Inspektor nadzoru budowlanego: zastąpi inwestora na budowie. Dlaczego warto go wynająć!

Anna Kazimierowicz

Inspektor nadzoru budowlanego to urzędnik, który może nam wlepić mandat, np. za brak tablicy informacyjnej. Ale na budowach często tak się nazywa inspektora nadzoru inwestorskiego, czyli osobę, która przypilnuje kierownika budowy i wykonawców, żeby dom został wzniesiony zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w najlepszej jakości.

Najnowsze artykuły