| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy konieczne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy konieczne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie przekracza wysokości 2,2 m, to nie wymaga ono ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest wymagane jeżeli ogrodzenie ma wysokość powyżej 2,2 m niezależnie od tego gdzie jest sytuowane (Dz.U. 2013 poz. 1409, tekst ujednolicony art. 30 ust. 1 pkt. 3).

Zgłoszenie powinno być dokonane 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót. Należy w nim określić rodzaj prac, sposób ich wykonywania oraz termin ich rozpoczęcia. Załącznikiem do zgłoszenia powinno być oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane. W ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia organ ma prawo zgłosić sprzeciw co do prowadzenia prac. Jeżeli tego nie zrobi, to można przystąpić do budowy. Zgłoszenie jest ważne przez okres dwóch lat. Jeżeli w tym czasie budowa nie zostanie rozpoczęta, to trzeba dokonać nowego zgłoszenia.

Autor: Andrzej Szandomirski

Ogrodzenie najlepiej stawiać na osi granicy działek. Może to mieć miejsce jednak tylko wtedy gdy działamy w porozumieniu z sąsiadem – właścicielem sąsiedniej działki. Jeżeli takiego porozumienia nie ma, to ogrodzenie można stawiać wyłącznie w obrębie działki do której dysponuje się tytułem prawnym. Jeżeli przebieg granicy jest wątpliwy, to warto zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych. W ten sposób można uniknąć rozbiórki płotu, gdyby omyłkowo przekroczono granice własnej działki. Natomiast w razie budowy ogrodzenia od strony ulicy, nie można przekraczać linii rozgraniczających drogę.

Jeżeli chodzi o koszt postawienia ogrodzenia, to obowiązujące przepisy prawne nie wprowadzają tu żadnych szczególnych reguł. Kodeks cywilny w art. 154 §2 stanowi wyłącznie o wspólnym pokrywaniu kosztów utrzymania ogrodzeń już istniejących. Przepis ten nie dotyczy więc kosztów budowy nowego urządzenia (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2002 r. sygn. akt III CZP 75/01, OSNC 2002/10/121). Jak z tego wynika, to inwestor ponosi koszty budowy płotu. Nie może on obciążać sąsiada tym wydatkiem. Oczywiście możliwe jest porozumienie między sąsiadami, w którym uzgodnią wspólne pokrywanie kosztów związanych z postawieniem ogrodzenia.

Już po wybudowaniu płotu, na podstawie powołanego wyżej art. 154 §1 k.c., można domagać się od sąsiada zapłaty części kosztów utrzymania ogrodzenia. Dotyczy to w szczególności remontów oraz napraw i bieżącej konserwacji.

Źródło: Legalnabudowa.pl

Data publikacji: 07.11.2016

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Przeczytaj dodatkowo:
Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: koszty i...

Jeśli w pobliżu działki, na której budujesz dom, jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, musisz się...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...