Dopłata do ogrzewania gazem LPG, olejem opałowym, pelletem i drewnem. Jak dostać dopłatę? Zasady jak przy dodatku węglowym

2022-08-25 15:38
Dodatek do ogrzewania
Autor: Gettyimages Dodatek energetyczny otrzymają gospodarstwa, które opalają się peletami, drewnem, gazem LPG lub olejem opałowym

Dopłaty do ogrzewania dla wszystkich. Dodatek dla gospodarstw ogrzewających się pelletami, drewnem opałowym, gazem LPG oraz olejem opałowym przyjęty przez rząd. Jak złożyć wniosek o dodatek do ogrzewania? Jakie są zasady? Warunkiem jest deklaracja CEEB.

Na konferencji prasowej 23 sierpnia 2022 r. premier ogłosił, że przyjęto projekt ustawy o dodatkach dla gospodarstw domowych, w których do ogrzewania używa się pelletów, gazu LPG, oleju opałowego oraz drewna, a także dla odbiorców ciepła systemowego. 24 sierpnia Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że 2 września odbędzie się pilne posiedzenie Sejmu, na którym będą omawiane m.in. rządowe projekty ustaw wprowadzających dodatkowe możliwości dofinansowania ciepła z innych źródeł niż węgiel.

Projekt nowych przepisów był zapowiadany od pewnego czasu. Jak widać, rząd dostrzegł niesprawiedliwość społeczną ustawy o dodatku węglowym. Ważne jest również to, że pomoc finansowa będzie dotyczyć odbiorców ciepła systemowego, bo to niezwykle liczna grupa obywateli.

Na konferencji Mateusz Morawiecki powiedział: "Chcemy zaprezentować dwie ustawy, które przyjęliśmy na Radzie Ministrów (...). Pierwsza przewiduje dodatki dla osób ogrzewających domy drewnem, LPG i olejem opałowym. Druga zapewni dodatkowe pieniądze samorządom w 2022 r.".

Dopłaty do ogrzewania dla gospodarstw domowych wyniosą od 500 zł do 3000 zł, w zależności od rodzaju paliwa, które jest wykorzystywane do ogrzewania domu. Warunkiem ich przyznania jest zgłoszenie głównego źródła ciepła do CEEB, na które chcemy otrzymać jednorazową dopłatę. Pisaliśmy o tym tutaj: Deklaracja CEEB warunkiem otrzymania dodatku węglowego! Nie ma kryterium dochodowego, czyli obowiązują te same zasady jakie dotyczącą dodatku węglowego. Przeczytaj: Jak dostać dodatek węglowy? Gdzie złożyć wniosek? Poradnik

Spis treści

 1. Dofinansowanie dla odbiorców ciepła - dodatki do pelletu, oleju opałowego, gazu LPG, drewna opałowego
 2. Jaka wysokość dopłat do ogrzewania?
 3. Dodatek do innych paliw - kiedy wniosek o dodatek do ogrzewania
 4. Dodatek tylko do jednego paliwa
 5. Dodatek węglowy niesprawiedliwy społecznie

Dofinansowanie dla odbiorców ciepła - dodatki do pelletu, oleju opałowego, gazu LPG, drewna opałowego

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Sebastiana Skuzy poinformowano, że rząd przygotował projekt ustawy o przyznaniu jednorazowego dodatku do ogrzewania dla gospodarstw domowych. Ustalono, że dodatki energetyczne będą przyznawane do ogrzewania domów, w których używa się następujących paliw:

 • pelletów,
 • drewna opałowego,
 • gazu LPG,
 • oleju opałowego.

"To samo dotyczy tych wszystkich, którzy mają indywidualne źródło ciepła i nie jest nim węgiel. A jest nim pellet, gaz, drewno kawałkowe czy olej opałowy. Tutaj mechanizm tak jak w dodatku węglowym z jednoczesną blokadą ceny na poziomie 40 procent. Pellet - 3000 zł, gaz LPG - 500 zł, drewno kawałkowe - 1000 zł, olej opałowy - 2000 zł" - wyjaśniła Anna Moskwa.

Jaka wysokość dopłat do ogrzewania?

W ustawie przyjęto następującą wysokości jednorazowych dodatków do ogrzewania:

 • pellety – 3000 zł,
 • drewno opałowe – 1000 zł,
 • gaz LPG – 500 zł,
 • olej opalowy – 2000 zł,

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pytań, dlaczego nie ma dodatku dla gospodarstw korzystających z gazu ziemnego w celach grzewczych. Przypominamy, że ceny gazu ziemnego są ustalane w taryfach zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki. W przyjętych niedawno przepisach o bezpieczeństwie gazowym Polski wprowadzono zamrożenie taryf gazowych do końca roku.

Obszernie przedstawiono również propozycje dofinansowania dla odbiorców ciepła systemowego.

Dodatek do innych paliw - kiedy wniosek o dodatek do ogrzewania

Ustawa z pewnością będzie przeprowadzona przez ścieżkę legislacyjną w przyspieszonym tempie, tak żeby jej beneficjenci mogli otrzymać środki na początku sezonu grzewczego. Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego wnioski o dodatek do ogrzewania do wybranych źródeł ciepła będzie można składać do 30 listopada br.

Wniosek będzie ten sam, który składamy o wypłatę dodatku węglowego. Wnioski będzie można składać w urzędach gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Przeczytaj też: Dopłaty do drewna opałowego - jak dostać?

Jak poinformowała Anna Moskwa: "Mamy nadzieję, że ustawa wejdzie w życie w październiku".

Dodatek tylko do jednego paliwa

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła uwagę, że przysługuje jeden dodatek rekompensujący wzrost kosztów uzyskania energii cieplnej na gospodarstwo domowe. Jeśli ktoś już złożył wniosek o dodatek na zakup węgla, nie będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie z tytułu używania innych paliw. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku do ogrzewania będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przykładowo, jeśli w deklaracji do CEEB jako główne źródło ogrzewania podaliśmy kocioł na pellety, to możemy złożyć wniosek o wypłatę dodatku do pelletu w wysokości 3000 zł.

Dodatek węglowy niesprawiedliwy społecznie

Dodatek węglowy od początku wzbudzał kontrowersje, ponieważ wyróżniał jedną grupę gospodarstw domowych. Podkreślano, że ustawa o dodatku węglowym jest niesprawiedliwa społecznie. Nie tylko właściciele domów opalanych węglem poniosą większe koszty ogrzewania domu tej zimy. Podwyżki cen paliw energetycznych dotkną również osoby, które wykorzystują do tego celu pellety, gaz LPG czy opałowy.

Sprawdź aktualne ceny źródeł ciepła:

Opozycja, a także Senat podczas prac nad projektem ustawy o dodatku węglowym zaproponowali poprawki uwzględniające pomoc finansową dla gospodarstw korzystających z pelletu, gazu LPG lub opałowego. Sejm odrzucił te poprawki, przegłosował ustawę, którą następnie podpisał prezydent. Już można składać wnioski o dodatek węglowy.

Protest wobec tak wybiórczej pomocy finansowej zgłaszały inne gremia. Polska Rada Pelletu wielokrotnie występowała o dofinansowanie również dla osób korzystających w celach grzewczych z tego paliwa. Polski Alarm Smogowy razem z Instytutem Badań Strukturalnych oraz Fundacją Frank Bold złożyli projekt dodatku energetycznego bardziej sprawiedliwego społecznie: 3 tys. zł dla osób mieszkających w domach jednorodzinnych i 1 tys. zł – w wielorodzinnych.

Przypominamy, że można też skorzystać z dodatku osłonowego. Przeczytaj jak w 2022 r. dostać dopłaty do gazu oraz dopłaty do prądu.

Rząd od pewnego czasu informował, że prowadzi prace nad rozszerzeniem pomocy finansowej w celu skompensowania wzrostu kosztów ogrzewania. Dzisiaj ogłoszony projekt pokazuje, że obecnie rząd pomyślał o zdecydowanie szerszej grupie odbiorców.