Kredyt hipoteczny dla ostrożnych

2009-07-31 2:00
Kredyt hipoteczny dla ostrożnych
Autor: Jupiterimages Kredyt hipoteczny dla ostrożnych

Zaciągając kredyt hipoteczny – ze względu na jego wysoką kwotę i długi okres trwania – musimy pamiętać o tym, że w tym czasie mogą się nam przytrafić różne, niestety nie zawsze pozytywne sytuacje.

Przed zaciągnięciem długoterminowego kredytu hipotecznego warto rozważyć możliwość zapewnienia sobie ochrony w postaci ubezpieczenia od utraty pracy i stałego źródła dochodów.

Jak działa ubezpieczenie

Takie ubezpieczenie jest oferowane przez banki przy wszystkich rodzajach kredytów hipotecznych: kredytach na zakup domu lub mieszkania i pożyczkach hipotecznych. Mogą z niego skorzystać przede wszystkim osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Banki, współpracując z firmami ubezpieczeniowymi, wymagają obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy lub oferują je jako dodatkowe.

Ochrona ubezpieczeniowa może obowiązywać czasowo – najczęściej, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, polega na tym, że po 30 dniach od dnia zwolnienia z pracy ubezpieczyciel rozpoczyna spłacanie rat naszego kredytu, ale tylko do czasu, gdy podejmiemy nową pracę.

Sytuacja wygląda znacznie gorzej, kiedy wydłuża się czas, w jakim nie mamy stałych dochodów. Wtedy zgodnie z warunkami oferowanymi przez większość ubezpieczycieli można liczyć maksymalnie na 12-miesięczną ochronę ubezpieczeniową. W tym czasie powinniśmy znaleźć zatrudnienie, a dopóki się to nie uda, nie będziemy musieli martwić się o raty kredytu.

W ściśle określonych warunkach

W zależności od oferty banku, a także ubezpieczyciela warunki ubezpieczenia mogą się znacznie różnić. W większości przypadków nie otrzymamy wypłaty z ubezpieczenia, gdy samodzielnie podejmiemy decyzję o rezygnacji z pracy. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie daje bowiem prawa do ubiegania się o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy. Takiego świadczenia nie otrzyma również kredytobiorca prowadzący działalność gospodarczą, który zamknie firmę i w ten sposób przestanie osiągać dochody.

Warunki ubezpieczenia od utraty pracy precyzyjnie określają wszelkie zdarzenia związane zarówno z utratą pracy, jak i z ewentualną wypłatą odszkodowania. Utrata pracy to – zgodnie z regulaminem jednej z firm oferujących tego rodzaju ubezpieczenie – zdarzenie polegające na mającej miejsce w okresie ubezpieczenia utracie pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę:

  • z powodu ogłoszenia upadłości spółki lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego;
  • lub z powodu wypowiedzenia umowy albo rozwiązania jej przez pracodawcę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.

Oznacza to, że ubezpieczyciel nie będzie ponosił kosztów naszych rat w żadnym innym niż wymienione przypadku.

Tylko dla bezrobotnych

Kolejnym warunkiem, jaki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie z tytułu wykupionego ubezpieczenia od utraty pracy, jest posiadanie statusu bezrobotnego przez przynajmniej 30 dni w okresie trwania ubezpieczenia. Wyłącznie w takim wypadku nastąpi spłata raty z ubezpieczenia.

Pamiętaj

Umowa ubezpieczenia od utraty pracy zawiera sporo wyłączeń i ograniczeń. Ubezpieczyciel nie ponosi na przykład odpowiedzialności, a co za tym idzie – nie wypłaca odszkodowania – w sytuacji, gdy ubezpieczony utracił pracę na skutek:

  • upływu czasu, na jaki umowa o pracę została zawarta (w przypadku zatrudnienia na czas określony);
  • ustania stosunku pracy wiążącego ubezpieczonego z firmą, której akcjonariuszami lub udziałowcami posiadającymi łącznie powyżej 20% udziałów albo akcji są osoby bliskie ubezpieczonemu;
  • ustania stosunku pracy wiążącego ubezpieczonego z firmą, której akcjonariuszem albo udziałowcem posiadającym powyżej 20% akcji albo udziałów jest on sam.
Warto wiedzieć

W razie choroby
Podobnie jak od utraty pracy, możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy. Dotyczy to chorób trwających dłużej niż 30 dni. Możemy także ubezpieczyć się na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Ochrona taka obejmuje również sytuacje, gdy dochodzi do trwałej i nieodwracalnej utraty zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Jeżeli mamy wykupione takie ubezpieczenie, a zdarzy się np. wypadek uniemożliwiający nam dalszą pracę, otrzymamy świadczenia równe kwocie, jaką wynosiło zadłużenie z tytułu niespłaconego kredytu w dniu orzeczenia niezdolności do pracy przez odpowiedni organ rentowy, czyli oddział ZUS.

Czy warto płacić więcej

Jednak nawet jeśli spełnimy warunki ubezpieczyciela i będziemy mogli skorzystać z odszkodowania w postaci spłaty rat kredytowych przez okres oznaczony w warunkach ubezpieczenia, może się okazać, że odszkodowanie nie pokryje w całości naszych zobowiązań kredytowych. Niektóre banki ograniczają bowiem swoją odpowiedzialność do kursu waluty wyższego tylko o niewielką wartość procentową w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy. Duże wahania kursów walut obcych wobec złotego powodują, że – jeżeli zaciągnęliśmy kredyt na przykład w popularnych przez kilka ostatnich lat frankach szwajcarskich – obiecana przez ubezpieczyciela kwota może okazać się sporo niższa od faktycznej wysokości raty koniecznej do spłacenia.

Powstaje zatem pytanie, czy na pewno warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie od utraty pracy, które oferują banki. Wypłacenie należnego odszkodowania obwarowane jest bowiem wieloma warunkami i może się zdarzyć, że wcale nie będziemy mogli z niego skorzystać. Warto więc przed podpisaniem umowy uważnie ją przeczytać i oszacować, czy ewentualne korzyści z ubezpieczenia przewyższą jego koszty – wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy oznacza konieczność płacenia wyższych o blisko 4% miesięcznych rat, co daje kwotę kilkudziesięciu złotych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE