Inspektor nadzoru inwestorskiego - komu możesz powierzyć nadzór nad budową domu? Pytania i odpowiedzi

2016-07-30 17:54
Budowa domu
Autor: Agnieszka Kubacka

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien między innymi posiadać określone uprawnienia budowlane, mieć wiedzę na temat prawa budowlanego, ale to nie jedyne wymagania. Nadzoru inwestorskiego nad budową nie może pełnić osoba będąca kierownikiem robót albo kierownikiem budowy.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przypomina umowę zlecenia; tak jak przy zleceniu stosuje się do niego przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Przedmiotem tej umowy jest zobowiązanie inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonania na rzecz inwestora szczególnego rodzaju usługi, jaką jest przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Warto dopilnować, by osoba, z którą zawieramy umowę, posiadała poniższe kwalifikacje. Zatrudnienie doświadczonego inspektora chroni inwestora przed problemami pojawiającymi się na budowie i dodatkowymi kosztami inwestycji.

Inwestor może zawrzeć umowę o nadzór inwestorski z osobą z uprawnieniami odpowiednimi do sprawowania tej funkcji bądź z firmą, która powierzy następnie wykonywanie nadzoru inwestorskiego odpowiedniej osobie na podstawie umowy o pracę (swojemu pracownikowi) lub na podstawie umowy zlecenia.

Kto może zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić osoba, która:

  • ma uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  • ma wiedzę z zakresu prawa budowlanego i polskich norm budowlanych;
  • posiada wykształcenie techniczne i praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju oraz stopnia skomplikowania robót;
  • jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego (na przykład Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa);
  • ma ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Co, jeżeli inspektor ma kontrolować rozliczenia?

Jeżeli inspektor nadzoru ma kontrolować rozliczenia finansowe inwestora, powinien też mieć stosowną wiedzę z zakresu kosztorysowania robót budowlanych.

Czy inspektorem może być kierownik budowy?

Inspektorem nadzoru nie może zostać kierownik budowy ani kierownik robót. Chodzi o to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której inspektor nadzoru inwestorskiego de facto kontrolowałby sam siebie.

Czy inspektor może przysłać zastępcę?

Inspektor jako przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie go osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju (gdy korzystanie z zastępstwa jest powszechną i ustaloną praktyką w danym środowisku przy wykonywaniu czynności danego rodzaju) albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności (na przykład chorobę). Zastępca jest wówczas odpowiedzialny za wykonanie zlecenia także względem inwestora.

Odpowiedzialność umówionego inspektora nadzoru oraz jego podwykonawcy (zastępcy) jest solidarna. Oznacza to, że inwestor może żądać całości lub części świadczenia (wykonania umówionej usługi lub wypłaty odszkodowania) łącznie od obydwu lub od każdego z osobna. Istotne jest przy tym, że spełnienie świadczenia przez jednego z nich zwalnia z obowiązku również tego drugiego.

Warto wiedzieć

Kiedy zatrudnienie inspektora nadzoru jest obowiązkowe?

W decyzji o pozwoleniu na budowę starosta może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania domu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Rzadko dotyczy to budowy domu jednorodzinnego. Zatrudnienie inspektora jest zawsze obowiązkowe w wypadku budowy obiektów:

  • użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej;
  • wpisanych do rejestru zabytków – w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów;
  • budynków i budowli – o wysokości nad terenem 15 m i większej.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE