. Ma także wpływ na syntezę węglowodanów, tłuszczów i białek oraz bierze udział w transporcie produktów fotosyntezy (tzw. asymilatów), głównie glukozy, sacharozy i skrobi oraz wpływa istotnie na gospodarkę wodną i energetyczną roślin. Związki magnezu wspierają i pobudzają także rozwój systemu korzeniowego, a co za tym idzie proces pobierania składników odżywczych z gleby.

Nie mniej ważna rola magnezu, to budowanie ścian komórkowych i wspieranie lepszego wykorzystania podstawowych makroelementów - azotu, potasu i fosforu (np. transport i gromadzenie fosforu w nasionach roślin). Odpowiednia ilość magnezu wpływa również na ogólną kondycję, wygląd (np. optymalne wybarwienie liści i igieł) i odporność roślin.

Przyswajalność magnezu dla roślin

Magnez, podobnie jak wapń i potas, występuje w glebie jako kation. Te trzy pierwiastki (w formie kationów) odżywiają roślinę, ale też silnie konkurują ze sobą. Ilość magnezu, który roślina może pobrać z gleby, uzależniona jest od jego stężenia i zdolności gleby do jego pobrania. Jednocześnie kationy wapnia i potasu mogą wpływać na osłabienie możliwości przyswajania magnezu. Dlatego nawet w przypadku odpowiedniego poziomu magnezu w glebie, może nie być on przyswajalny przez rośliny, co skutkuje jego niedoborami.

Magnez
Autor: GettyImages Związki magnezu wspierają i pobudzają rozwój systemu korzeniowego, a co za tym idzie proces pobierania składników odżywczych z gleby

Niedobór magnezu w roślinie

Brak odpowiedniego poziomu magnezu w roślinie powoduje spadek poziomu chlorofilu, co objawia się występowaniem plam i odbarwień (tzw. chlorozy) między nerwami liści. Objawy niedoboru magnezu widoczne są przede wszystkim na starszych liściach. Długo trwający niedobór tego pierwiastka prowadzi do martwicy tkanek pomiędzy nerwami liści. Szczególnie w okresie wiosennym może pojawiać się zjawisko tzw. marmurkowatości liści – na przemian ciemniejszych i jaśniejszych skupień chlorofilu, wzdłuż nerwów liści. Brak uzupełnienia niedoborów powoduje, że barwa zielona pomiędzy nerwami zaczyna zanikać, tworząc nekrozy (martwice) oraz coraz słabszy słaby wzrost i spadek odporności roślin na choroby.

Objawy braku magnezu najlepiej widoczne są w upalnych, suchych latach oraz wpływają na słabszą kondycję i wygląd roślin ozdobnych oraz ilość i jakość plonów roślin uprawnych. Wrażliwe na niedobór magnezu są praktycznie wszystkie rośliny, w tym wiele warzyw takich jak: pomidory, ogórki, papryka, sałata, dynia oraz warzywa korzeniowe.

Najmniejszą zdolność pobierania magnezu z gleby mają rośliny młode, ze słabo rozwiniętym, płytkim systemem korzeniowym. Brak magnezu wiosną, na początku wegetacji utrudnia pobieranie i wykorzystanie azotu przez rośliny, a niedobór jesienią, powoduje zahamowanie rozwoju i wzrostu korzeni, czyli całej rośliny.

Przeczytaj też:

Objawy niedoboru składników mineralnych u roślin. Jakich makro- i mikroskładników brakuje >>>

Magnez
Autor: GettyImages Magnez jest przede wszystkim składnikiem chlorofilu, wpływającym na właściwy przebieg procesów fotosyntezy i przemiany energii w roślinie

Jak zasilać rośliny magnezem?

Magnezem można zasilać rośliny, stosując nawozy naturalne, organiczne oraz mineralne. W pierwszej kolejności warto postawić na przyjazne środowisku nawozy naturalne i nawozy organiczne, jak np. obornik, który jest bogatym źródłem magnezu. Popularnym, często stosowanym sposobem zasilania roślin magnezem są mineralne nawozy wapniowe, zawierające magnez. Stosując magnez w nawozach mineralnych należy nawozić systematycznie, ale stosując mniejsze dawki. Warto także uprzednio wykonać analizę gleby, aby określić potrzeby nawozowe uprawianych w ogrodzie roślin oraz pH podłoża (nawożenie „na oślep” może powodować, że magnez lub wapń nie będą przyswajalne).

W przypadku roślin ogrodowych, warto stosować także dolistne zasilanie magnezem (dobrze wchłania się przez liście). Jest ono szczególnie przydatne w czasie intensywnego wzrostu rośliny, gdy pobranie składników przez system korzeniowy jest utrudnione z powodu niedoboru wody, zbyt niskich temperatur lub nieprawidłowego odczynu gleby. Do nawożenie dolistnego roślin można zastosować roztwór siarczanu magnezu lub innego, gotowego nawozu mineralnego przeznaczonego do tego celu.

Quiz ogrodniczy

Pytanie 1 z 10
1. Roślina mylnie nazywana mleczem, bujnie kwitnąca na żółto na trawnikach, to: