| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Odwołanie od pozwolenia na budowę. Jak zaskarżyć zgodę na budowę domu sąsiada

Odwołanie od pozwolenia na budowę. Jak zaskarżyć zgodę na budowę domu sąsiada

Sąsiad otrzymał decyzję o pozowleniu na budowę, ale inwestycja ta spędza ci sen z powiek? Prawo budowlane daje możliwość wniesienia odwołania od pozwolenia. Masz na to 2 tygodnie od momentu otrzymania zawiadomienia. Warunek zasadności sprzeciwu jest jeden - musisz być stroną w postępowaniu. Gdzie i jak wnieść skargę na decyzję?

Kiedy urząd cię uzna za stronę postępowania?

Nie wystarczy, że masz tytuł prawny do nieruchomości, aby wnieść odwołanie od pozwolenia na budowę sąsiada. Musisz zostać uznany za stronę postępowania, a stanie się to w sytuacji, gdy planowana przez sąsiada inwestycja będzie obiektywnie oddziaływać na obszar twojej nieruchomości.

Sprawdź: Kiedy twój dom jest w obszarze oddziaływania innego obiektu

Ile masz czasu na odwołanie się od pozwolenia na budowę?

Załóżmy, że jesteś stroną w postępowaniu o zgodę na budowę sąsiada. Wówczas po wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę, otrzymasz odpis decyzji. Zostaniesz też poinformowany o możliwości wniesienia odwołania.

Masz na to 14 dni kalendarzowych od momentu doręczenia decyzji.

Gdzie się odwołać i ile się czeka?

Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia (Wojewoda) za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję. Organ wówczas ma 7 dni na przekazanie odwołania do organu wyższej instancji. Organ wyższej instancji z kolei ma miesiąc na rozpatrzenie sprawy.

Jak argumentować odwołanie?

Przepisy nie przewidują dla odwołania skomplikowanej formuły. Niemniej jednak aby odniosło pożądany przez nas skutek, należy wytknąć niewłaściwe ustalenia faktyczne czy prawne organu pierwszej instancji, powodujące błędy w rozstrzygnięciu, wskazać na naruszenie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego np. poprzez nieprzyznanie statusu strony etc.

Po wniesieniu odwołania przez którąkolwiek ze stron, decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być wykonywana (póki nie jest ostateczna). Organ II instancji może utrzymać w mocy zaskarżoną przez nas decyzje, uchylić w całości lub częściowo i orzekając co do istoty sprawy, jak również może przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Co, gdy odwołanie nie przyniesie efektu?

W momencie gdy organ II instancji utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję, staje się ona ostateczna. Wówczas zaskarżona przez ciebie inwestycja sąsiada, co do zasady, może być kontynuowana – już na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W sytuacji gdy orzeczenie organu II instancji w dalszym ciągu cię nie satysfakcjonuje, mozesz złożyć skargę doWojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego

Termin na złożenie skargi do WSA wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji organu II instancji.

Warto wskazać, że zasadniczo złożenie skargi do WSA nie powoduje wstrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Możesz jednak wraz ze skargą złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną dla sąsiada (art. 61 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Organ może wstrzymać wykonanie decyzji z urzędu lub właśnie na nasz wniosek.

Skarga do WSA jest pismem dla którego ustawodawca przewiduje szereg wymagań. Powinna czynić zadość treści pisma procesowego i ponadto zawierać wymagania o których mowa w art. 57 ustawy pppsa.) Należy także pamiętać o stosownych opłatach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ostatnia deska ratunku - skarga kasacyjna

Od orzeczenia wydanego przez WSA przysługuje Ci jeszcze jedna instytucja, mianowicie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z racji jej skomplikowania, wymagane jest jej sporządzenie i podpisanie przez fachowego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).

Termin na złożenie skargi kasacyjnej wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Kruczki Prawa Budowlanego: kiedy cofniesz sąsiadowi pozwolenie na budowę domu

Jeżeli budowa domu na sąsiedniej działce nie jest ci na rękę, możesz wnieść odwołanie od decyzji o...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa domu do 2021r. UE wprowadza nowe warunki...

Konieczność dostosowania się do nowych warunków technicznych dotyczących domów jednorodzinnych....

Ile kosztuje budowa domu? Projekty małych i...

Rozważając budowę swojego pierwszego i być może ostatniego domu w życiu, zastanawiasz się ile to będzie...

12 najpopularniejszych filmów murator.tv w 2016...

Telewizja Budowlana Muratora - murator.tv to ponad 100 godzin filmów poradnikowych. Zobacz i obejrzyj...

Jakie zalety ma budowa domu z kosztorysem...

Budowa domu może okazać się kosztowną inwestycją, jeśli zabraknie nam dobrej organizacji. Czy kosztorys...

Co zrobić, gdy dom został wybudowany niezgodnie z...

Jeśli dom został zbudowany niezgodnie z projektem budowlanym, a odstępstwa od projektu budowlanego mają...

Zmiany w projekcie - zmiana grubości ocieplenia,...

Dodatkowe ocieplenie, dodatkowe okna lub inny kąt nachylenia dachu, to typowe przykłady zmian w projekcie,...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.