Rośliny obcopylne [Porada eksperta]

2013-01-10 13:05

Co to znaczy, że roślina jest obcopylna? Spotkałam się z takim stwierdzeniem na etykietkach drzewek owocowych sprzedawanych w sklepie. Czy muszę posadzić co najmniej dwie rośliny, żeby mieć owoce?

Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu

Redakcja serwisu odpowiada na pytania dotyczące ogrodu i roślin.

Rośliny obcopylne to takie, które lepiej owocują (lub w ogóle owocują) po zapyleniu kwiatów nie własnym, ale obcym pyłkiem. Nie wystarczy jednak posadzić w ogrodzie dwie takie same rośliny, bo znacznie więcej owoców powstaje w wyniku tak zwanego zapylenia krzyżowego, czyli pyłkiem innej odmiany. Sprawę komplikuje to, że nie wszystkie odmiany mogą się wzajemnie zapylać. Na etykietkach drzewek owocowych bardzo często są podane informacje o tym, które odmiany są dla nich odpowiednimi zapylaczami. Spośród drzew sadowniczych całkowicie lub częściowo obcopylna jest większość jabłoni, grusz i czereśni. Samopylne są brzoskwinie, morele oraz większość wiśni, natomiast śliwy mogą być obco lub samopylne. (eb-g)

Inne porady tego eksperta