Dofinansowanie do wymiany dachu 2024 - jak uzyskać? Wymiana dachu z eternitu. Dla kogo dopłata na nowy dach?

2024-04-10 6:47

Dofinansowanie dotyczy wymiany dachu z eternitu - jak je uzyskać? Z jakiej pomocy może skorzystać właściciel domu jednorodzinnego pokrytego eternitem? Kiedy składać wnioski o dofinansowanie na usuwanie azbestu z budynków gospodarczych? Wyjaśniamy.

dofinansowanie do wymiany dachu
Autor: Marcin Czechowicz Dofinansowanie do wymiany dachu 2024
Murator Remontuje: Gładź szpachlowa od A do Z
Materiał sponsorowany

Spis treści

 1. Dofinansowanie do wymiany dachu 2024 ARiMR 
 2. Jakie warunki muszą spełnić rolnicy ubiegający się o dotację na wymianę dachu?
 3. Dofinansowanie planowanej wymiany dachu - warunki dodatkowe
 4. Kryteria przyznania dofinansowania dla rolników
 5. Dla kogo i skąd dofinansowanie do usuwania azbestu w 2024?
 6. Finansowanie usuwania azbestu z dachów 2024 - programy lokalne
 7. Kiedy złożyć wniosek o odbiór azbestu?
 8. Dofinansowanie do wymiany dachu w uldze termomodernizacyjnej
 9. Dofinansowanie do ocieplenia dachu w Czystym powietrzu
 10. Blachodachówka zamiast eternitu - zobacz inspiracje

Działania związane z usuwaniem eternitu oraz innych materiałów zawierających azbest są zapisane w “Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Istnieją formy wsparcia, także finansowego, które mają zachęcić do demontażu dachów z eternitu.

Dofinansowanie do wymiany dachu 2024 ARiMR 

Rolnicy mogą składać wnioski na dofinansowanie wymiany dachu w budynkach służących do produkcji rolniczej, połączone z usunięciem pokrycia zawierającego azbest. Wsparcia dla rolników na usunięcie azbestu udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wnioski zazwyczaj można składać od połowy grudnia do połowy stycznia. W 2024 roku nabór zakończył się 12 stycznia.

Za usunięcie eternitu z dachu rolnik może otrzymać nie więcej niż 20 000 zł - dotacja ryczałtowa jest określona na kwotę 40 zł/m² dachu. Za maksymalną powierzchnię dachu objętą dotacją przyjęto 500 m². Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50 proc. wartości wsparcia. 

W przypadku tego dofinansowania wniosek można składać wyłącznie przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Jest on udostępniony pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Fundusze na ten cel pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Jakie warunki muszą spełnić rolnicy ubiegający się o dotację na wymianę dachu?

Dofinansowanie może otrzymać rolników, który jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
 • osobą fizyczną, 
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jako rolnik,
 • w roku złożenia wniosku lub w roku poprzednim przyznano mu płatności bezpośrednie,
 • ma nadany numer identyfikacyjny producenta rolnego,
 • jest pełnoletni.

Dofinansowanie planowanej wymiany dachu - warunki dodatkowe

Dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Realizacja wymiany dachu powinna trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. Wymiana dachu na pokrycie niezawierające azbestu powinna być przeprowadzona na całym budynku.

Działanie związane z wymianą dachu powinny być zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć objętych wsparciem. Wnioskodawca ma obowiązek przez najmniej 3 lata od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie utrzymywać efekty realizacji przedsięwzięcia.

Dofinansowanie jest wypłacane po zrealizowaniu wymiany dachu.

Kryteria przyznania dofinansowania dla rolników

Wprowadzono 2 kryteria promujące i wpływające na kolejność zaklasyfikowania wniosku do przyznania dotacji. Jeśli rolnik ubiegający się o dofinansowanie mieszka w gminie o wysokim bezrobociu, jego wniosek może dostać 3 pkt. Dodatkowo promowani są młodzi rolnicy, tj. urodzeni po dniu 31 grudnia 1982 r. W tym wypadku przysługuje 5 pkt.

W pierwszej kolejności dofinansowanie będzie przysługiwać tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskają najwięcej punktów. Z tym że niespełnienie któregokolwiek kryterium premiującego nie powoduje wykluczenia przedsięwzięcia z dalszej oceny i tym samym nie skutkuje brakiem możliwości uzyskania dotacji.

Dla kogo i skąd dofinansowanie do usuwania azbestu w 2024?

“Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” co roku ma kolejną edycję. Program ten prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Beneficjentem programu są gminy, związki międzygminne i powiaty działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy domów na jej terenie. W naborze na rok 2023 na bezzwrotne dotacje przewidziano 100 mln zł.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych są prowadzone lokalne (gminne, miejskie) programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, które zapewniają darmowy odbiór i wywiezienie płyt eternitu oraz ich utylizację. To właśnie na te działania miasta i gminy uzyskują dofinansowanie z NFOŚiGW za pośrednictwem wojewódzkich oddziałów. Środki na finansowanie usuwania azbestu jednostki samorządu terytorialnego mogą również pozyskać inną drogą.

Koszty wymiany dachu z azbestu na nowy można zgłosić w ramach ulgi termomodernizacyjnej i dzięki temu uzyskać odliczenie od podatku dochodowego.

Finansowanie usuwania azbestu z dachów 2024 - programy lokalne

Każdy właściciel domu, na którym jest dach z eternitu, powinien jak najszybciej go usunąć. Prace związane z demontażem płyt eternitowych powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. Płyty powinny zostać złożone w stos i szczelnie zapakowane w folię. Taki stos należy przygotować blisko wjazdu na działkę, żeby można było łatwo go stamtąd załadować na samochód ciężarowy.

Gminy, w ramach swoich programów usuwania azbestu, mają obowiązek odbioru, transportu oraz utylizacji materiałów zawierających azbest na składowisku materiałów niebezpiecznych. Państwo refinansuje koszty tych działań za pośrednictwem wojewódzkich oddziałów NFOŚiGW. Jednostki samorządu terytorialnego zgłaszają swój akces do programu po ogłoszeniu przez NFOŚiGW naboru. Gmina w ramach środków pozyskanych z WFOŚiGW zawiera umowę z firmą, która zrealizuje zbiórkę, wywóz oraz utylizację eternitu z jej terenu. Termin zbierania eternitu jest wcześniej ogłaszany w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

W tej akcji usuwania azbestu mogą uczestniczyć właściciele budynków, zarówno rolnicy, jak i osoby nieprowadzące takiego gospodarstwa. Niektóre gminy mogą dopuszczać odbiór eternitu również od firm.

Kiedy złożyć wniosek o odbiór azbestu?

W tej kwestii należy skonsultować się ze swoim urzędem lub sprawdzić informacje na jego stronie internetowej albo w Biuletynie Informacji Publicznej. W jednych gminach nabór wniosków o odbiór azbestu jest ciągły. Tak jest na przykład w gminie Radzymin. Partie zdjętego z dachów materiału są odbierane przez firmę mającą umowę z gminą zwykle raz w roku. Firma kontaktuje się z mieszkańcami, którzy się zgłosili. Jeśli stos azbestu nie zostanie odebrany w tym roku, pojedzie na składowisko w następnej akcji.

Inne urzędy ogłaszają nabory wniosków. Zwykle ruszają one jesienią i dotyczą odbioru azbestu w roku kolejnym. Tak jest na przykład w Warszawie, w której nabór wniosków trwa od 1 września 2023 r. do 31 marca 2024 r., a odbiór materiału w roku 2024 (i podobnie w kolejnych latach). Drugim terminem, kiedy ruszają nabory wniosków, jest początek roku. W Poznaniu czy Wrześni wniosek można było składać od stycznia do odpowiednio końca marca lub kwietnia. W mieście Krakowie w roku 2023 nie było naboru wniosków, za to prowadzono inwentaryzację azbestu.

Warto o tym pamiętać, ponieważ w regulaminie może być zapis na przykład taki, że najpierw trzeba zgłosić zamiar usunięcia płyt azbestowych, a dopiero potem przeprowadzić tę operację (liczą się daty).

Dofinansowanie do wymiany dachu w uldze termomodernizacyjnej

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można zgłosić jako koszty kwalifikowane wymianę pokrycia dachowego z eternitu na nowe. Koszty mogą obejmować ułożenie nowego dachu wraz z materiałami. Pamiętać jednak należy, że celem termomodernizacji, na którą przysługuje ulga w podatku dochodowym, jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię, t.j. kosztów ogrzewania. Czyli musimy pamiętać o ociepleniu wymienianego dachu.

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej obowiązuje też rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r obejmujące wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Tylko wymienione tam pozycje są uwzględniane przez urzędu. Bywa, że terenowe urzędy skarbowe nie chcą uznać wymiany dachu z eternitu jako kwalifikującej do ulgi termomodernizacyjnej. Jednak można znaleźć wiele pozytywnych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tej kwestii. Jedna z ostatnich została wydana 6 grudnia 2022 r., znak 0112-KDIL2-1.4011.845.2022.2.MKA.

Dofinansowanie do ocieplenia dachu w Czystym powietrzu

W ramach programu Czyste powietrze nie uzyskamy dofinansowania na wykonanie nowego pokrycia dachowego, ale warto wiedzieć, że kosztem kwalifikowanym może być kupno materiałów termoizolacyjnych i montaż ocieplenia dachu wraz z wykończeniem ocieplonej przegrody, czyli np. zabudową z płyt gipsowo-kartonowych.

Blachodachówka zamiast eternitu - zobacz inspiracje

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Pozostałe podkategorie