Czy montaż pompy ciepła wymaga zezwolenia? Sprawdź, co mówią przepisy

2019-06-03 17:11 materiały prasowe NIBE
Wykonanie odwiertu do pompy ciepła
Autor: Piotr Laskowski Wykonanie odwiertu do pompy ciepła głębszego niż 30 m wiąże się z obowiązkiem sporządzenia projektu robót geologicznych

Wymogi dotyczące montażu pomp ciepła reguluje w Polsce szereg ustaw. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach montaż pompy ciepła wiąże się z dodatkowymi formalnościami.

Wymogi dotyczące montażu pomp ciepła reguluje w Polsce kilka ustaw. Są to między innymi prawo budowlane, prawo ochrony środowiska czy przepisy związane z ochroną zabytków. Niektóre wymogi mają związek z rodzajem źródła energii, którą wykorzystuje urządzenie – grunt, woda bądź powietrze.

Wśród wymienionych w obowiązującym prawie budowlanym prac, których przeprowadzanie nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, jest montaż pompy ciepła. Nie ma jednak mowy o wymienniku gruntowym. Ale ponieważ z obowiązku uzyskania pozwolenia są zwolnione indywidualne oczyszczalnie ścieków i przyłącza mediów wymagające wykonania podobnych prac ziemnych jak przy budowie poziomego wymiennika gruntowego, w praktyce także pozwolenie na jego budowę może nie być wymagane (najlepiej zapytać o to w starostwie powiatowym). Wówczas wystarczy zgłosić zamiar budowy i odczekać 30 dni na tak zwaną milczącą zgodę.

Prace ziemne związane z ułożeniem takiej instalacji mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z ustawy Prawo wodne, gdyby w decyzji ustanawiającej strefę ochronną ujęcia wody znalazł się zapis o zakazie ich wykonywania.

Natomiast gdy dom jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej jest to sytuacja, kiedy musimy się liczyć z dodatkowymi formalnościami związanymi z instalacją pompy ciepła. Trzeba je wziąć także pod uwagę w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła z kolektorem pionowym.

Montaż powietrznej pompy ciepła nie wymaga formalności

Jeśli chodzi o montaż powietrznej pompy ciepła to formalności nie są wymagane. Wyjątkiem są budynki objęte ochroną konserwatorską.

Przeczytaj też:

- Jedynie w przypadku montażu powietrznej pompy ciepła typu split o pojemności układu chłodniczego powyżej 5 kg ekwiwalentu CO2 (a taką ilość czynnika zawiera praktycznie każda pompa o mocy ponad 10 kW) należy założyć kartę urządzenia i zarejestrować je w CRO (Centralny Rejestr Operatorów). To wymaganie wynika z ustawy F-gazowej o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) – dodaje Paweł Żebrowski, Doradca Techniczny ds. Odnawialnych Źródeł Energii NIBE.

Przeczytaj też:

Z kolei w przypadku pomp wodnych mają zastosowanie przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz wodnego. Tutaj bowiem inwestor wykonuje urządzenie wodne, którym jest studnia służąca do ujmowania wód podziemnych. Jednak pozwolenie wodnoprawne potrzebne jest tylko wtedy, gdy nastąpi pobór wód podziemnych w ilości większej niż 5 m³ na dobę albo z ujęcia o głębokości większej niż 30 m. W przypadku wodnej pompy ciepła montowanej na potrzeby domu jednorodzinnego nie ma konieczności inwestowania w studnię o tak dużych parametrach, stąd obiekt wystarczy zgłosić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Jakie są wymagania formalne związane z montażem gruntowych pomp ciepła?

To zależy od rodzaju kolektora. Instalacja kolektora poziomego na własnym gruncie nie podlega regulacjom prawnym. Inaczej jest w przypadku kolektora pionowego. Zasady regulują tutaj przepisy prawa geologicznego i górniczego. Inwestor ma obowiązek przedstawić staroście plan robót geologicznych (można je rozpocząć, jeśli w ciągu 30 dni starosta nie wniesie uwag). Wiercenia mogą być wykonywane tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Jeśli natomiast planowana głębokość odwiertów wynosi 30–100 m na obszarze górniczym lub ponad 100 m – niezależnie od obszaru i od wykonania projektu robót geologicznych, konieczne jest również wykonanie planu ruchu zakładu górniczego, podlegającego zatwierdzeniu w okręgowym urzędzie górniczym.

W terminie do 6 miesięcy od zakończenia prac trzeba przekazać organowi administracji geologicznej „Dokumentację prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepła ziemi” zawierającą omówienie i podsumowanie przeprowadzonych prac i badań.

Przeczytaj też:

Dodatkowe obostrzenia w stosunku do wszystkich rodzajów pomp ciepła występują w sytuacji, gdy inwestycja ma być przeprowadzona w strefie ochrony konserwatorskiej. Wymagania są następujące:

  • zgłoszenie, gdy roboty odbywają się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Oba wymienione wnioski składa się w starostwie. Należy do nich dołączyć zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE