| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Zwrot VAT za materiały budowlane - wszystko o wnioskach

Zwrot VAT za materiały budowlane - wszystko o wnioskach

W 2014 roku przestaje obowiązywać zwrot VAT za materały budowlane na dotychczasowych zasadach. Ostatni wniosek o zwrot VAT będziesz mógł złożyć najpóźniej 31 grudnia 2018 roku. Nie oznacza to jednak, że przez te lata będziesz mógł kupować materiały budowlane. Do zwrotu uprawniają bowiem jedynie materiały, na które faktury zostaną wystawione do końca 2013 roku.

Harmonogram składania wniosków o zwrot VAT

Zgodnie z przepisami przejściowymi wnioski o zwrot części wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych można będzie składać – na zasadzie praw nabytych – jeszcze do 31 grudnia 2018 r. Mie oznacza to jednak, że otrzymasz zwrot VAT za materiały kupione po 1 stycznia 2014 roku. Podstawą zwrotu będą tylko faktury wystawione do 31 grudnia 2013 roku.

Przewidziano pięcioletni harmonogram składania wniosków o zwrot VAT w zależności od dat wystawienia faktur.

Wniosek o zwrot VAT składa się nie później niż do dnia:

 • 31 grudnia 2014 r. – dla faktur wystawionych od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.;
 • 31 grudnia 2015 r. – dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.;
 • 31 grudnia 2016 r. – dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.;
 • 31 grudnia 2017 r. – dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.;
 • 31 grudnia 2018 r. – dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Na jakim formularzu wypełnić wniosek?

Na formularzu VZM-1. Można go pobrać ze strony internetowej ministerstwa finansów.

Jakie dane podaje się we wniosku?

We wniosku należy podać:

 • dane osobowe i adresowe wnioskodawcy oraz jego małżonka;
 • rodzaj inwestycji (budowa, przebudowa, remont) i rok jej rozpoczęcia;
 • kwotę zwrotu, którą trzeba samodzielnie obliczyć – przydatny kalkulator znajdziesz na stronie muratordom.pl/prawo/ zwrot-vat/kalkulator/;
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu;
 • oczekiwany sposób wypłaty kwoty zwrotu (gotówka w kasie urzędu, przekaz pocztowy lub przelew na wskazany numer rachunku);
 • wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę oraz jego małżonka, nawet gdy składają odrębne wnioski. 

Jakie dokumenty do wniosku o zwrot VAT?

 • kopię pozwolenia na budowę albo – w przypadku remontu – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego (może to być wypis z księgi wieczystej, notarialna umowa kupna, przydziału, umowa najmu lub użyczenia);
 • kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki (na fakturach nie muszą być podane symbole PKWiU; nie należy też ich samemu dopisywać);
 • wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków na dodatkowych formularzach:
  – VZM-1/A, jeśli wydatki były odliczone w ramach ulg mieszkaniowych i podlegały stawce 22%,
  – VZM-1/B, jeżeli wydatki nie były odliczane w ramach żadnych ulg i były opodatkowane stawką 22%,
  – VZM-1/C, gdy wydatki podlegają stawce 23%.

Jak często można składać wniosek o zwrot VAT?

Wniosek o zwrot VAT można składać tylko raz w roku (jeśli składaliśmy już taki wniosek w 2013 r., a mamy faktury za kolejne wydatki, musimy poczekać do nowego roku).

Czy inwestycja musi być zakończona?

Budowa domu nie musi być zakończona przed złożeniem wniosku. Inaczej jest w wypadku remontu – o zwrot można się ubiegać dopiero po jego ukończeniu. We wniosku trzeba bowiem – zgodnie z wymaganiami ustawy – złożyć oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu.

Gdzie składa się wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (a nie prowadzenia inwestycji) w dniu złożenia wniosku.

Czy małżonkowie składają jeden wniosek?

Małżonkowie mogą złożyć indywidualne wnioski lub jeden wspólny, nawet gdy mieszkają osobno. Jeżeli składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, muszą na piśmie zawiadomić urząd o złożeniu wniosku przez drugiego małżonka.

Czy można dodać do wniosku zapomnianą fakturę?

W sytuacji, gdy chcesz uzupełnić wniosek o zapomnianą fakturę albo inną z niego wycofać, możesz złożyć korektę wniosku z wyliczoną na nowo kwotą zwrotu.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie prace remontowe dostaniesz pieniądze

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...

3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych,...

Jak zwrot VAT za materiały budowlane rozliczą...

Małżonkowie mogą korzystać ze zwrotu VAT za materiały budowlane w ramach jednego wspólnego limitu, jeżeli...

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane....

Gdy budujemy dom, możemy odzyskać około 12% ceny brutto niektórych materiałów budowlanych....

Zwrot VAT również za materiały kupione przed...

W przypadku budowy domu w momencie składania wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane, musisz mieć...