Wieniec stropowy: rodzaje, wymiary, zbrojenie

2020-02-18 14:15

Wieniec stropowy to specjalnie zaprojektowane elementy żelbetowe, które zespalają konstrukcję domu. Dzięki nim ma ona większą sztywność i odporność na uszkodzenia, np. wywołane nierównomiernym osiadaniem gruntu pod fundamentem. Projektant dobiera rodzaj i wymiary wieńca do typu i rozpiętości stropu, który rozdziela kondygnacje.

Wieniec stropowy
Autor: Piotr Mastalerz Wieńce to żelbetowe wzmocnienia ścian, które zapewnią odpowiednią sztywność całej murowanej konstrukcji.

Wszystkie wieńce mają regularne kształty. To prostokątne belki oparte na ścianach budynku. Są niezbędnym elementem stropów gęstożebrowych, żelbetowych monolitycznych, stropów refabrykowanych, a czasem także stropach drewnianych opieranych na ścianach murowanych. Stanowią ich przedłużenie na każdej kondygnacji. Wieńce robi się na wszystkich ścianach zewnętrznych oraz na wewnętrznych ścianach nośnych.
 Takimi żelbetowymi usztywnieniami zwieńcza się również ściany ostatniej kondygnacji, które dźwigają więźbę i dach, są więc poddawane dużym siłom rozporu. Wieniec zapobiega ewentualnemu rozsunięciu się murów. Wykonuje się go na ściankach kolankowych i ścianach szczytowych pod dachem dwuspadowym.

Funkcje żelbetowego wieńca w domu murowanym

  • Wiąże strop ze ścianami


Robi się go na każdej kondygnacji i na wszystkich ścianach konstrukcyjnych. Przekazuje na nie obciążenia z wyższych partii budynku.

  • Wzmacnia ściany poddasza


Mury przenoszą pionowe siły ściskające, ale słabo sobie radzą z siłami działającymi ukośnie, czyli z naporem dachu skośnego. Potrzebują żelbetowych wzmocnień.


  • Usztywnia konstrukcję budynku


Staje się ona bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne wywołane dodatkowymi siłami, na przykład nierównomiernym osiadaniem gruntu.

Wieniec: wymiary 


Wieniec najczęściej zajmuje całą grubość ściany konstrukcyjnej (24-25 cm) i najczęściej jest belką o przekroju kwadratowym. Inaczej jest tylko na ścianach jednowarstwowych. Tam, obok wieńca, trzeba umieścić warstwę izolacji termicznej. Ponieważ elementy ścienne w tej technologii są grubsze, to przy ułożeniu termoizolacji o bardzo dobrej lambdzie (np. polistyrenu ekstrudowanego) wieniec może mieć takie wymiary jak na ścianach, które są później ocieplane.


Wieniec: zbrojenie


Wieńce zbroi się podłużnie, stosując cztery pręty o średnicy 12-16 mm ze stali żebrowanej AIII N. Układa się je po dwa górą i dwa dołem. Na ścianie wewnętrznej dopuszcza się zbrojenie wieńca trzema prętami podłużnymi – dwa na górze i jeden na dole. Pręty główne związuje się ze sobą strzemionami wykonanymi ze stali A0, najczęściej gładkiej o średnicy 4,5-6 mm. Rozmieszcza się je co 20-30 cm (na każdym metrze są trzy-cztery strzemiona).
 Bardzo ważnie jest zachowanie ciągłości zbrojenia. To nad ścianami wewnętrznymi musi być połączone z tym nad ścianami zewnętrznymi. Łącząc poszczególne odcinki prętów, trzeba zachować odpowiednią długość zakładów, a we wszystkich narożnikach wieńca pręty główne należy odpowiednio odgiąć lub zastosować tak zwane fajki, czyli pręty o długości 1,5-2 m wygięte pod kątem prostym. 
Jeśli wieniec łączy się z żelbetowymi słupami wzmacniającymi ściany (trzpieniami) lub ze słupkami ścianki kolankowej, trzeba także połączyć ich zbrojenia.

Wieniec równy ze stropem
Autor: Tomasz Rybarczyk Wieniec równy ze stropem
. Aby nie było kolizji między belkami opartymi na ścianie a prętami zbrojącymi wieniec, zbrojenie układa się nad stopkami belek

Wieniec stropowy
 opuszczony

Zaleca się stosowanie wieńca stropowego opuszczonego w połączeniu ze wszystkimi rodzajami stropów gęstożebrowych. Prefabrykowane belki nie mogą się opierać bezpośrednio na murze, muszą być otulone warstwą betonu. Ich końce unosi się deskowaniem i wpuszcza w wieniec. Dolne pręty zbrojeniowe wieńca układa się pod belkami stropowymi, a górne – nad zbrojeniem belek. Po zabetonowaniu wieniec otuli wszystkie wsunięte w niego belki, co zapewni dobrą współpracę stropu ze ścianą.
 Zamiast deskowania można na ostatniej warstwie muru ustawić prefabrykowane kształtki wieńcowe. Ich ścianki tworzą formę, w której układa się zbrojenie, na ich ściankach opiera się belki stropowe i całość wypełnia mieszanką betonową.
 Wieniec stropowy opuszczony jest częstym rozwiązaniem w stropach o dużej rozpiętości, kiedy z powodów konstrukcyjnych należy zwiększyć jego nośność. Stosuje się go także nad wysoko położonymi oknami, gdy nadproże wypada tuż pod wieńcem. 
Zamiast dwóch konstrukcji robi się jedną belkę żelbetową łączącą obie funkcje.


Wieniec stropowy równy

Wieniec stropowy równy stosuje się w połączeniu ze stropami typu Filigran, Smart, Żerański, czyli budowanymi z prefabrykowanych płyt. Jest on ukryty w grubości stropu. Ponieważ płyty muszą być oparte na ścianach, trzeba na nich najpierw zrobić kilkucentymetrową poduszkę betonową, która wyrówna wszystkie ściany w poziomie. Na niej układa się zbrojenie wieńca.


Przeczytaj także:

Wieniec stropowy podniesiony

Wieniec stropowy podniesiony najczęściej jest wykonywany w stropach monolitycznych. Zazwyczaj jest wyższy niż płyta żelbetowa. Dużo łatwiej zrobić deskowanie w jednej płaszczyźnie i ułożyć na nim często skomplikowane zbrojenie stropu. Takie rozwiązanie umożliwia też zastąpienie niskiej murowanej ścianki kolankowej żelbetową konstrukcją zespoloną ze stropem.

Sprawdź też:

Wieniec podniesiony
Autor: Andrzej T. Papliński Wieniec podniesiony.
 Belka wieńcowa ma zwykle wyższą wysokość niż żelbetowa płyta stropowa. Można ją też podnieść, by wzmocnić ściany poddasza
Warto wiedzieć

Wieniec w stropie drewnianym

Bardzo istotnym szczegółem wykonania stropu drewnianego w domu murowanym jest oparcie belek stropowych. 
Ściany nośne zawsze trzeba wzmocnić wieńcem żelbetowym. Zapewni on równomierny rozkład obciążeń przekazywanych ze stropu na mury. Robi się go podobnie jak w innych typach stropów, ale belki opiera się na nim dopiero po zakończeniu prac murarskich. 
W wieńcu osadza się przed zabetonowaniem stalowe uchwyty, do których przykręca się później belki stropowe. W murze wokół belek musi pozostać wolna przestrzeń umożliwiająca cyrkulację powietrza. 
Wieniec może być wykonany również w poziomie drewnianych belek stropowych, a nawet powyżej.

Wieńce na poddaszu


Gdy konstrukcja dachu skośnego opiera się na ścianach poddasza, trzeba je usztywnić wieńcem. Belka wieńcowa powinna spinać kondygnację budynku dookoła w sposób nieprzerwany. Pod dachem dwuspadowym wieniec kolankowy powinien przechodzić przez ściany szczytowe. Jeśli na drodze pojawi się przeszkoda w postaci otworów okiennych, belkę prowadzi się tak, aby ominęła otwór. Na przykład gdy na poddaszu są zaprojektowane okna kolankowe, czyli zestaw składający się z okna wstawianego w ściankę kolankową i okna połaciowego, belka ma postać łamaną – przechodzi w żelbetowe słupki wokół otworu okiennego i łączy się z wieńcem stropowym. W ścianie szczytowej słupki wokół otworów okiennych tworzą na przykład ciągłą ramę z nadprożem. Innym rozwiązaniem jest zagięcie wieńca ze ścian kolankowych i wpuszczenie go w ściany szczytowe tylko na pewnym odcinku (minimum 1,5 m), takie zakotwienie go w ścianie szczytowej.
 Żelbetowe wzmocnienia ścian szczytowych mają różne formy. Może to być ukośny wieniec na krawędzi ściany albo wieniec na wysokości poziomych elementów więźby (jętek), do których będzie podwieszony sufit nad użytkową częścią poddasza, połączony z wieńcem prowadzonym na ściankach kolankowych żelbetowymi trzpieniami lub wieńcem ukośnym. 
Choć możliwości jest wiele, we wszystkich rozwiązaniach ważne jest zachowanie ciągłości zbrojenia.


Wieniec na poddaszu
Autor: Andrzej T. Papliński Aby dobrze usztywnić ściany szczytowe, wieniec z poziomu ścianki kolankowej zostanie połączony ukośnym odcinkiem z wieńcem nad oknami.

Wieniec stropowy: betonowanie


Aby zachować ciągłość konstrukcji żelbetowych, wiele elementów betonuje się razem – wieniec stropowy ze stropem, a wieniec na ściance kolankowej wraz z trzpieniami wzmacniającymi ścianki. Dlatego na wieńce stropowe używa się najczęściej mieszanki betonowej C16/20 lub klasy wyższej, na ścianie kolankowej – klasy nie niższej niż C12/15.


Sprawdź też:

Przed betonowaniem kierownik budowy musi sprawdzić rozkład prętów głównych zbrojenia i ich montaż (czy są zgodne z projektem budowlanym) i dokonać odbioru zbrojenia.
 Przed stwardnieniem betonu warto wpuścić w wieńce odpowiednie pręty, które ułatwią połączenie dachu ze ścianami. 
Podczas betonowania konieczne jest także właściwe zagęszczenie mieszanki, aby dokładnie wypełniła przestrzeń między zbrojeniem. Robi się to za pomocą wibratora wgłębnego lub buławy. 
Rozszalowanie ścianek bocznych wieńca może nastąpić nie wcześniej niż po upływie doby od betonowania. Należy również pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji betonu, czyli polewaniu go wodą, zwłaszcza w okresie wysokiej temperatury. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wytrzymałości i wyeliminuje zjawisko skurczu.

Wideo: strop żelbetowy

Jakie ma zalety i jak wykonać strop żelbetowy

Co wiesz o więźbie dachowej?

Pytanie 1 z 6
Najpopularniejsze drewno na więźbę to:
Więźba dachowa
Pozostałe podkategorie