Złóż ponownie wniosek o dodatek węglowy. Termin przyjmowania wniosków kończy się 30 listopada!

2022-11-28 13:20
wniosek o dodatek węglowy
Autor: Gettyimages Wniosek o dodatek węglowy jeśli był odrzucony można składać ponownie w listopadzie

Jeśli gmina odrzuciła twój wniosek o dodatek węglowy, możesz złożyć go ponownie. Są nowe zasady przyznawania dodatku węglowego! Dwa razy można złożyć wniosek na dopłaty do węgla. 30 listopada kończy się termin przyjmowania wniosków przez gminy. Obecnie łatwiej dostać 3000 zł dopłaty. Wyjaśniamy, kto może złożyć drugi raz wniosek o dodatek węglowy. I jaki jest jeden problem.

Od listopada obowiązują nowe zasady przyznawania dodatku węglowego. O najważniejszych zmianach w ustawie o dodatku węglowym pisaliśmy w artykule: Kilka dodatków węglowych na jeden adres. Od 3 listopada nowelizacja ustawy o dodatku węglowego

Dodatek węglowy to jednorazowe wsparcie finansowe od państwa dla tych, którzy do ogrzewania wykorzystują węgiel. Wysokość dopłaty do węgla wynosi 3000 zł. Dodatki wypłacane są przez gminy, tam składamy wnioski, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

3 listopada nastąpiła nowelizacja ustawy o dodatku węglowym i pojawiły się nowe przepisy. Najważniejszą zmianą jest zniesienie reguły "jeden dodatek na jeden adres". Co dla wielu osób było niesprawiedliwe, w przypadku kiedy pod jednym adresem było kilka lokali, w których mieszkały odrębne gospodarstwa domowe. Przyjęto poprawkę, która umożliwia otrzymanie dopłaty do węgla wszystkim gospodarstwom domowym mającym jeden i ten sam adres zamieszkania.

"Ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła".

Odrzucony wniosek o dodatek węglowy można złożyć ponownie

Jeśli nasz wniosek o dodatek węglowy został odrzucony przez gminę, z powodu wymienionych poniżej, możemy od listopada złożyć go ponownie. Umożliwia to zmiana przepisów o dodatku węglowym.

Kiedy można złożyć ponownie wniosek o dodatek węglowy?

  • Jeśli z powodu obowiązywania reguły "jeden dodatek na jeden adres" nasz wniosek o dodatek węglowy został odrzucony przez gminę, teraz możemy go złożyć drugi raz.
  • Jeśli nie dopełniliśmy obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (nie złożyliśmy tzw. deklaracji CEEB).

W ustawie czytamy: "W przypadku, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku".

Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy

Jeśli twój wniosek o wypłatę dodatku węglowego został odrzucony, warto złożyć go ponownie i upewnić się w gminie, czy przysługuje Ci wypłata 3000 zł do zakupu węgla. Jest jednak jeden haczyk. Gmina żeby ponownie zweryfikować, czy przysługuje Ci świadczenie, powinna w wyżej wymienionych przypadkach przeprowadzić wywiad środowiskowy i sporządzić z niego notatkę służbową.

Warto też wiedzieć, że dodatek węglowy po zmianach może nawet otrzymać osoba, która nie złożyła wniosku o jego wypłatę. Czytamy w ustawie: "W przypadku posiadania informacji, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji".

Warto się pospieszyć, bo czas na ponownie złożenie wniosku o dodatek węglowym jest tylko do końca miesiąca, czyli do 30 listopada br. Po tym terminie wnioski o dopłaty węglowe na pewno zostaną odrzucone i nie będą już rozpatrywane.