Sieć gazowa - jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

2019-03-27 11:31

Przyłączenie do sieci gazowej wymaga dopełnienia wielu formalności i poniesienia kosztów. Nie zawsze jednak doprowadzeniem gazu i wykonaniem przyłącza gazowego musimy zajmować się sami. Większość obowiązków i wydatków związanych z przyłączeniem do sieci gazowej może wziąć na siebie gazownia.

Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?
Autor: Jolanta Pietrucha|Mariusz Bykowski Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Jeśli tylko mamy możliwość, chętnie korzystamy w domu z gazu ziemnego, podłączając się do lokalnej sieci gazowej. Jest to nie tylko wygodne, ale też nadal – pomimo wzrostu cen paliw – opłacalne. Koszt wytworzenia jednostki energii cieplnej z gazu ziemnego jest bowiem najniższy w porównaniu z innymi paliwami umożliwiającymi równie wysoki komfort ogrzewania domu i ciepłej wody (olejem opałowym, gazem płynnym oraz energią elektryczną; za ogrzewanie elektryczne można co prawda płacić mniej niż za gazowe, lecz tylko pod warunkiem zastosowania odnawialnych źródeł energii, na przykład pompy ciepła). 

Kiedy można wykonać przyłącze gazowe?

O tym, czy mamy szansę na podłączenie do sieci gazowej, decydują techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia. Ocenia je rejonowy operator systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy złożymy w nim wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej. Warunki są wydawane nieodpłatnie w ciągu 21 dni od złożenia wniosku. W warunkach zostanie określony termin ich ważności (nie może być krótszy niż 60 dni) – w tym czasie należy zawrzeć umowę o przyłączenie. Dowiemy się też, czy wystarczy wykonać samo przyłącze gazowe i instalację odbiorczą, czy też niezbędna będzie rozbudowa gazociągu oraz jakie są przewidywane koszty inwestycji.

Zazwyczaj, jeśli sieć gazowa znajduje się w niewielkiej odległości od granic działki – kilku, kilkunastu metrów – wystarczy wykonanie przyłącza gazowego. OSD ma wówczas obowiązek wykonania przyłącza gazowego i doprowadzenia go przynajmniej do granic naszej posesji. Rozliczenie kosztów inwestycji odbywa się ryczałtowo (według taryfy operatora), co oznacza, że pokryjemy jedynie niewielką ich część, mniej więcej 25%. Przedsiębiorstwo przygotowuje też dokumentację projektową przyłącza gazowego, uzgadnia ją, zgłasza budowę przyłącza we właściwych urzędach i dokonuje jego odbioru. Jest to więc dla nas bardzo dogodna sytuacja – minimum formalności i niewielkie koszty. Wyjątkowo zdarza się, że wykonanie przyłącza jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, na przykład ze względu na usytuowanie w ulicy innych sieci (wodociągowej czy kanalizacyjnej) oraz konieczność zachowania od nich przepisowych odległości.

Przeczytaj również:

Przyłączenie do sieci gazowej oddalonej od działki

Dużo trudniej o przyłączenie, gdy sieć gazowa przebiega w większej odległości od działki (na przykład 100, 200 m) i konieczna okaże się jej rozbudowa. Operator nie ma wówczas obowiązku rozbudowania sieci gazowej, wzięcia na siebie większości kosztów i ryczałtowego rozliczenia inwestycji z przyszłym odbiorcą. W takiej sytuacji, składając wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia, warto sprawdzić, czy w sąsiedztwie jest więcej domów lub działek, których właściciele tak jak my są zainteresowani doprowadzeniem gazu. Prawdopodobne jest, że gdy OSD otrzyma co najmniej kilka wniosków z tego samego terenu, zdecyduje się na przedłużenie gazociągu, pokrycie części kosztów i rozłożenie pozostałych na większą liczbę odbiorców. Termin realizacji przyłącza może być jednak dość odległy.

Co zrobić, gdy OSD stwierdzi, że nie opłaca mu się inwestować w rozbudowę sieci gazowej? Jeśli uznamy, że pokrycie 100% kosztów inwestycji określonych w warunkach technicznych to dla nas zbyt wiele, możemy zrezygnować, bo wydanie warunków do niczego nie zobowiązuje. Możemy też sprawdzić, czy uda się obniżyć koszty, samodzielnie zamawiając projekt, załatwiając formalności i zlecając budowę wybranej przez siebie firmie.

Przeczytaj opinie forumowiczów: Przyłącze gazu od zera

Wnęka na skrzynkę gazową
Autor: archiwum muratordom Wnęka w ścianie, w której zostanie zamontowana skrzynka gazowa.

Samodzielna budowa przyłącza gazowego - formalności

Wykonanie odrębnego projektu technicznego jest obowiązkowe, chociaż na budowę przyłącza gazowego nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, wystarczy zgłosić ją w starostwie. Projekt może zrobić tylko osoba z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych (musi to być potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy). Jeśli projekt załatwiamy indywidualnie, możemy się zwrócić do gazowni o wskazanie takiej osoby. Zwykle pozwala to uniknąć problemów z zatwierdzeniem projektu. Operatorzy sieci gazowej prowadzą również listy licencjonowanych podwykonawców, którzy są uprawnieni do prowadzenia robót przy sieci gazowej. Gdy budowę sieci i przyłącza zlecimy gazowni, wysyła ona wszystkim tym firmom zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu na roboty i wybiera najlepszą ofertę. Jeżeli samodzielnie szukamy wykonawcy przyłącza, również powinniśmy zwrócić się do takiej firmy.

Przeczytaj na forum: Ile czasu trwa podłączenie do sieci gazowej

Instalacja gazowa na posesji i w domu

Aby wykonać wewnętrzną instalację gazową, trzeba uzyskać pozwolenie na jej budowę. Jeżeli przebieg przewodu od przyłącza do budynku został zaniesiony w projekcie zagospodarowania działki, a przewodów i miejsca odbioru gazu w budynku zostały zaznaczone w projekcie architektoniczno-budowlanym, sprawę mamy załatwioną – nie musimy robić odrębnego projektu i uzyskiwać dodatkowego pozwolenia.

Natomiast gdy gaz chcemy doprowadzić do budynku, w którym taka instalacja nie była wcześniej przewidziana, wykonanie projektu budowlanego jest niezbędne, tak samo jak załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wybierając projektanta, pamiętajmy o tym, że musi on mieć uprawnienia do projektowania instalacji gazowych.

Roboty możemy powierzyć uprawnionej firmie, która zajmie się całością prac – na posesji i w domu. Taka firma powinna mieć pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i znać dobrze wymagania gazowni, żeby nie było problemów z odbiorem instalacji.

Za projekt i wykonanie instalacji odbiorczej zawsze płaci sam odbiorca.

Przeczytaj również: Sieci gazowe, przyłącze i dystrybucja gazu. To musisz wiedzieć, żeby założyć gaz w domu

Wykonanie robót warto zlecić licencjonowanej firmie
Autor: archiwum muratordom Wykonanie robót związanych z przyłączem i instalacją gazową na posesji i w domu warto powierzyć firmie z licencją gazowni. Możemy też wybrać firmę z rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Zatrudnianie innych wykonawców może być ryzykowne i przysporzyć nam kłopotów z odbiorem instalacji.

Koszt przyłączenia do sieci gazowej

Opłata taryfowa za przyłączenie do sieci gazowej wynosi przeciętnie 2,2 tys. zł, a za każdy metr przyłącza powyżej 15 m trzeba dodatkowo zapłacić około 79 zł.

Jeśli będziemy sami załatwiać formalności, to  za wykonanie projektu przyłącza gazowego dla domu jednorodzinnego zapłacimy około tysiąca złotych. Gdy inwestycję zamierzamy przeprowadzić wspólnie z sąsiadami, obniżając w ten sposób koszt rozbudowy gazociągu, i razem zamawiamy projekt, musimy się liczyć z tym, że każdy będzie musiał zapłacić za niego całą kwotę (nowy odcinek sieci będzie wspólny, ale przyłącza gazowe projektowane indywidualnie). Warto jednak spróbować wynegocjować niższą cenę (tę z dolnego pułapu). Podobna sytuacja ma miejsce przy wnoszeniu opłat za uzgodnienia w ZUD. Koszt pozostałych dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i umów może wynieść kolejne kilkaset złotych, zależnie od zakresu projektu.

Cena ułożenia metra rur gazowych w terenie zależy przede wszystkim od rodzaju nawierzchni i sposobu ich układania (otwarty wykop lub przecisk). Może to być 60-100 zł za ułożenie jednego metra rur w wykopie z nieutwardzoną nawierzchnią. Przebicie pod jezdnią (przecisk) albo zdjęcie i ułożenie asfaltu lub kostki brukowej, konieczność wykonania projektu organizacji ruchu lub inne utrudnienia są kalkulowane indywidualnie. Przeglądając oferty firm wykonawczych, warto dokładnie sprawdzić, co otrzymamy w cenie, bo tutaj najczęściej są zasadnicze różnice.

Zobacz również:

Gdy umowa o podłączenie do sieci nie zostanie dotrzymana...

Podpisując umowę przyłączeniową z OSD, który podejmuje się wykonania robót, akceptujemy warunki doprowadzenia gazu do domu i jego dostarczania, a jednocześnie zobowiązujemy się do zrobienia na własny koszt instalacji odbiorczej i rozpoczęcia odbioru gazu w określonym terminie. Za niedotrzymanie terminów podanych w umowie grożą kary, zwykle wyszczególnione w umowie. Zapłaci je zakład, który nie zbuduje w terminie przyłącza gazowego, albo my, jeśli na czas nie zrobimy instalacji odbiorczej i nie zaczniemy odbierać gazu.

Co zrobić, gdy nie uda się nam dotrzymać terminu wykonania instalacji, a chcemy uniknąć płacenia kary? Warto wtedy złożyć w gazowni podanie z prośbą o przesunięcie terminu zawierające wyjaśnienie powodów zwłoki. Zróbmy to jednak przed upływem terminu. Każdy zakład gazowniczy musi bowiem planować zapotrzebowanie na gaz i chociażby z tego względu może rygorystycznie potraktować nasze zaniedbanie i wyegzekwować karę.

Przeczytaj również: Instalacja gazowa w domu. Co zrobić, żeby instalacja gazowa była bezpieczna?

Sonda
Czy gdybyś miał dostęp do sieci gazowej, zdecydowałbyś się na ogrzewanie domu kotłem gazowym?