Ziemianka ogrodowa - jak zbudować ziemiankę - zrób to sam

2022-07-15 16:13
Piwniczka ogrodowa
Autor: Piotr Mastalerz Lepiej, żeby ziemianka nie znajdowała się w pełnym słońcu

Ziemianka ogrodowa powinna się znajdować w zacienionej części posesji. Dobrze, jeśli jest to teren suchy, bez zbierającej się wody opadowej. W przypadku ziemianki ogrodowej trzeba pamiętać o wentylacji i... pozwoleniu na budowę.

Ziemianka ogrodowa powinna być zagłębiona w gruncie i dobrze zaizolowana przed wilgocią oraz zmianami temperatury. Wtedy w jej wnętrzu przez cały rok temperatura będzie się wahała między 5 a 8 st. C. Ziemianka ogrodowa powinna być też odpowiednio usytuowana na działce. Wejście do ziemianki najlepiej umieścić od północy, dzięki czemu ściana frontowa będzie się mniej nagrzewać. 

Spis treści

 1. Zrób to sam ziemianka - wykop
 2. Ziemianka ogrodowa - fundament i ściany ziemianki
 3. Ziemianka ogrodowa - schody i posadzka
 4. Ziemianka - jak wykonać strop
 5. Ziemianka ogrodowa - izolacja ścian
 6. Wejście do ziemianki
 7. Ziemianka wentylacja
 8. Schody do ziemianki ogrodowej
 9. Ziemianka - wykończenie
 10. Jakie rośliny na ziemiance ogrodowej

Zrób to sam ziemianka - wykop

Po wyznaczeniu zarysu ziemianki należy zrobić wykop, głębszy w miejscu ławy fundamentowej o 30 cm. Wykop powinien być szerszy od ziemianki, a jego ściany zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu deskowaniem lub ukształtowanym spadkiem.

Wierzchnią, żyzną warstwę gleby z wykopu pod ziemiankę najlepiej ułożyć w pryzmę niedaleko budowli. Na zakończenie prac posłuży do przygotowania podłoża pod rośliny, którymi obsadzimy ziemiankę.

Ziemianka ogrodowa - fundament i ściany ziemianki

Pod ławą fundamentową trzeba ułożyć 10-centymetrową warstwę chudego betonu. Następnie po jego związaniu należy ustawić deskowanie ławy fundamentowej i ułożyć beton klasy B15 (według nowej normy C12/15). Po jego związaniu deskowanie rozbiera się, a przestrzeń ograniczoną ławą fundamentową wypełnia się piaskiem i zagęszcza go (piasek powinien być równo z krawędziami betonu).

Na tak przygotowanej warstwie trzeba ułożyć izolację przeciwwilgociową poziomą podłogi (papa na osnowie poliestrowej klejona na lepiku asfaltowym, kładziona na gorąco z zakładem 5 cm), która będzie połączona z izolacją ścian. Zamiast papy można użyć folii izolacyjnej stosowanej w budownictwie.

Przeczytaj też: Podłoga na gruncie krok po kroku

Następnie wykonuje się deskowanie ścian ziemianki, uważając, aby nie uszkodzić położonej wcześniej izolacji podłogi. Ściany grubości 30 cm należy zazbroić prętami stalowymi średnicy 16 mm w siatce o oczkach co 40 cm. Po ustabilizowaniu zbrojenia wypełnia się deskowanie betonem B25 (C20/25), zagęszczając kolejne warstwy urządzeniem wibrującym. Trzeba pamiętać o tym, aby pozostawić wąsy prętów zbrojeniowych, które zostaną połączone ze zbrojeniem stropu, oraz otworów wentylacyjnych pozostawionych w trakcie murowania ściany.

Ziemianka ogrodowa - schody i posadzka

Po stwardnieniu betonu (trwa to ok. 4 tygodni) należy rozebrać deskowanie ścian i wykonać fundament oraz profil schodów wewnątrz ziemianki z betonu klasy B20 (C16/20). Profil schodów powinien być pomniejszony o grubość zaprawy i okładziny kamiennej, którą zostaną wykończone stopnie.

Przeczytaj też: Piwniczka ogrodowa

Po obu stronach schodów w przedsionku ziemianki można zrobić półki kamienne. Usytuowane na różnych poziomach umożliwią wykorzystanie tego miejsca do przechowywania produktów spożywczych w zróżnicowanej temperaturze. Po związaniu betonu schody licuje się kamieniem łamanym układanym na zaprawie cementowej. Posadzki w przedsionku i w komorze głównej ziemianki najlepiej jest zrobić z kamiennych kostek brukowych (np. porfiru, granitu albo bazaltu). Układa się je na podsypce piaskowej grubości 10 cm.

Piwniczka ogrodowa
Autor: GettyImages Piwniczkę ogrodową można zbudowac przy miejscu wypoczynku - tak, jak na tym projekcie

Ziemianka - jak wykonać strop

Na posadzce należy ustawić rusztowanie podtrzymujące deskowanie stropu. Najlepiej w ziemiance zrobić strop łukowy, który poza tym, że wzmocni konstrukcję, stworzy wrażenie prawdziwej starej piwnicy. Strop podobnie jak ściany ziemianki musi być zbrojony (siatka z prętów średnicy 16 mm o oczkach 20 cm połączona z wąsami zbrojenia ścian). Tutaj konieczne jest bardzo dobre zagęszczenie mieszanki betonowej urządzeniem wibrującym. Po 4 tygodniach, gdy beton zwiąże (w tym czasie należy pielęgnować konstrukcję, polewając ją wodą), można przystąpić do izolacji ścian i stropu.

Ziemianka ogrodowa - izolacja ścian

Ziemianka ogrodowa musi mieć dobrą izolację. Na zewnętrznej powierzchni ścian w głównej części ziemianki kolejno kładzie się:

 • warstwę wyrównującą (zaprawa wyrównawcza zagruntowana substancjami gruntującymi);
 • izolację przeciwwilgociową (papa izolacyjna na osnowie poliestrowej klejona na lepik asfaltowy na gorąco);
 • izolację termiczną (styropian grubości 10 cm przyklejany na lepik asfaltowy na gorąco). Natomiast na stropie układa się:
 • warstwę wyrównującą (zaprawa wyrównawcza zagruntowana substancjami gruntującymi);
 • paroizolację;
 • izolację termiczną (styropian grubości 10 cm);
 • izolację przeciwwilgociową (papa izolacyjna na osnowie poliestrowej klejona na lepik asfaltowy na gorąco);
 • warstwę chroniącą izolację (geowłóknina);
 • ochronę mechaniczną (folia twarda profilowana);
 • drenaż (keramzyt);
 • warstwę filtrującą (agrowłóknina).

Umieszczenie tych warstw na stropie umożliwi nam wykorzystanie dachu ziemianki jako niewielkiego ogrodu. Będziemy go mogli zadarnić trawą albo posadzić na nim inne rośliny (najlepiej wieloletnie) z małymi krzewami włącznie. Podobnie izoluje się ściany i dach przedsionka. Jedyną różnicę stanowi cieńsza izolacja termiczna (zamiast 10-centymetrowej warstwy styropianu wystarczy 5 cm).

Wejście do ziemianki

Po ułożeniu izolacji możemy przystąpić do wykonania ściany z kamienia łamanego jako głównego wejścia do ziemianki. W tym celu należy zrobić fundament na głębokość 1 m i po jego stwardnieniu wymurować ścianę z kamienia, łącząc elementy zaprawą cementową. Z równo ociosanych kamieni trzeba wykonać ościeże otworu drzwiowego, pamiętając, by w trakcie murowania umieszczać na odpowiednich wysokościach zawiasy drzwi i ewentualne zabezpieczenia zamka lub zasuwy.

Przeczytaj też: Piwniczka na wino - jak przechowywać wino

Po wymurowaniu ściany spoiny między kamieniami fuguje się zaprawą. Zamiast niej można zastosować gotową barwną fugę, by uzyskać efekt starego muru. Na styku ściany murowanej i konstrukcji żelbetowej ziemianki trzeba zostawić szczelinę dylatacyjną. Jest ona potrzebna, aby na skutek ruchów podłoża nie następowały pęknięcia budowli. W celu zabezpieczenia takiej szczeliny przed przeciekaniem umieszcza się w niej dwie warstwy papy izolacyjnej przyklejonej substancją bitumiczną, a krawędzie zalepia się kitem bitumicznym.

Ziemianka wentylacja

Ziemianka musi mieć dobrą wentylację, by uniknąć kłopotów ze zbyt dużym zawilgoceniem. Otwory wentylacyjne wykonuje się po uprzednim częściowym zakopaniu ścian zewnętrznych ziemianki i ustabilizowaniu gruntu zagęszczarką. Następnie w deskowaniu robi się ściany otworu wentylacyjnego, stosując zbrojenie i beton klasy B25 (C20/25), a po związaniu betonu kładzie się izolację. Można ją zrobić z keramzytu (zwieńczenia otworów tworzą zbyt duże łuki i trudno je zaizolować styropianem). Najlepszy jest specjalny keramzyt w workach, które układa się na krzywiźnie. Na koniec muruje się z kamienia łamanego otwory zewnętrzne podobnie jak frontową kamienną ścianę.

Przeczytaj też: Dobra wentylacja w piwnicy

warto wiedzieć

Schody do ziemianki ogrodowej

Przed wejściem do ziemianki można zrobić schody betonowe licowane kamieniem łamanym (np. granitem), a po obu stronach murki oporowe podobne do ściany wejściowej. Przed drzwiami dobrze będzie wyglądał bruk kamienny z kostek ułożonych na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Utworzony w ten sposób wgłębnik powinien mieć odwodnienie, które zapobiegnie zbieraniu się wody opadowej. W tym celu pod nawierzchnią należy wykopać studzienkę chłonną i przykryć ją żeliwną kratką ściekową.

Ziemianka - wykończenie

Ostatnim etapem budowy jest zamontowanie solidnych drzwi do ziemianki. Powinny one dobrze izolować wnętrze piwnicy od powietrza z zewnątrz (od tego zależy stała temperatura w komorze ziemianki). Następnie trzeba wykończyć wnętrze budowli. Jej ściany mogą co prawda pozostać betonowe, ale lepiej obłożyć je na przykład kamienną okładziną na zaprawie cementowej. Dzięki temu wnętrze nabierze klimatu starej budowli. Na koniec pozostaje przykrycie ziemianki ogrodowej ziemią. Jej grubość na stropie powinna wynosić około 60 cm.

Ziemię sypie się warstwami 20-30-centymetrowymi i każdą z nich dokładnie się ubija (najlepiej zagęszczarką). Na wierzchu powinna się znaleźć urodzajna warstwa gleby, którą przed przystąpieniem do budowy zgromadziliśmy na pryzmie. Będzie w niej można posadzić rośliny (nawet niewielkie krzewy) lub założyć trawnik.

Przed umieszczeniem w piwnicy produktów spożywczych musimy ją schłodzić, pozostawiając otwartą w chłodną noc.

Jakie rośliny na ziemiance ogrodowej

Rośliny posadzone na ziemiance są nie tylko ozdobą, lecz także:

 • zadarniając powierzchnię podłoża, utrudniają wzrost chwastom;
 • korzenie przerastające ziemię przeciwdziałają jej wymywaniu i osuwaniu się po pochyłości piwnicy;
 • pędy i liście tworzą dodatkową izolację – latem zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się gleby, zimą zaschnięte części roślin chronią ją przed przemarzaniem.

Ziemia na zboczach ziemianki ogrodowej szybko przesycha i – ponieważ jest dobrze wyeksponowana – latem zwykle nadmiernie się nagrzewa. To sprawia, że warunki wzrostu nie są łatwe i nie wszystkie rośliny można posadzić na ziemiance. Najlepsze są te polecane na suche i piaszczyste stanowiska. Dobrze, jeżeli rozrastają się za pomocą kłączy albo rozłogów, bo będą skutecznie stabilizować podłoże. Godne polecenia na ziemiankę są niskie byliny ozdobne, które rozsiewając się, tworzą naturalne kobierce, oraz zioła lubiące słońce i ciepło (w nagrzanych miejscach są nawet bardziej aromatyczne). Można tu też sadzić mało wymagające niewielkie krzewy.

 • Rośliny na słoneczne zbocza ziemianki

Byliny: bodziszek czerwony, głowienka wielkokwiatowa, goździk kropkowany i siny, kocimiętka Faassena, kostrzewa sina, łyszczec rozesłany, przetacznik kłosowy, rogownica kutnerowata, rozchodniki, rojniki, szałwia łąkowa i szałwia omszona, wiesiołek missouryjski.

Zioła: hyzop lekarski, lawenda wąskolistna, lebiodka pospolita, macierzanki, rumian szlachetny, trybula, tymianek właściwy, złocień maruna.

Krzewy: berberysy, irga płożąca i Dammera, odmiany kosodrzewiny, niskie i płożące odmiany jałowca chińskiego, płożącego i pospolitego, pięciornik krzewiasty, róża pomarszczona.

 • Rośliny na zacienioną piwniczkę

Byliny: barwinek pospolity, dąbrówka rozłogowa, gajowiec żółty, konwalia majowa. Krzewy: irga Dammera, trzmielina Fortune’a oraz bluszcz pospolity.

Ziemianka
Autor: Michał Przeździk Niezbędnym elementem wykończenia ziemianki są rośliny. Mają znaczenie praktyczne i zdobią. Obsadzona roślinami ziemianka ogrodowa przypomina malownicze wzgórze
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie