Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT za materiały budowlane. Ale nie dla remontujących

2013-10-21 17:06
Mieszkanie dla młodych
Autor: photos Zwrot VAT nie zniknie, choć będą dość duże ograniczenia

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza. Ze zwrotu podatku będą mogły po 2014 roku skorzystać jedynie osoby, które uzyskały na inwestycję pozwolenie na budowę. To jednak nie jedyny warunek.

Obecnie obowiązująca ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (czyli definiująca zasady zwrotu VAT za materiały budowlane) przestanie obowiązywać 1 stycznia 2014 r. System zwrotu VAT nie znikanie jednak całkowicie. Program Mieszkanie dla Młodych zachowuje zwrot VAT za materiały budowlane, ale dość mocno go ogranicza.

Na jakie przedsięwzięcia będzie przysługiwał zwrot VAT?

O zwrot VAT na materiały budowlane będą mogły się ubiegać osoby, które po 1 stycznia 2014 roku poniosą wydatki w związku z:

  • budową domu jednorodzinnego albo
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstało mieszkanie.

Czy trzeba będzie mieć pozwolenie na budowę?

Tak. Zwrot VAT za materiały budowlane będzie dotyczył inwestycji, na które po 1 stycznia 2014 roku wydane zostanie pozwolenie na budowę.

Czy będą ograniczenia dotyczące powierzchni domu lub mieszkania?

Tak. Powierzchnia użytkowa mieszkania albo domu jednorodzinnego, nie będzie mogła przekroczyć odpowiednio:

  • 75 m2 i 100 m2,
  • 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej troje dzieci małoletnich albo uczących się do 25. roku życia. 

Czy wiek wnioskodawcy ma znaczenie?

Tak. Wnioskodawca do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie będzie mógł ukończyć 36 lat.

Czy można mieć 2 mieszkania, aby dostać zwrot VAT?

Nie. Według programu wnioskodawca nie może być:

  • właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkania,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie. 

Za jakie materiały będzie można dostać zwrot podatku VAT?

Zwrot wydatków obejmie wydatki na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane VAT. Wydatki na materiały muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 r.

Wykaz materiałów, które uprawniają do zwrotu, określi w drodze rozporządzenia minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Ile będzie można otrzymać pieniędzy?

Kwota zwrotu wydatków dla stawki 22% będzie równa 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

W sytuacji gdy stawka VAT wzrośnie powyżej 22 proc. kwota zwrotu wydatków wyniesie odpowiednio:

  • 65,22% – dla stawki 23%,
  • 62,50% – dla stawki 24%,
  • 60% – dla stawki 25%

– kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

Co z małżeństwami?

W przypadku małżonków kwota zwrotu wydatków obejmie łącznie oboje małżonków. Małżonkowie, w stosunku do których sąd orzekł separację, nie będą mieli prawa do zwrotu VAT na materiały budowlane.

Jakie dokumenty do wniosku o zwrot VAT?

Wniosek będzie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym i dołączyć do niego także pozwolenia na budowę oraz faktury, które dokumentują poniesione wydatki.

Ile się będzie czekać na pieniądze?

Urząd skarbowy wyda decyzję w sprawie zwrotu w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie będzie budził wątpliwości urząd skarbowy dokona zwrotu bez wydawania decyzji. Osoby, którym urząd skarbowy nie wydał decyzji o zwrocie albo gdy nie dokonał tego zwrotu, będą miały prawo do oprocentowania zwrotu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków.

Jeżeli jednak winę za niewypłacenie kwoty zwrotu wydatków w terminie ponosić będzie podatnik albo opóźnienie w wypłaceniu kwoty zwrotu wydatków powstanie z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego oprocentowanie nie będzie przysługiwało.

Co ważne, kwoty finansowego wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla młodych oraz kwoty zwrotu wydatków związanych z kupnem materiałów budowlanych będą zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kary za nieprawdziwe dane

Podanie nieprawdziwych danych powodujących przyznanie nienależnego wsparcia finansowego przewidzianego w ustawie, będzie zagrożone grzywną do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie (zmiany w Kodeksie karnym skarbowym). Przepisy przewidują także niższe kary, jeżeli kwota zwrotu będzie małej wysokości.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE