Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy online za pomocą ePUAP. Pobierz wniosek o dodatek węglowy PDF

2022-11-28 13:05
dodatek węglowy
Autor: Gettyimages Wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez internet

Pobierz i złóż wniosek o dodatek węglowy online przez ePUAP. Jeśli gmina odrzuciła twój wniosek papierowy, możesz złożyć go teraz ponownie. Masz czas do 30 listopada. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o dodatek węglowy online krok po kroku. Wzór wniosku znajdziesz poniżej.

Ustawa o dodatku węglowym została kolejny raz zmieniona, nowelizacja ustawy weszła w życie 3 listopada 2022. Pieniądze mogą być teraz przyznane na źródło ciepła, a nie jak wcześniej na jeden adres. Aby dostać dopłatę, już nie trzeba mieć złożonej deklaracji CEEB, która wcześniej była jednym z warunków. Jeśli gmina odrzuciła twój wniosek o dodatek węglowy, w listopadzie możesz złożyć go ponownie. Masz czas do końca miesiąca. Pisaliśmy o tym w artykule: Można złożyć dwa razy wniosek o dodatek węglowy. Od listopada łatwiej o dopłatę do węgla 

Ważne zmiany w dodatku węglowym

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wynikającymi z ustawy o dodatku węglowym, w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wszystkim przysługiwał tylko jeden dodatek, a dostawało go to gospodarstwo, które wystąpiło o pieniądze jako pierwsze. Takie zapisy spowodowały, że dodatku węglowego nie mogły otrzymać rodziny, ogrzewające się oddzielnymi piecami. Przyjęto poprawkę, która umożliwia otrzymanie dopłaty do węgla wszystkim gospodarstwom domowym mającym jeden i ten sam adres zamieszkania. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Kilka dodatków węglowych na jeden adres. Ważne zmiany w dopłatach do węgla

Aktualnie wprowadzone zmiany w ustawie znoszą również wymóg złożenia deklaracji CEEB. Dodatek węglowy może być przyznany gospodarstwom domowym, które nie dopełniły tego obowiązku. Kluczowe jest tu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez urzędników i sporządzenie służbowej notatki. Pisaliśmy o tym w artykule: Nie złożyłeś deklaracji do CEEB? I tam możesz dostać dodatek węglowy!

Przypomnijmy, że dotychczas o dodatek węglowy mogły się ubiegać tylko te osoby, które zgłosiły piec węglowy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Po tej dacie można było zgłosić źródło ogrzewania do CEEB w przypadku montażu w domu nowego kotła. 

Dodatek węglowy wniosek online - do kiedy?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 60 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy online?

Wniosek w formie papierowej można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek lub innym, wskazanym przez gminę podmiocie, w którego kompetencjach będzie jego rozpatrzenie. Dowiedz się więcej, jak złożyć dodatek węglowy w tradycyjny sposób

Wniosek o dodatek węglowy można również złożyć przez internet - wówczas powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy przez ePUAP

Złożenie wniosku o dodatek węglowy możliwe jest za pośrednictwem ePUAP. Wniosek o dodatek węglowy online to załącznik do listu podpisanego profilem zaufanym. Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy trzeba więc przygotować samodzielnie na komputerze poza ePUAP - w programie Word lub PDF, następnie dołączyć do pisma ogólnego. Przeczytaj koniecznie: Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Część urzędów domaga się, aby na wniosku o dodatek węglowy również był odręczny podpis, pomimo że do urzędu wysyłane jest pismo ogólne podpisane podpisem elektronicznym. Wynika to z tego, że podpisany jest list, ale nie ma podpisu elektronicznego na załączniku, którym jest wniosek o dodatek węglowy. W związku z tym konieczne może być wydrukowanie wypełnionego wniosku o dodatek węglowy, podpisanie go odręczne, zeskanowanie i odesłanie. 

Wzór wniosku o dodatek węglowy online

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dodatek węglowy, pobierz obowiązujący wzór wniosku. Poniżej rządowe wzory wniosków ze strony gov.pl: 

Dodatek węglowy online ePUAP

Wnioski o dodatek węglowy można składać elektronicznie. Dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić kro po kroku:

 1. Zaloguj się do profilu zaufanego na stronie e-PUAP epuap.gov.pl
 2. Wybierz opcję "Zobacz katalog spraw"
 3. Wejdź w zakładkę "Sprawy ogólne", wybierz "Pisma do urzędu"
 4. Kliknij w "Pokaż więcej", by wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
 5. Następnie kliknij: "Załatw sprawę"
 6. W kolejnym kroku wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo. Adresatem pisma jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jednak sprawą może zajmować się inny organ niż urząd gminy czy miasta. Informację o tym, która instytucja przyjmuje wnioski, znajdziesz na stronie gminy, w której mieszkasz.
 7. Wybierz rodzaj pisma: "Wniosek"
 8. W tytule pisma wpisz "Wniosek o dodatek węglowy". Formułkę powtórz również w polu "Treść pisma"
 9. W kolumnie "Dodaj załącznik" dodaj wypełniony wniosek.

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie dowód osobisty, numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek węglowy oraz – jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników. Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Może to być: wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub inny podmiot wskazany przez urząd gminy, np. lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informację tę można potwierdzić w swoim urzędzie gminy.

 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.