Izolacja termiczna: co warto wiedzieć? Koszty izolacji

2019-08-14 12:59 Ewa Trusewicz

Jak z bogatej oferty materiałów termoizolacyjnych wybierać konkretne produkty, żeby dokonać najkorzystniejszego zakupu? Jakie są koszty izolacji termicznej? Co trzeba porównywać? Sprawdzamy to na przykładach.

W każdym projekcie znajdziemy charakterystykę energetyczną budynku. Są w niej podane m.in. zapotrzebowanie na energię użytkową oraz wartości współczynnika przenikania ciepła U dla wszystkich przegród zewnętrznych. Te wyliczenia są zrobione przy założeniu pewnych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

Obecnie zdecydowana większość domów ma ściany dwuwarstwowe wymurowane na tradycyjnych fundamentach i dachy skośne. Przegrodami zewnętrznymi wymagającymi ocieplenia są w nich ściany, połacie dachu oraz podłoga na gruncie wykonywana między ścianami fundamentowymi. Oczywiście są także domy budowane na płycie fundamentowej czy zwieńczane dachem płaskim i w tych przegrodach także musi być izolacja termiczna.

Ocieplenie styropianem Termo Organika
Autor: Termo Organika

Miejsce zastosowania izolacji termicznej

To bardzo istotna informacja przy wyborze konkretnego produktu. Normy na wyroby do izolacji termicznej podają jedynie zasady przypisywania wyrobów do określonych poziomów lub klas z uwagi na poszczególne właściwości. Nie precyzują wymagań w odniesieniu do przewidywanych zastosowań. Dlatego producenci materiałów do izolacji termicznej muszą deklarować zakres zastosowania dla swoich wyrobów, a co za tym idzie – odpowiednio je oznaczać i podawać wartości parametrów istotnych w danym zastosowaniu. Umieszczają je w kodzie wyrobu widocznym na opakowaniu produktu. Dla ułatwienia wyboru, producenci podają na opakowaniu informację o docelowym zastosowaniu wyrobu. Np. płyty do ocieplania ścian zewnętrznych na opakowaniu maja informację „FASADA”, z kolei płyty do ocieplenia fundamentów będą miały  w nazwie słowo „FUNDAMENT”. Podobnie jest z innymi produktami przeznaczonymi do ocieplania podłóg i dachów.

Dla wybranych zastosowań bardzo istotne są poszczególne cechy wyrobu. Na przykład płyty do ocieplania ścian od zewnątrz muszą mieć przebadaną wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych oznaczaną jako TR. Wymagana wartość minimalna zależy od rodzaju materiału – dla fasadowych płyt styropianowych stosowanych w systemach ETICS (pod tynki cienkowarstwowe) jest to 100 kPa. Wyjątek stanowią styropiany objęte większą, niż wymaga norma, kontrolą jakości posiadające certyfikat lub rekomendacje instytutów badawczych oraz te, które występują w zestawie do wykonania ociepleń mającym ocenę techniczną (EOT - europejska ocena techniczna lub KOT - krajowa ocena techniczna). Mogą one mieć niższą wytrzymałość na rozciąganie, jednak nie mniej niż 80 kPa. Taka wartość TR jest też obowiązująca dla płyt lamelowych z wełny mineralnej (mocuje się je do muru tylko zaprawą klejową). Jednak dla płyt wełnianych mocowanych kołkami wystarcza TR7,5. Parametr ten nie ma znaczenia w wyrobach przeznaczonych do ocieplania połaci dachowych, jeśli ocieplenie jest umieszczane między i pod krokwiami. Nie znajdziemy go więc w kodzie wyrobu umieszczonym na opakowaniu maty lub płyt z wełny mineralnej o takim zastosowaniu.Ale w przypadku płyt przeznaczonych do wykonania termoizolacji nakrokwiowej lub ocieplenia dachu płaskiego, gdzie izolacja będzie poddana obciążeniu sił ściskających, pojawia się parametr wytrzymałości na ściskanie oznaczony symbolem CS(10) i podaną za nawiasem wartością liczbową w jednostce kPa. Np. CS(10) 80 kPa. Ten parametr jest też podawany dla płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania podłóg, fundamentów, miejsc mocno obciążonych np. parkingi, hale produkcyjne, itp. w kodzie wyrobu znajdziemy oznaczenie tego parametru.

ocieplanie ścian
Autor: Andrzej Szandomirski Rodzaj materiału izolacyjnego i jego parametry trzeba dostosować do typu przegrody i technologii jej wykończenia. Gdy na elewacji łączy się tynk z okładziną montowaną na ruszcie, często łączy się też różne materiały termoizolacyjne. Tynk układa się na styropianie w systemie ETICS, a między elementami rusztu, na którym mocuje się okładzinę – wełnę mineralną

Izolacyjność termiczna przegrody a grubość ocieplenia

Projektanci zazwyczaj podają rodzaj materiału termoizolacyjnego, przykładowo styropian lub wełna mineralna, oraz jego λ i grubość. W ten sposób określają, jaki opór cieplny (R = d/ λ) musi mieć warstwa ocieplenia, aby przegroda miała założoną w projekcie izolacyjność termiczną. Jeśli zatem chcemy kupić materiał termoizolacyjny o nieco innej λ, powinniśmy się upewnić, jaką grubość powinna mieć warstwa ocieplenia, aby przegroda miała założoną izolacyjność. Dość łatwo takie przeliczenie zrobić wtedy, gdy ocieplenie jest układane na ścianach, w podłodze na gruncie czy na stropodachu, gdzie warstwa termoizolacji w całej przegrodzie jest ciągła. Inaczej będzie w przypadku dachu skośnego, w którym w warstwie izolacji znajduje się konstrukcja drewniana. Krokwie stanowią liniowe mostki termiczne i zmniejszają opór cieplny tej warstwy dachu.

Izolacja termiczna - cieplej czy cieniej

Coraz większy udział w rynku termoizolacji mają wyroby o bardzo korzystnym (niskim) współczynniku przenikania ciepła. Warto się na nie decydować, jeśli chcemy wybudować dom w wyższym standardzie energetycznym, niż przewidział to projektant. Możemy wówczas dokładnie trzymać się wymiarów ujętych w projekcie, a dzięki korzystniejszym parametrom termoizolacji zmniejszyć straty ciepła z budynku.

Ale wybór cieplejszych materiałów pozwoli też na zmniejszenie grubości warstwy ocieplenia. Można się na to zdecydować zwłaszcza wtedy, gdy termoizolacja jest układana tuż pod warstwą wykończeniową, np. pod tynkiem na elewacji, pod posadzką w podłodze na gruncie czy pod pokryciem dachowym na stropodachu. Trzeba jednak pamiętać, że taka decyzja może wymagać skorygowania rzędnych w projekcie. Zmniejszenie grubości termoizolacji może dodatkowo sprawić, że obniżą się koszty prac ociepleniowych, np. dzięki zastosowaniu krótszych kołków mocujących.

Ocieplenie fundamentów i piwnicy
Autor: Magdalena Niezabitowska-Krogulec Izolacja fundamentów powinna być tak dobrana, by współczynnik przenikania ciepła U w miejscu połączenia podłogi na gruncie ze ścianą fundamentową wynosił maksimum 0,25 W/(m2K)

Styropian na elewację – jaki wybrać?

MATERIAŁ PARTNERSKI

Izolacja termiczna w dobrej cenie

Szukając najtańszego materiału do izolacji termicznej spośród tych, które nadają się do danego zastosowania, trzeba zwrócić uwagę zarówno na jego cenę, jak i współczynnik przewodzenia ciepła λ. Im niższa będzie lambda, tym mniej materiału będzie potrzeba na warstwę o określonym w projekcie oporze cieplnym. Ale jak stwierdzić, czy bardziej się opłaca kupić mniej cieplejszego materiału, ale w wyższej cenie za m3, czy więcej tego o gorszej lambdzie, ale za to tańszego w przeliczeniu na m3? Służy do tego wskaźnik ceny jednostkowego oporu cieplnego WR , który obliczymy, mnożąc wartość lambdy przez cenę 1 m3 materiału. Warto obliczyć WR dla każdego z rozpatrywanych produktów i porównać wartości. Im niższy wskaźnik, tym korzystniejszy zakup.

Jeśli wybór padnie na termoizolację o innej lambdzie niż podana w projekcie, to trzeba jeszcze ustalić grubość warstwy ocieplenia. Wyliczymy ją, mnożąc wartość oporu cieplnego z projektu przez λ materiału wytypowanego jako najkorzystniejszy cenowo. Otrzymany wynik to minimalna grubość wyrobu i jeśli trzeba ją zaokrąglić, to zawsze robimy to w górę, czyli do większej wartości.

Optymalny koszt izolacji termicznej

 Przykłady wyrobów o podobnym zastosowaniu, różniących się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ oraz ceną. 

Nazwa handlowa produktu Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m∙K)] Cena brutto za 1m3 materiału* [zł] Wskaźnik ceny jednostkowego oporu cieplnego W R  (λ ∙ cena 1m3 )
Fasadowe płyty styropianowe
Dalmatyńczyk Fasada 0,044 151,00 6,644
Gold Fasada 0,038 185,10 7,034
Galaxy Fasada 0,033 183,00 6,039
Technic Fasada 0,040 231,70 9,268
Expert Fasada Therm 0,032 261,70 8,374
Fundamentowe płyty styropianowe
Termonium Fundament 0,031 268,10 8,311
Aqua 0,036 382,00 13,752
Hydrostyromax 0,037 384,30 14,219
Maty i płyty z wełny mineralnej do dachów skośnych
Wełna szklana Essentia ROLL 0,045 63,00 2,835

Wełna skalna Multirock ROLL
0,044 83,40 3,670
Wełna skalna Toprock Super 0,035 154,40 5,404
Wełna szklana Home 0,033 187,10 6,174
Wełna szklana PRO-Mata 0,034 194,00 6,596

*Ceny z początku 2019 r. zebrane w marketach budowlanych

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE