Czy montaż pompy ciepła wymaga zezwolenia? Sprawdź, co mówią przepisy

2019-06-03 17:11
Wykonanie odwiertu do pompy ciepła
Autor: Piotr Laskowski Wykonanie odwiertu do pompy ciepła głębszego niż 30 m wiąże się z obowiązkiem sporządzenia projektu robót geologicznych

Wymogi dotyczące montażu pomp ciepła reguluje w Polsce szereg ustaw. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach montaż pompy ciepła wiąże się z dodatkowymi formalnościami.

Wymogi dotyczące montażu pomp ciepła reguluje w Polsce kilka ustaw. Są to między innymi prawo budowlane, prawo ochrony środowiska czy przepisy związane z ochroną zabytków. Niektóre wymogi mają związek z rodzajem źródła energii, którą wykorzystuje urządzenie – grunt, woda bądź powietrze.

Wśród wymienionych w obowiązującym prawie budowlanym prac, których przeprowadzanie nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, jest montaż pompy ciepła. Nie ma jednak mowy o wymienniku gruntowym. Ale ponieważ z obowiązku uzyskania pozwolenia są zwolnione indywidualne oczyszczalnie ścieków i przyłącza mediów wymagające wykonania podobnych prac ziemnych jak przy budowie poziomego wymiennika gruntowego, w praktyce także pozwolenie na jego budowę może nie być wymagane (najlepiej zapytać o to w starostwie powiatowym). Wówczas wystarczy zgłosić zamiar budowy i odczekać 30 dni na tak zwaną milczącą zgodę.

Prace ziemne związane z ułożeniem takiej instalacji mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z ustawy Prawo wodne, gdyby w decyzji ustanawiającej strefę ochronną ujęcia wody znalazł się zapis o zakazie ich wykonywania.

Natomiast gdy dom jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej jest to sytuacja, kiedy musimy się liczyć z dodatkowymi formalnościami związanymi z instalacją pompy ciepła. Trzeba je wziąć także pod uwagę w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła z kolektorem pionowym.

Montaż powietrznej pompy ciepła nie wymaga formalności

Jeśli chodzi o montaż powietrznej pompy ciepła to formalności nie są wymagane. Wyjątkiem są budynki objęte ochroną konserwatorską.

Przeczytaj też:

- Jedynie w przypadku montażu powietrznej pompy ciepła typu split o pojemności układu chłodniczego powyżej 5 kg ekwiwalentu CO2 (a taką ilość czynnika zawiera praktycznie każda pompa o mocy ponad 10 kW) należy założyć kartę urządzenia i zarejestrować je w CRO (Centralny Rejestr Operatorów). To wymaganie wynika z ustawy F-gazowej o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) – dodaje Paweł Żebrowski, Doradca Techniczny ds. Odnawialnych Źródeł Energii NIBE.

Przeczytaj też:

Z kolei w przypadku pomp wodnych mają zastosowanie przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz wodnego. Tutaj bowiem inwestor wykonuje urządzenie wodne, którym jest studnia służąca do ujmowania wód podziemnych. Jednak pozwolenie wodnoprawne potrzebne jest tylko wtedy, gdy nastąpi pobór wód podziemnych w ilości większej niż 5 m³ na dobę albo z ujęcia o głębokości większej niż 30 m. W przypadku wodnej pompy ciepła montowanej na potrzeby domu jednorodzinnego nie ma konieczności inwestowania w studnię o tak dużych parametrach, stąd obiekt wystarczy zgłosić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Jakie są wymagania formalne związane z montażem gruntowych pomp ciepła?

To zależy od rodzaju kolektora. Instalacja kolektora poziomego na własnym gruncie nie podlega regulacjom prawnym. Inaczej jest w przypadku kolektora pionowego. Zasady regulują tutaj przepisy prawa geologicznego i górniczego. Inwestor ma obowiązek przedstawić staroście plan robót geologicznych (można je rozpocząć, jeśli w ciągu 30 dni starosta nie wniesie uwag). Wiercenia mogą być wykonywane tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Jeśli natomiast planowana głębokość odwiertów wynosi 30–100 m na obszarze górniczym lub ponad 100 m – niezależnie od obszaru i od wykonania projektu robót geologicznych, konieczne jest również wykonanie planu ruchu zakładu górniczego, podlegającego zatwierdzeniu w okręgowym urzędzie górniczym.

W terminie do 6 miesięcy od zakończenia prac trzeba przekazać organowi administracji geologicznej „Dokumentację prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepła ziemi” zawierającą omówienie i podsumowanie przeprowadzonych prac i badań.

Przeczytaj też:

Dodatkowe obostrzenia w stosunku do wszystkich rodzajów pomp ciepła występują w sytuacji, gdy inwestycja ma być przeprowadzona w strefie ochrony konserwatorskiej. Wymagania są następujące:

  • zgłoszenie, gdy roboty odbywają się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Oba wymienione wnioski składa się w starostwie. Należy do nich dołączyć zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE