Kilka wniosków o dodatek węglowy w tym samym domu. Czy to wyłudzenie? Pilna interwencja rządu

2022-08-27 12:42
dodatek węglowy
Autor: Gettyimages Ustawa o dodatku węglowym do poprawy

Dodatek węglowy w pierwotnym zamyśle miał przysługiwać na każde gospodarstwo domowe. Konstrukcja przepisów wprowadzających dodatek węglowy doprowadziła jednak do tego, że w tym samym budynku kilka osób składało wniosek o dodatek węglowy. Jak to możliwe? Zgodnie z prawem osobne gospodarstwa domowe zamieszkujące ten sam budynek mogły składać oddzielne wnioski. W efekcie na niektóre piece przypadałoby 6 tys. czy nawet 9 tys. zł - dwa lub trzy dodatki węglowe! Rząd w trybie pilnym będzie łatał przepisy. Inaczej 11,5 mld zaplanowane na dopłaty węglowe zwyczajnie nie wystarczy dla każdego domu.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy 3000 zł przyznawany jest gospodarstwom domowym stosującym do ogrzewania jako opał węgiel. Jego wypłata nie jest uzależniona od liczby pieców węglowych w budynku. Jak donoszą urzędnicy przyjmujący wnioski o wypłatę świadczenia, dochodzi do licznych nadużyć. Przykładowo wielopokoleniowa rodzina mieszkająca w jednym domu ogrzewanym jednym piecem, może tworzyć trzy gospodarstwa domowe. Więc każde z nich składa wniosek o wypłatę 3000 zł.

Luka w przepisach o dodatku węglowym. Pilne spotkanie Ministerstwa Klimatu ze związkami miast

Sprawa jest dość pilna. Jak podaje ŚląskiBiznes.pl - 28 sierpnia w tej kwestii odbyło się spotkanie online z przedstawicielami Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zorganizowane przez Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Miast i Powiatów.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele ministerstwa - Anna Bednarska, Jakub Cygan, Aleksandra Świderska - przyznali, że ustawa ma lukę, która prowadzi do tych nadużyć. Poinformowali, że będzie ona jak najszybciej poprawiona.

"Zaskoczyło nas to, wierzyliśmy jednak w postawę obywatelską Polaków" - mówiła Aleksandra Świderska. "Mnożenie gospodarstw domowych to najbardziej dostrzegalny problem" - powiedziano na spotkaniu.

Nawet 9 tys. zł dodatku węglowego zamiast 3 tys. To ma się skończyć!

Kłopoty wynikają głównie z podanej w ustawie definicji gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe definiowane jest jako:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Taki zapis w ustawie o dodatku węglowym pozwala do nadużyć. Choć warto pamiętać, że dane w formularzu wypełnianym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Gmina ma prawo sprawdzać i weryfikować wnioski. Pisaliśmy o tym w artykule: Deklaracja CEEB warunkiem otrzymania dodatku węglowego! Urzędnicy ruszą z kontrolą domów

Ponadto jeśli złożyliśmy wniosek o dodatek osłonowy w tym roku, którego przyznanie jest uzależnione od dochodu na gospodarstwo domowe, to łatwo sprawdzić skład naszego gospodarstwa domowego. Warto pamiętać, że art. 233 par. 6 Kodeksu karnego informuje, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Nadużycia i trudność weryfikacji wynika też z faktu, że prawo do otrzymania dodatku węglowego nie zależy od takich kwestii jak:

  • liczby urządzeń grzewczych na węgiel w budynku
  • czy właściciela danej nieruchomości

Dla przyznania dodatku kluczowe jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Można złożyć dodatek nie będąc właścicielem nieruchomości i nie będąc pod jej adresem zameldowanym. Nawet dodatek węglowym mogą dostać osoby najmujące lokal opalany węglem.

Wyjaśniamy, jak skorzystać z dodatku do węgla w 2022 r.:

Dlatego w urzędach gmin wnioski składają gospodarstwa domowe mieszkające pod wspólnym adresem, w budynku z jednym piecem węglowym. Zgodnie z formułą: "Każda rodzina korzystająca z węgla do ogrzewania otrzyma 3000 zł". W efekcie na niektóre piece przypada 6 tys. czy nawet 9 tys. zł - dwa lub trzy dodatki węglowe!

Wniosek o dodatek węglowy - jak będą rozpatrzone już złożone wnioski?

Jeśli zostaną wprowadzone poprawki zmieniające zapisy ustawy o dodatku węglowym, tak by zniwelować nadużycia i nieścisłości związane z interpretacją przepisów to, jak poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, obejmą one również już złożone wnioski o dodatek węglowy.

"Wnioski złożone, nierozpatrzone - będziemy rekomendować, żeby rozporządzenie dotyczyło również tych wniosków" - poinformowali przedstawiciele ministerstwa.

Ustawa o dodatku węglowym do poprawy

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska na spotkaniu poinformowali, że zapisy ustawy o dodatku węglowym są do poprawy. Prawdopodobnie zmiany zostaną zostaną wprowadzone we wrześniu. W związku z nowelizacją ustawy o dodatku przewidywane jest wydłużenie okresu rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy z 30 do 60 dni. Przypominamy, że obecnie gmina ma 30 dni na wypłatę świadczenia w wysokości 3000 zł od dnia przyjęcia wniosku.

Te samy zasady mają obowiązywać w przyznawaniu dodatków do ogrzewania innych źródeł ciepła.