Termomodernizacja – wszystko o docieplaniu ociepleń

2016-08-25 14:53
Docieplanie dociepleń
Autor: Termo Organika Grafitowe płyty styropianowe Termo Organika GALAXY fasada.

Jak wykonać dodatkowe ocieplenie na już istniejącym ociepleniu domu? Zobacz, jak wygląda przekrój ściany z podwójnym ociepleniem styropianem. Pokazujemy prace ociepleniowe krok po kroku. Z nami dowiesz się również, jakie normy obowiązują podczas termomodernizacji.

Pierwsze ocieplenia budynków były wykonane w Polsce już kilkadziesiąt lat temu. Coraz więcej z nich wymaga odnowienia albo ze względu na zły stan techniczny (zużycie), albo ze względu na konieczność poprawienia izolacyjności (rosnące ceny nośników energii, coraz ostrzejsze wymagania ochrony cieplnej lub po prostu w celu poprawienia wyglądu elewacji). Dotyczy to wszystkich rodzajów budynków, zarówno mieszkalnych jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, ale też obiektów użyteczności publicznej, czyli biurowców, szkół itp.

Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie dodatkowego ocieplenia na już istniejącym ociepleniu. Co ważne, nie ma konieczności usuwania istniejącego ocieplenia, chyba, że jego stan jest na tyle zły, że trzeba je usunąć (w tym artykule nie będziemy zajmować się szczegółowym opisem, kiedy należy to zrobić, a kiedy może zostać istniejące ocieplenie). Po prostu dokłada się do niego kolejną warstwę styropianu i wykonuje warstwę wierzchnią (warstwa zbrojona wraz z tynkiem), podobnie jak w nowych systemach ETICS. Najlepszym materiałem izolacyjnym do takiej renowacji jest styropian, który, dzięki niewielkiej wadze, w minimalnym stopniu obciąża konstrukcję ocieplanego budynku, co ma tutaj istotne znaczenie.

Dodatkowe ocieplenie styropianem

Termo Organika, jako jeden z niewielu producentów materiałów izolacyjnych, oferuje system RENOVA, posiadający Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-9500/2016. Zgodnie z nią całkowita, łączna grubość starego i nowego ocieplenia może wynosić aż 30 cm.

Ocieplanie domu
Autor: Termo Organika System Termo Organika RENOVA – docieplanie ociepleń.

W dalszej części przedstawiamy zalecenia dotyczące wykonania takiego systemu, z pominięciem oceny istniejącego ocieplenia, która sama w sobie jest oddzielnym zagadnieniem.

Warto pamiętać, że w systemie ociepleń Termo Organika RENOVA, podobnie jak w innych analogicznych systemach, całość obciążeń jest przenoszona przez łączniki mechaniczne. Dlatego bardzo istotny jest ich dobór. Co do zasady powinny to być łączniki wkręcane z trzpieniem stalowym. Muszą być one zakotwiczone w podłożu pierwotnym, czyli w ścianie. To na nich będzie „wisiało” nowe ocieplenie, dlatego muszą mieć odpowiednią wytrzymałość i jakość. Niedopuszczalne jest mocowanie nowego ocieplenia za pomocą wyłącznie zaprawy klejącej. Z reguły nie jest przecież znana wytrzymałość istniejącego ocieplenia, lepiej przyjąć założenie, że nie jest ono wystarczająco mocne. Trzeba założyć, że wszystkie obciążenia elewacji wynikające z zamontowania dodatkowego ocieplenia są przenoszone wyłącznie przez łączniki.

Ocieplanie styropianem krok po kroku

Przed przyklejeniem nowej warstwy izolacji podłoże (stary tynk) należy umyć i oczyścić ze skażeń biologicznych (grzyby, glony, itp.) preparatem biobójczym (np. Termo Organika Renowator). Jest to ważny etap, ponieważ zminimalizuje ryzyko rozwoju np. grzybów beztlenowych.

Tak oczyszczona i wyschnięta powierzchnia ścian jest gotowa do przeprowadzenia dalszych etapów prac, które są bardzo podobne do tych znanych z wykonywania „tradycyjnego” ocieplenia, tj.:

1. Gruntowanie gruntem sczepnym Termo Organika TO-GS.

2. Przyklejenie płyt styropianowych Termo Organika fasada (np. szarych płyt Termonium o bardzo korzystnym współczynniku przewodzenia ciepła lambda) za pomocą kleju uniwersalnego Termo Organika TO-KU lub kleju do styropianu Termo Organika TO-KS. Jeżeli jest to możliwe, to należy zapewnić, aby łączenia płyt nowego ocieplenia nie wypadały w tym samym miejscu, co łączenia płyt „starego” ocieplenia. Klej w systemie renowacyjnym pełni rolę wyłącznie montażową, umożliwiającą prawidłowe zamocowanie łączników, które – jak już wspomniano wcześniej – przeniosą całość obciążeń.

3. Po całkowitym wyschnięciu kleju, jednak nie wcześniej niż po dwóch dniach, można przystąpić do zamontowania łączników.

4. Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Długość łączników powinna być sumą całkowitej grubości „starego” ocieplenia, grubości „nowego” materiału izolacyjnego oraz grubości zakotwienia w podłożu, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu nośnym powinna być ściśle określona w projekcie technicznym ocieplenia z uwzględnieniem rodzaju łączników mechanicznych i rodzaju podłoża.

5. Po zamocowaniu łączników należy wykonać warstwę zbrojoną. Przed nałożeniem kleju Termo Organika TO-KU i zatopieniem siatki nierówności powierzchni i styków płyt należy zeszlifować i wyrównać, zamontować profile dylatacyjne, listwy narożnikowe i wzmocnić naroża wokół drzwi i okien (przyklejając paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów), itp. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnię należy zagruntować gruntem sczepnym Termo Organika TO-GS, jako ostatni etap przed tynkowaniem.

6. Tynk należy nakładać po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć).

Docieplanie dociepleń
Autor: Termo Organika Zatapianie siatki zbrojącej z włókna szklanego.

Normy obowiązujące podczas termomodernizacji

Stosowanie zestawu wyrobów objętego Aprobatą AT-15-9500/2016 powinno być zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla określonych obiektów. Projekt powinien uwzględniać:

  • obowiązujące normy i przepisy budowlane, a w szczególności: PN-EN ISO 13788:2013-05: ”Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami),
  • postanowienia Aprobaty Technicznej AT-15-9500/2016,
  • dokumentację istniejącego ocieplenia,
  • Instrukcję ITB nr 447/2009,
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB: Część C. Zeszyt 8.

Przestrzeganie powyższych zasad z pewnością przyczyni się do dobrego wykonania nowego ocieplenia i uniknięcia błędów, które mogą mieć wpływ na późniejsze parametry całego systemu i ponoszone koszty na ogrzewanie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie