| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Geotechnik na budowie. Badanie gruntu

Geotechnik na budowie. Badanie gruntu

Zanim rozpoczniesz budowę warto zlecić badania gruntu wykwalifikowanemu geotechnikowi. Opinia geotechniczna będzie cenną wskazówką dla architekta i wykonawców.

Sprawdź warunki gruntowe

Najkorzystniejsze warunki są określane mianem prostych. Występują one wtedy, gdy nie ma zagrożenia wodami gruntowymi – ich zwierciadło znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. W warunkach prostych grunt jest nośny i jego warstwy są ułożone równolegle do powierzchni terenu. W warunkach trudnych warstwy gruntu nie są ciągłe, wody gruntowe mogą się podnosić powyżej poziomu fundamentów, występują grunty słabonośne, na przykład organiczne torfy lub mady. Mogą też miejscowo zdarzać się zawieszone oczka wodne. Najtrudniejsze są warunki skomplikowane. Wtedy budowa wymaga dużych nakładów finansowych. Obejmują one tereny zagrożone osuwaniem się ziemi lub zjawiskami krasowymi, to jest rozpuszczaniem przez wodę wapieni i gipsów, oraz obszary, gdzie pod powierzchnią występują szkody górnicze. W warunkach skomplikowanych może występować kurzawka, czyli przesuwanie się nawodnionych pyłów i luźnych piasków.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Kiedy zamawiać badania gruntu

Wykonuje się je w razie konieczności przedłożenia w urzędzie opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Ta ostatnia jest zawsze wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu dużego lub posadowionego na gruncie o trudnej albo skomplikowanej strukturze geologicznej. W przypadku wznoszenia wielkokubaturowych budynków badania są więc zawsze konieczne. Jednak w praktyce dla domów jednorodzinnych ( jedno- lub dwukondygnacyjnych, a więc zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej) posadowionych w prostych warunkach gruntowych urzędy rzadko wymagają od inwestorów dołączania opinii geotechnicznej.

Opinia projektanta

Jeżeli na sąsiednich działkach są już budynki, dom nie znajduje się na skarpie ani w pobliżu cieku wodnego, to często wystarczy opinia projektanta domu o warunkach gruntowych zawarta w opisie do projektu budowlanego. Są jednak sytuacje, gdy mimo braku formalnych wymogów warto zamówić badania gruntu. Przydadzą się, jeśli chcesz zbudować dom podpiwniczony lub masz podejrzenie, że na działce może się znajdować grunt nasypowy (na przykład wiesz, że znajdowały się tam kiedyś doły, które zostały zasypane) albo wysypywano tam śmieci.

Wysoki poziom wód gruntowych

Na pewno warto także zamówić badania, jeżeli sąsiedzi zaobserwowali wzrost poziomu wód gruntowych i ich pojawianie się powyżej poziomu ław fundamentowych. Badania dostarczą wedzy na temat gruntu, która pozwoli na optymalne zaprojektowanie fundamentu oraz odpowiednie dobranie izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej. Może się też okazać, że istnieje konieczność wykonania drenażu wokół domu. Zrobienie go podczas prac fundamentowych będzie na pewno tańsze i łatwiejsze niż po zakończeniu budowy.

WARTO WIEDZIEĆ

Inżynier geotechnik

Jest w stanie nie tylko zbadać grunt i określić potencjalne zagrożenia dotyczące budynku, ale również sformułować wytyczne i wskazówki dla projektanta. Geotechnik może zalecić budowę monolitycznych ścian piwnicy w domu na skarpie, głębokie fundamentowanie lub użycie betonu wodoszczelnego, gdy fundamentom zagraża woda, a w przypadku słabszego gruntu posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Wytyczne geotechnika mogą obejmować częściową wymianę gruntu lub jego utwardzenie. Badania polegają na wywierceniu kilku otworów najczęściej do głębokości 4,5-6 m i pobraniu próbek gruntu. Geotechnik sprawdza poziom wody gruntowej, ułożenie warstw, zagęszczenie i rodzaj gruntu. Przy trudnych warunkach gruntowych oprócz wniosków wynikających bezpośrednio z odwiertów jest potrzebna analiza próbek gruntu w laboratorium.

Przeczytaj dodatkowo:
Bloczki fundamentowe z keramzytu. Poznaj ich...

Czy bloczki fundamentowe muszą być wyłącznie z betonu? Okazuje się, że nie jest to jedyna dostępna na rynku...

Izolacja posadzki na gruncie. Czy warto...

Wykonywanie posadzki na gruncie dotyczy większości domów jednorodzinnych. Bardzo ważna jest jej...

Drenaż - gwarancja na suchą piwnicę. Kiedy drenaż...

Drenaż: jak zrobić? Sama hydroizolacja nie zawsze wystarczy, by zapewnić piwnicy ochronę przed zamoknięciem....

Jak ocieplić piwnicę? Sposoby na skuteczną...

Odpowiedź, na pytanie jak ocieplić piwnicę jest trudna. Inaczej wygląda bowiem izolacja ścian piwnicy a...

14 najważniejszych pytań o fundamenty domu

Fundamenty to pierwszy poligon inwestorski. Aby budowa potoczyła się dalej gładko, dobrze jest wcześniej...