Sieć gazowa - jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

2019-03-27 11:31
Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?
Autor: Jolanta Pietrucha|Mariusz Bykowski Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Przyłączenie do sieci gazowej wymaga dopełnienia wielu formalności i poniesienia kosztów. Nie zawsze jednak doprowadzeniem gazu i wykonaniem przyłącza gazowego musimy zajmować się sami. Większość obowiązków i wydatków związanych z przyłączeniem do sieci gazowej może wziąć na siebie gazownia.

Jeśli tylko mamy możliwość, chętnie korzystamy w domu z gazu ziemnego, podłączając się do lokalnej sieci gazowej. Jest to nie tylko wygodne, ale też nadal – pomimo wzrostu cen paliw – opłacalne. Koszt wytworzenia jednostki energii cieplnej z gazu ziemnego jest bowiem najniższy w porównaniu z innymi paliwami umożliwiającymi równie wysoki komfort ogrzewania domu i ciepłej wody (olejem opałowym, gazem płynnym oraz energią elektryczną; za ogrzewanie elektryczne można co prawda płacić mniej niż za gazowe, lecz tylko pod warunkiem zastosowania odnawialnych źródeł energii, na przykład pompy ciepła). 

Kiedy można wykonać przyłącze gazowe?

O tym, czy mamy szansę na podłączenie do sieci gazowej, decydują techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia. Ocenia je rejonowy operator systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy złożymy w nim wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej. Warunki są wydawane nieodpłatnie w ciągu 21 dni od złożenia wniosku. W warunkach zostanie określony termin ich ważności (nie może być krótszy niż 60 dni) – w tym czasie należy zawrzeć umowę o przyłączenie. Dowiemy się też, czy wystarczy wykonać samo przyłącze gazowe i instalację odbiorczą, czy też niezbędna będzie rozbudowa gazociągu oraz jakie są przewidywane koszty inwestycji.

Zazwyczaj, jeśli sieć gazowa znajduje się w niewielkiej odległości od granic działki – kilku, kilkunastu metrów – wystarczy wykonanie przyłącza gazowego. OSD ma wówczas obowiązek wykonania przyłącza gazowego i doprowadzenia go przynajmniej do granic naszej posesji. Rozliczenie kosztów inwestycji odbywa się ryczałtowo (według taryfy operatora), co oznacza, że pokryjemy jedynie niewielką ich część, mniej więcej 25%. Przedsiębiorstwo przygotowuje też dokumentację projektową przyłącza gazowego, uzgadnia ją, zgłasza budowę przyłącza we właściwych urzędach i dokonuje jego odbioru. Jest to więc dla nas bardzo dogodna sytuacja – minimum formalności i niewielkie koszty. Wyjątkowo zdarza się, że wykonanie przyłącza jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, na przykład ze względu na usytuowanie w ulicy innych sieci (wodociągowej czy kanalizacyjnej) oraz konieczność zachowania od nich przepisowych odległości.

Przeczytaj również:

Przyłączenie do sieci gazowej oddalonej od działki

Dużo trudniej o przyłączenie, gdy sieć gazowa przebiega w większej odległości od działki (na przykład 100, 200 m) i konieczna okaże się jej rozbudowa. Operator nie ma wówczas obowiązku rozbudowania sieci gazowej, wzięcia na siebie większości kosztów i ryczałtowego rozliczenia inwestycji z przyszłym odbiorcą. W takiej sytuacji, składając wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia, warto sprawdzić, czy w sąsiedztwie jest więcej domów lub działek, których właściciele tak jak my są zainteresowani doprowadzeniem gazu. Prawdopodobne jest, że gdy OSD otrzyma co najmniej kilka wniosków z tego samego terenu, zdecyduje się na przedłużenie gazociągu, pokrycie części kosztów i rozłożenie pozostałych na większą liczbę odbiorców. Termin realizacji przyłącza może być jednak dość odległy.

Co zrobić, gdy OSD stwierdzi, że nie opłaca mu się inwestować w rozbudowę sieci gazowej? Jeśli uznamy, że pokrycie 100% kosztów inwestycji określonych w warunkach technicznych to dla nas zbyt wiele, możemy zrezygnować, bo wydanie warunków do niczego nie zobowiązuje. Możemy też sprawdzić, czy uda się obniżyć koszty, samodzielnie zamawiając projekt, załatwiając formalności i zlecając budowę wybranej przez siebie firmie.

Przeczytaj opinie forumowiczów: Przyłącze gazu od zera

Wnęka na skrzynkę gazową
Autor: archiwum muratordom Wnęka w ścianie, w której zostanie zamontowana skrzynka gazowa.

Samodzielna budowa przyłącza gazowego - formalności

Wykonanie odrębnego projektu technicznego jest obowiązkowe, chociaż na budowę przyłącza gazowego nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, wystarczy zgłosić ją w starostwie. Projekt może zrobić tylko osoba z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych (musi to być potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy). Jeśli projekt załatwiamy indywidualnie, możemy się zwrócić do gazowni o wskazanie takiej osoby. Zwykle pozwala to uniknąć problemów z zatwierdzeniem projektu. Operatorzy sieci gazowej prowadzą również listy licencjonowanych podwykonawców, którzy są uprawnieni do prowadzenia robót przy sieci gazowej. Gdy budowę sieci i przyłącza zlecimy gazowni, wysyła ona wszystkim tym firmom zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu na roboty i wybiera najlepszą ofertę. Jeżeli samodzielnie szukamy wykonawcy przyłącza, również powinniśmy zwrócić się do takiej firmy.

Przeczytaj na forum: Ile czasu trwa podłączenie do sieci gazowej

Instalacja gazowa na posesji i w domu

Aby wykonać wewnętrzną instalację gazową, trzeba uzyskać pozwolenie na jej budowę. Jeżeli przebieg przewodu od przyłącza do budynku został zaniesiony w projekcie zagospodarowania działki, a przewodów i miejsca odbioru gazu w budynku zostały zaznaczone w projekcie architektoniczno-budowlanym, sprawę mamy załatwioną – nie musimy robić odrębnego projektu i uzyskiwać dodatkowego pozwolenia.

Natomiast gdy gaz chcemy doprowadzić do budynku, w którym taka instalacja nie była wcześniej przewidziana, wykonanie projektu budowlanego jest niezbędne, tak samo jak załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wybierając projektanta, pamiętajmy o tym, że musi on mieć uprawnienia do projektowania instalacji gazowych.

Roboty możemy powierzyć uprawnionej firmie, która zajmie się całością prac – na posesji i w domu. Taka firma powinna mieć pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i znać dobrze wymagania gazowni, żeby nie było problemów z odbiorem instalacji.

Za projekt i wykonanie instalacji odbiorczej zawsze płaci sam odbiorca.

Przeczytaj również: Sieci gazowe, przyłącze i dystrybucja gazu. To musisz wiedzieć, żeby założyć gaz w domu

Wykonanie robót warto zlecić licencjonowanej firmie
Autor: archiwum muratordom Wykonanie robót związanych z przyłączem i instalacją gazową na posesji i w domu warto powierzyć firmie z licencją gazowni. Możemy też wybrać firmę z rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Zatrudnianie innych wykonawców może być ryzykowne i przysporzyć nam kłopotów z odbiorem instalacji.

Koszt przyłączenia do sieci gazowej

Opłata taryfowa za przyłączenie do sieci gazowej wynosi przeciętnie 2,2 tys. zł, a za każdy metr przyłącza powyżej 15 m trzeba dodatkowo zapłacić około 79 zł.

Jeśli będziemy sami załatwiać formalności, to  za wykonanie projektu przyłącza gazowego dla domu jednorodzinnego zapłacimy około tysiąca złotych. Gdy inwestycję zamierzamy przeprowadzić wspólnie z sąsiadami, obniżając w ten sposób koszt rozbudowy gazociągu, i razem zamawiamy projekt, musimy się liczyć z tym, że każdy będzie musiał zapłacić za niego całą kwotę (nowy odcinek sieci będzie wspólny, ale przyłącza gazowe projektowane indywidualnie). Warto jednak spróbować wynegocjować niższą cenę (tę z dolnego pułapu). Podobna sytuacja ma miejsce przy wnoszeniu opłat za uzgodnienia w ZUD. Koszt pozostałych dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i umów może wynieść kolejne kilkaset złotych, zależnie od zakresu projektu.

Cena ułożenia metra rur gazowych w terenie zależy przede wszystkim od rodzaju nawierzchni i sposobu ich układania (otwarty wykop lub przecisk). Może to być 60-100 zł za ułożenie jednego metra rur w wykopie z nieutwardzoną nawierzchnią. Przebicie pod jezdnią (przecisk) albo zdjęcie i ułożenie asfaltu lub kostki brukowej, konieczność wykonania projektu organizacji ruchu lub inne utrudnienia są kalkulowane indywidualnie. Przeglądając oferty firm wykonawczych, warto dokładnie sprawdzić, co otrzymamy w cenie, bo tutaj najczęściej są zasadnicze różnice.

Zobacz również:

Gdy umowa o podłączenie do sieci nie zostanie dotrzymana...

Podpisując umowę przyłączeniową z OSD, który podejmuje się wykonania robót, akceptujemy warunki doprowadzenia gazu do domu i jego dostarczania, a jednocześnie zobowiązujemy się do zrobienia na własny koszt instalacji odbiorczej i rozpoczęcia odbioru gazu w określonym terminie. Za niedotrzymanie terminów podanych w umowie grożą kary, zwykle wyszczególnione w umowie. Zapłaci je zakład, który nie zbuduje w terminie przyłącza gazowego, albo my, jeśli na czas nie zrobimy instalacji odbiorczej i nie zaczniemy odbierać gazu.

Co zrobić, gdy nie uda się nam dotrzymać terminu wykonania instalacji, a chcemy uniknąć płacenia kary? Warto wtedy złożyć w gazowni podanie z prośbą o przesunięcie terminu zawierające wyjaśnienie powodów zwłoki. Zróbmy to jednak przed upływem terminu. Każdy zakład gazowniczy musi bowiem planować zapotrzebowanie na gaz i chociażby z tego względu może rygorystycznie potraktować nasze zaniedbanie i wyegzekwować karę.

Przeczytaj również: Instalacja gazowa w domu. Co zrobić, żeby instalacja gazowa była bezpieczna?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE