Inspektor nadzoru budowlanego: zastąpi inwestora na budowie. Dlaczego warto go wynająć!

Inspektor nadzoru
Autor: Kalbar Pańskie oko konia tuczy. Tak jest też na budowie. Gdy wynajmiemy własnego inspektora nadzoru budowlanego, powinniśmy mieć dom zbudowany na tip-top

Inspektor nadzoru budowlanego to urzędnik, który może nam wlepić mandat, np. za brak tablicy informacyjnej. Ale na budowach często tak się nazywa inspektora nadzoru inwestorskiego, czyli osobę, która przypilnuje kierownika budowy i wykonawców, żeby dom został wzniesiony zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w najlepszej jakości.

Każdy może zbudować dom. Ale nie każdy jest budowlańcem. Dlatego przepisy prawa nakładają na inwestora obowiązek zatrudnienia fachowca z uprawnieniami budowlanymi, żeby przypilnował prawidłowości procesu budowlanego. Zwykle jest to kierownik budowy, który nadzoruje proces budowlany i prowadzi dziennik budowy. Nie ma takiego obowiązku, ale warto wynająć jeszcze inspektora nadzoru budowlanego, nazywanego też inspektorem inwestorskim, który przypilnuje naszych interesów. Często jesteśmy zapracowani i zwyczajnie nie mamy czasu, żeby odwiedzać budowę i zagłębiać się w tajniki technologii. Inspektor nadzoru inwestorskiego zrobi to za nas najlepiej i pozwoli zaoszczędzić nerwów. Dzięki niemu unikniemy również ewentualnych usterek i koniecznych napraw.

Inspektor nadzoru
Autor: Piotr Mastalerz Żeby mieć pięknie i dobrze zbudowany dom, warto wynająć inspektora nadzoru budowlanego, który przypilnuje za nas jakości prowadzonych prac

Kiedy warto mieć inspektora nadzoru budowlanego

Żeby szybko zbudować dom, często zatrudniamy jednego wykonawcę. Kierownik budowy jest wtedy zwykle jego pracownikiem, więc będzie działał w jego interesie, a nie naszym. Rozsądek nakazuje mieć w takiej sytuacji własnego inspektora nadzoru budowlanego. Jest to wskazane również, jeśli budujemy systemem gospodarczym i do każdego etapu wynajmujemy kolejne ekipy. Czasem stan oddawanych prac nie jest zadowalający i lepiej skontroluje to inspektor. Ważne jest to, zwłaszcza gdy wznosimy dom o wysokich standardach energetycznych i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Kierownicy budowy to często emerytowani pracownicy budowlani z uprawnieniami, którzy w ten sposób sobie dorabiają. Nie zawsze śledzą nowinki techniczne.

Inspektor nadzoru
Autor: Andrzej Szandomirski Zatknięta wiecha na budowie cieszy inwestora. Zatrudnienie własnego inspektora nadzoru da nam pewność, że stan surowy został zbudowany prawidłowo

Inspektor nadzoru budowlanego: jakie ma zadania?

Jego zadaniem jest reprezentowanie inwestora na budowie. Nigdy nie może działać w interesie wykonawcy. Nie można łączyć dwóch funkcji – kierownika budowy i inspektora nadzoru. W przeciwieństwie do kierownika budowy zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest dbanie o jakość wykonywanych prac. Można indywidualnie umówić się co do zakresu działań naszego inspektora nadzoru na budowie. Generalnie kontroluje on proces budowlany i kierownika budowy. Jego wizyty na budowie powinny być znacznie częstsze niż standardowe działania kierownika budowy. Jego zaangażowanie w proces nadzoru jest także zdecydowanie większe. Dlatego również stawki opłat za usługę są zupełnie inne. Praca inspektora nadzoru inwestorskiego może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Zawsze należy zapisać w umowie o nadzór inwestorski zakres obowiązków, czas działania, odpowiedzialność i oczywiście wysokość honorarium.

Sprawdź też:

Rola inspektora nadzoru budowlanego

Do jego zadań na budowie należą:

  • kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz stosowanych wyrobów;
  • sprawdzanie przygotowania i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających;
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych;
  • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego budynku i przekazaniu go do użytkowania.
Inspektor nadzoru
Autor: Robert Szarapka Zakres obowiązków inspektora nadzoru jest inny niż kierownika budowy. On dba również o jakość wykonanych prac

Co sprawdzi inspektor nadzoru budowlanego

Wyżej wymienione czynności są obowiązkowe, nawet jeśli nie zostały konkretnie wymienione w umowie. Jak to się przekłada na konkretne działania? Nasz inspektor nadzoru budowlanego powinien sprawdzić prawidłowość i jakość zbrojeń fundamentów i stropów, zanim zostaną one zabetonowane, a także hydroizolacji fundamentów, zanim zostaną one zasypane. Do jego obowiązków należy ocena deskowania stropów i schodów żelbetowych, bo ich prawidłowe wykonanie umożliwi odpowiednie dalsze prace wykończeniowe. Inspektor nadzoru powinien sprawdzić jakość wylewek pod posadzki oraz tynków. Powinny być one wykonane zgodnie z projektem i z uwzględnieniem wskazanych materiałów wykończeniowych. Wylewki pod parkiet z desek litych powinny być znacznie mocniejsze niż pod wykładzinę dywanową. Dopuszczalne odchyłki inne są dla gładzi, a inne dla tynków III kategorii. Inspektor nadzoru sprawdzi, czy okna przywiezione na budowę mają takie parametry, jakie zostały zapisane w projekcie. Podczas montażu okien należy zastosować dobrej jakości taśmy paroizolacyjne od strony wnętrza domu oraz paroprzepuszczalne po stronie zewnętrznej. Przestrzeń wokół ram okna powinna być szczelnie wypełniona pianką poliuretanową, co zapobiegnie w przyszłości ucieczce ciepła. O takie, jak wyżej wymienione, i wiele innych detali zadba inspektor nadzoru budowlanego. 

Polecenia i żądania inspektora nadzoru budowlanego powinny być wpisane do dziennika budowy.

Co może nasz inspektor nadzoru budowlanego

Przede wszystkim może żądać od kierownika budowy usunięcia nieprawidłowości, dokonania poprawek lub ponownego przeprowadzenia wadliwie wykonanych robót. Inspektor nadzoru budowlanego może żądać wykonania prób lub badań, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych prac (także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych). Na jego życzenie wykonawca musi okazać dokumenty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a inspektor sprawdzi ich zgodność z projektem. Inspektor nadzoru może również wstrzymać roboty budowlane, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo pozwoleniem na budowę.

Kto może pełnić obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

Jako inspektora nadzoru możemy zatrudnić wyłącznie osobę z uprawnienami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba taka powinna mieć wiedzę z zakresu prawa budowlanego, a także polskich norm budowlanych i oczywiście posiadać wykształcenie techniczne oraz praktykę odpowiednią do rodzaju i stopnia skomplikowania robót. Informacji o takich fachowcach najlepiej szukać w okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Dobrze jest także pytać na forach budowlanych, kto poleca sprawdzonego na innych budowach inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru
Autor: Piotr Mastalerz Inspektor nadzoru budowlanego powinien znać się nie tylko na sprawach konstrukcyjnych, ale także na instalacjach i pracach wykończeniowych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE