| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy konieczne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy konieczne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie przekracza wysokości 2,2 m, to nie wymaga ono ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest wymagane jeżeli ogrodzenie ma wysokość powyżej 2,2 m niezależnie od tego gdzie jest sytuowane (Dz.U. 2013 poz. 1409, tekst ujednolicony art. 30 ust. 1 pkt. 3).

Zgłoszenie powinno być dokonane 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót. Należy w nim określić rodzaj prac, sposób ich wykonywania oraz termin ich rozpoczęcia. Załącznikiem do zgłoszenia powinno być oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane. W ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia organ ma prawo zgłosić sprzeciw co do prowadzenia prac. Jeżeli tego nie zrobi, to można przystąpić do budowy. Zgłoszenie jest ważne przez okres dwóch lat. Jeżeli w tym czasie budowa nie zostanie rozpoczęta, to trzeba dokonać nowego zgłoszenia.

Autor: Andrzej Szandomirski

Ogrodzenie najlepiej stawiać na osi granicy działek. Może to mieć miejsce jednak tylko wtedy gdy działamy w porozumieniu z sąsiadem – właścicielem sąsiedniej działki. Jeżeli takiego porozumienia nie ma, to ogrodzenie można stawiać wyłącznie w obrębie działki do której dysponuje się tytułem prawnym. Jeżeli przebieg granicy jest wątpliwy, to warto zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych. W ten sposób można uniknąć rozbiórki płotu, gdyby omyłkowo przekroczono granice własnej działki. Natomiast w razie budowy ogrodzenia od strony ulicy, nie można przekraczać linii rozgraniczających drogę.

Jeżeli chodzi o koszt postawienia ogrodzenia, to obowiązujące przepisy prawne nie wprowadzają tu żadnych szczególnych reguł. Kodeks cywilny w art. 154 §2 stanowi wyłącznie o wspólnym pokrywaniu kosztów utrzymania ogrodzeń już istniejących. Przepis ten nie dotyczy więc kosztów budowy nowego urządzenia (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2002 r. sygn. akt III CZP 75/01, OSNC 2002/10/121). Jak z tego wynika, to inwestor ponosi koszty budowy płotu. Nie może on obciążać sąsiada tym wydatkiem. Oczywiście możliwe jest porozumienie między sąsiadami, w którym uzgodnią wspólne pokrywanie kosztów związanych z postawieniem ogrodzenia.

Już po wybudowaniu płotu, na podstawie powołanego wyżej art. 154 §1 k.c., można domagać się od sąsiada zapłaty części kosztów utrzymania ogrodzenia. Dotyczy to w szczególności remontów oraz napraw i bieżącej konserwacji.

Źródło: Legalnabudowa.pl

Data publikacji: 07.11.2016

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Przebudowa domu bez formalności, na zgłoszenie czy z pozwoleniem?

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować budynek w oparciu o...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Odrolnienie działki. Jak przekształcić działkę...

Kupno działki rolnej z nadzieją, że za jakiś czas postawisz na niej wymarzony dom może być obarczone dużym...

Służebność drogi koniecznej - przepisy i opłaty....

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....