Jak otrzymać kredyt „Czyste powietrze” z dotacją na termomodernizację

2021-11-24 11:07
Kredyt z dotacją na termomodernizację: nowy element programu „Czyste powietrze”
Autor: Rys. Tomasz Wawer

Wysokość kredytu "Czyste powietrze" i należnej dotacji zależy od zakresu zaplanowanej termomodernizacji i dochodów inwestora, ale również od daty wybudowania domu i tego, czym jest ogrzewany. Sprawdź, gdzie udać się po kredyt "Czyste powietrze".

Ścieżka bankowa programu „Czyste powietrze” funkcjonuje od lipca 2021 r. Od tego czasu osoby, które chcą unowocześnić system ogrzewania domu i go ocieplić, a jednocześnie spełniają wymogi uczestnictwa w programie, mogą zaciągnąć na ten cel kredyt "Czyste powietrze" i za pośrednictwem banku uzyskać dotację na częściową spłatę zadłużenia.

Kto może wnioskować o kredyt "Czyste powietrze" z dotacją

Kredyt "Czyste powietrze" skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w takim budynku mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą (w domu jednorodzinnym mogą być najwyżej dwa mieszkania). Chodzi tu o domy już użytkowane, nie w budowie. Wymagane jest ponadto, aby dla budynku albo nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek, była założona księga wieczysta. Jeżeli prowadzona jest w nim działalność gospodarcza, powierzchnia pod nią przeznaczona nie może przekraczać 30% całkowitej powierzchni domu/mieszkania.

Nie każdy dom jednorodzinny kwalifikuje się do dotacji obejmującej pełen zakres termomodernizacji (montaż nowoczesnego źródła ciepła i ocieplenie budynku). Zgodnie z regułami programu „Czyste powietrze”:

 • dotacja na montaż nowego źródła ciepła może być udzielona wyłącznie wtedy, gdy dom jest ogrzewany kopciuchem (starym i nieefektywnym kotłem na paliwo stałe). Jeśli mamy w domu przykładowo stary kocioł olejowy, nie dostaniemy kredytu "Czyste powietrze" z dotacją na kupno pompy ciepła;
 • dotacja na ocieplenie przegród budowlanych i wymianę okien może być udzielona jedynie wówczas, gdy wniosek o pozwolenie na budowę domu został złożony przed 1 stycznia 2014 r. Jeżeli stało się to później, możemy wnioskować o dofinansowanie innych prac (patrz tabele 1 i 2).

Kredyt "Czyste powietrze": wysokość dochodów

Kolejnym warunkiem uzyskania kredytu "Czyste powietrze" z dotacją jest wysokość uzyskiwanych dochodów, przy czym chodzi tu o to, żeby nie przekroczyły one wyznaczonych w programie kwot:

 • gdy dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł – może on wnioskować o podstawowy poziom dofinansowania (maksymalnie 30 tys. zł). Jeśli w małżeństwie dochód jednego z małżonków przekracza ten limit, ale drugi zarabia rocznie mniej niż 100 tys. zł, to on właśnie może uzyskać dotację (przy podstawowym poziomie dofinansowania dochód współmałżonka nie ma znaczenia);
 • gdy przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza 1564 zł (w rodzinie wieloosobowej) albo 2189 zł (w jednoosobowej) – można się starać o podwyższony poziom dofinansowania sięgający 37 tys. zł. Jest tu jednak dodatkowe ograniczenie: jeśli wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie mógł uzyskać przychodu wyższego niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (dla wniosków składanych w 2021 r. więcej niż 78 tys. zł).

Ponieważ mowa tu o kredycie bankowym, to oczywiście dochód wnioskodawcy lub jego rodziny nie może być zbyt niski. Musi bowiem gwarantować spłatę zadłużenia w określonym przez bank czasie. Jednak dotacja, która może pokryć średnio od 30 do 75% kwoty kredytu "Czyste powietrze" (zależnie od przysługującego poziomu dofinansowania i zakresu termomodernizacji), znacznie poprawia zdolność kredytową.

Podstawowy poziom dofinansowania "Czyste powietrze"

Warianty przedsięwzięcia Zakres wykonanej termomodernizacji Kwota maksymalnej dotacji w "Czyste powietrze"
Opcja 1.

Demontaż starego kotła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła (powietrznej albo gruntowej).

Dodatkowo może być wykonana jedna lub więcej z poniższych pozycji:

 • wymiana instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

25 000 zł - bez mikroinstalacji fotowoltaicznej,

30 000 zł - z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2.

Demontaż starego kotła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1.

Dodatkowo może być wykonana jedna lub więcej z poniższych pozycji:

 • wymiana instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

20 000 zł - bez mikroinstalacji fotowoltaicznej,

25 000 zł - z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 3.

Jedna lub więcej z poniższych pozycji:

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
10 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania w "Czyste powietrze"

Warianty przedsięwzięcia Zakres wykonanej termomodernizacji Kwota maksymalnej dotacji
Opcja 1.

Demontaż starego kotła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła.

Dodatkowo może być wykonana jedna lub więcej z poniższych pozycji:

 • wymiana instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

32 000 zł - bez mikroinstalacji fotowoltaicznej,

37 000 zł - z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2.

Jedna lub więcej z poniższych pozycji::

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
15 000 zł

Na co można przeznaczyć kredyt „Czyste powietrze”

Warunkiem jest, aby 95% kwoty kredytu było przeznaczone na pokrycie tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków na urządzenia, materiały budowlane i usługi wskazane w regulaminie programu „Czyste powietrze” (w załącznikach 2 i 2a – można je pobrać ze strony czystepowietrze.gov.pl). Jedynie 5% kwoty kredytu "Czyste powietrze" można przeznaczyć na inne prace, związane jednak z termomodernizacją domu.

Koszty kwalifikowane to przykładowo wydatki na przyłączenie domu sieci ciepłowniczej, kupno i montaż pompy ciepła, kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego, kotła zgazowującego drewno lub na pellet drzewny (na taki kocioł nie można jednak dostać dotacji, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu), wykonanie przyłącza gazowego, montaż ogrzewania elektrycznego, instalację c.o. i c.w.u., wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, panele fotowoltaiczne, ocieplenie przegród budowlanych lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie nabywane urządzenia oraz materiały muszą być nowe i spełniać wymagania co do efektywności energetycznej.

Uwaga! Od 2022 r. nie będzie możliwości dofinansowania kupna kotła na węgiel, bez względu na jego klasę. Wcześniej było to wykluczone tylko wtedy, gdy budynek był podłączony do sieci gazowej lub gdy był położony w miejscowości, w której zakazano użytkowania kotłów na paliwo stałe (w uchwale antysmogowej).

Przeczytaj też:

Warto też wiedzieć, że nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu „Czyste powietrze” na samo ocieplenie budynku, w którym jest i dalej będzie użytkowany kocioł na na paliwo stałe o klasie niższej niż 5. klasa według normy europejskiej. Mało tego, zapisy programu wymagają od osoby, która chce uzyskać dotację, żeby zobowiązała się, że po zakończeniu termomodernizacji wszystkie zainstalowane i użytkowane urządzenia służące do ogrzewania – nawet wykorzystywane okazjonalnie kominki – będą spełniać docelowe wymagania uchwał antysmogowych obowiązujących na danym terenie. W większości województw oznacza to, że jeśli mamy w termomodernizowanym domu kominek, musimy go wymienić na spełniający wymagania Ekoprojektu albo wyposażyć w elektrofiltr.

Jaką część wydatku może pokryć dotacja "Czyste powietrze" (dla przykładowych inwestycji)

Rodzaj inwestycji Przy podstawowym poziomie dofinansowania Przy podwyższonym poziomie dofinansowania
Pompa ciepła powietrze/powietrze klasy A+ 30% (maks. 3 000 zł) 60% (maks. 6 000 zł)
Pompa ciepła powietrze/woda klasy A++ 45% (maks. 13 500 zł) 60% (maks. 18 000 zł)
Pompa ciepła gruntowa klasy A++ 45% (maks. 20 250 zł) 60% (maks. 27 000 zł)
Kocioł gazowy kondensacyjny 30% (maks. 4 500 zł) 60% (maks. 9 000 zł)
Kocioł na pellet drzewny klasy A++ 45% (maks. 9 000 zł) 60% (maks. 12 000 zł)
Instalacja c.o. i c.w.u. 30% (maks. 4 500 zł) 60% (maks. 9 000 zł)
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła) 30 % (maks. 5 000 zł) 60% (maks. 10 000 zł)
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% (maks. 5 000 zł) 50% (maks. 5 000 zł)
Ocieplenie przegród budowlanych 30% (maks. 45 zł/m2) 60% (maks. 90 zł/m2)
Stolarka okienna 30% (maks. 210 zł/m2) 60% (maks. 420 zł/m2)

Jak złożyć wnioski o kredyt „Czyste powietrze” i dotację

Starania o dotację przeznaczoną na częściową spłatę kredytu zaczynamy w banku od złożenia wniosku o kredyt "Czyste powietrze". Do wniosku kredytowego potrzebne będą:

 • numer księgi wieczystej nieruchomości
 • numer działki, na której jest położony budynek
 • oświadczenie współmałżonka (jeśli wnioskodawca jest żonaty/zamężna) o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy;
 • oświadczenie współwłaścicieli (jeśli są tacy) o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • zaświadczenie z gminy o dochodzie (gdy wniosek dotyczy podwyższonego poziomu dofinansowania);
 • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów (na przykład zeznanie podatkowe PIT).

Jak otrzymać kredyt "Czyste powietrze"

 1. Bank przeprowadzi analizę wniosku o kredyt "Czyste powietrze" i oceni, czy wnioskodawca ma wystarczającą zdolność kredytową.
 2. Jeśli stwierdzi, że może udzielić kredytu "Czyste powietrze", pracownik banku udzieli informacji o zasadach programu i razem z klientem wypełni wniosek o udzielenie dotacji,
 3. Następnie pracownik banku wyśle wniosek o udzielenie dotacji – w imieniu wnioskodawcy - do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.
 4. Fundusz powinien dokonać oceny wniosku w ciągu 14 dni.
 5. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji można podpisać umowę kredytową i przystąpić do realizacji przedsięwzięcia, korzystając z wypłaconego kredytu "Czyste powietrze".

Co ważne, faktury za przeprowadzone prace (lub inne równoważne dokumenty księgowe) nie mogą mieć daty wcześniejszej niż wniosek o dotację. Termomodernizację trzeba zakończyć w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, co oznacza, że taka najdalej może być data ostatniej faktury.

Przeczytaj też: Na czym polega termomodernizacja. Remont, na który zarobisz

Po zakończeniu prac właściciel domu sam składa do funduszu wniosek o rozliczenie inwestycji i wypłatę dotacji (załącza do niego faktury). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotacja zostanie przekazana do banku na poczet spłaty kapitału kredytu.

Jaki bank udzieli kredytu z dotacją na termomodernizację

Kredyt "Czyste powietrze" dostępny jest na razie (dane z 23 listopada 2021 r.) w czterech bankach:

 • Alior Bank,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • BNP Paribas Banku Polska
 • Credit Agricole.

Kredyt "Czyste powietrze" Alior Bank

W Alior Banku są do wyboru: kredyt gotówkowy (udzielany w placówce banku) i ratalny (udzielany u sprzedawcy materiałów bądź usług, partnera banku). Kwota kredytu może sięgać 100 tys. zł, okres kredytowania – 120 miesięcy. Bank nie pobiera prowizji i podaje, że obliczona 18.10.2021 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 7,43%, przy założeniu, że kwota kredytu to 52 083 zł, oprocentowanie zmienne 7,19%, odsetki 16 565,25 zł, spłata w 95 równych ratach w wysokości 715,09 zł, ostatnia rata 714,70 zł.

Kredyt "Czyste powietrze" Bank Ochrony Środowiska

W Banku Ochrony Środowiska wysokość kredytu może sięgać kwoty 100 tys. zł, natomiast okres kredytowania – 12 lat. Prowizja wynosi 2% kwoty kredytu. Oprocentowanie zmienne jest sumą stopy WIBOR 6M i marży w wysokości 4,99%. RRSO obliczona 20.10.2021 r. wyniosła 6,77% (przy założeniu, że kwota kredytu to 29 500 zł, oprocentowanie 5,86%, całkowity koszt kredytu 6150, 62 zł, spłata w 71 równych ratach w wysokości 486,95 zł, ostatnia rata 487,17 zł).

Kredyt "Czyste powietrze" BNP Paribas

W BNP Paribas można wziąć kredyt do 100 tys. zł na maksymalnie 12 lat. RRSO w październiku 2021 r. wyniosła 5,72 % (dla przykładu: kwota kredytu 37 000 zł, oprocentowanie stałe 0%, prowizja w wysokości 7770 zł, spłata w 83 ratach po 532,98 zł i ostatnia 532,66 zł).

Kredyt "Czyste powietrze" Credit Aricole

W Credit Aricole są do wyboru: kredyt gotówkowy (dostępny w placówkach banku) oraz ratalny (u partnerów biznesowych banku). Oprocentowanie jest stałe i nie ma prowizji. Maksymalna kwota kredytu gotówkowego to 100 tys. zł, spłatę można rozłożyć na 108 rat, a RRSO wynosi 7,39%. W przypadku kredytu ratalnego można ubiegać się o 120 tys. zł na maksymalnie 120 rat, a RRSO to 6,92%.

Magazyn Murator
Murator 12

Autor: archiwum serwisu

Artykuł znajdziesz w grudniowym numerze Muratora. Ponadto w najnowszym Muratorze przeczytasz m.in. o: systemach wentylacji, ocieplaniu poddasza, wykańczaniu podłóg, domach szkieletowych, instalacjach z pompą ciepła, wyborze sprzętu RTV i AGD, projektach domów z dużą strefą nocną.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE