Wyposażenie kotłowni: co jest potrzebne w kotłowni

2020-03-13 15:18
Wyposażenie kotłowni
Autor: Andrzej Szandomirski Nawet jeśli w domu jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją, z kotłowni z urządzeniem gazowym prowadzi się kanał wywiewny grawitacyjny z kratką wentylacyjną pod sufitem

Wyposażenie kotłowni: podpowiadamy jak prawidłowo je wykonać i jaki jest niezbędny osprzęt w kotłowni.

Wyposażenie kotłowni to jeden z ostatnich etapów w harmonogramie budowy domu. Wcześniej zwykle układa się instalacje wodną oraz centralnego ogrzewania i obie doprowadza do kotłowni. W kotłowni urządzenia mocuje się w miejscach, do których jest możliwie łatwy dostęp, a rury prowadzi po wierzchu ścian, można, więc - w razie potrzeby - w trakcie montażu dokonywać zmian. Jeśli kocioł wyposaża się w automatykę pogodową lub pokojową wymagającą doprowadzenia sygnału z i do kotła przewodem, należy zawczasu ułożyć ten przewód, aby po wykończeniu ścian nie było potrzeby kucia bruzd. Wielu producentów ma w swojej ofercie czujniki komunikujące się z urządzeniami grzewczymi drogą radiową i wtedy prowadzenie przewodu nie jest konieczne. Na początkowym etapie budowy domu należy zaplanować i wykonać takie elementy kotłowni, jak odpływ kondensatu do kanalizacji oraz odpływy z kratki ściekowej i zlewu. Dobrze jest też zainstalować w kotłowni lub po sąsiedzku - czyszczak, ułatwiający czyszczenie kanalizacji.

Doprowadzenie wody do zlewu w kotłowni czy zaworu umożliwiającego uzupełnienie wody w instalacji c.o. nie będzie kłopotliwe. Można zrobić odgałęzienie od przewodu doprowadzającego wodę do kotła i zasobnika.

Woda oraz gaz doprowadzane są przyłączem zwykle przez ścianę kotłowni. Warto dobrze zaplanować trasę wprowadzenia przewodów, aby uniknąć kolizji. Pamiętajmy, że przyłącze gazowe musi być oddalone o co najmniej 1,5 m od wodociągowego i kanalizacyjnego.

Kolejne wymagane urządzenie w wyposażeniu kotłowni to zestaw wodomierzowy. Zaleca się, aby wodomierz znajdował się 0,8 m nad podłogą oraz aby prosty odcinek przewodu za wodomierzem miał długość równą trzem średnicom rury, a za wodomierzem - pięciu średnicom. Dodatkowy wodomierz wraz z zaworami często montuje się również na odgałęzieniu instalacji doprowadzającym wodę do podlewania ogrodu.

Przeczytaj też:

Podlicznik wody ogrodowej, czyli jak taniej podlewać rośliny w ogrodzie >>>

Znalezienie miejsca w kotłowni do powieszenia kotła gazowego wiszącego nie powinno być trudne - rury można doprowadzić pod kotłem lub powyżej niego. Kocioł stojący należy ustawić w miejscu spełniającym wymienione wcześniej wymagania, aby umożliwić bezproblemową obsługę i serwisowanie. Ważne, aby się znajdował jak najbliżej komina, aby czopuch nie był długi i nie zabierał cennego miejsca. Wygodny dostęp z każdej strony (zwłaszcza do miejsc przyłączenia przewodów, anody magnezowej i spustu wody) należy zapewnić również do stojącego zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Co jest potrzebne w kotłowni: kompletujemy wyposażenie

Podstawowym urządzeniem w kotłowni jest oczywiście kocioł. Zarówno kotły na paliwo stałe, jak i kotły olejowe czy gazowe najczęściej są wyposażane przez producenta w osprzęt taki jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze. Kocioł na paliwo stałe wymaga zabezpieczenia minimalnej temperatury powrotnej wody oraz – gdy jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym – urządzenia schładzającego w postaci wężownicy lub zaworu. Jeżeli te elementy trzeba kupić osobno, instaluje je się zwykle w pobliżu kotła, tak aby stworzyć zwartą i kompaktową konstrukcję.

Niezbędny osprzęt w kotłowni to:

  • naczynia wzbiorcze przeponowe c.o. oraz c.w.;
  • pompy – obiegowa c.o., wody cyrkulacyjnej i ładująca zasobnik;
  • czujniki – temperatury wody zasilającej instalację c.o. i powracającej do kotła oraz temperatury wody w zasobniku;
  • filtry – na przewodzie zasilającym (wodociągowym) i powrotnym do kotła, a w przypadku kotła gazowego także gazowy;
  • zawory – zwrotny za każdą pompą, odcinające w liczbie uzależnionej od konfiguracji kotłowni, bezpieczeństwa c.w.u. oraz kotła, zawór do napełniania instalacji c.o. oraz dopuszczania wody, zawory spustowe, mieszające wraz z siłownikami (zwykle w instalacji grzejnikowej i ogrzewania podłogowego), antyskażeniowe na wejściu z wodociągu i przy wodomierzach;
  • reduktor ciśnienia 4 bar na wejściu wodociągu;
  • termometry – przy czujnikach temperatury;
  • manometry – na wejściu wodociągu oraz przy kotle;
  • odpowietrzniki.

Instalacje c.o. w kotłowni najczęściej robi się z rur polipropylenowych stabilizowanych, łączonych przez zgrzewanie o parametrach Prob = 0,6 MPa i Trob = 80oC. Na instalacje zimnej wody używa się rur polipropylenowych (do wody pitnej) Prob = 1,0 MPa, łączonych przez zgrzewanie, a do wody ciepłej i cyrkulacji – rur polipropylenowych (do gorącej wody pitnej), stabilizowanych wkładką aluminiową lub włóknem szklanym i łączonych przez zgrzewanie Prob = 1,0 MPa, Tob = 60oC. Rury w kotłowni należy zaizolować, najlepiej pianką polietylenową, która ma bardzo wysoki współczynnik dyfuzji pary wodnej, co sprawia, że jest prawie nienasiąkliwa. Dodatkowo jest sprężysta i giętka, dzięki czemu da się ją dowolnie wyginać bez obawy uszkodzenia. Otuliny z pianki polietylenowej są dostępne w wielu grubościach, więc łatwo dobrać odpowiednią. Informacje dotyczące wymaganej grubości izolacji można znaleźć w załączniku 2 do Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do kotłowni w domu jednorodzinnym zazwyczaj wystarczają otuliny o grubości 20 i 30 mm, w zależności od średnicy izolowanej rury.

Wyposażenie kotłowni: prowadzenie rur

Trasę prowadzenia rur zasilających i powrotnych wymusza budowa kotła, ponieważ króćce zasilający i powrotny znajdują się w określonych miejscach na jego obudowie. Dobrze jest prowadzić rury w miarę prostą trasą, unikając skrzyżowań i obejść. Rury mocuje się do ścian i sufitu obejmami umożliwiającymi ich swobodny ruch powodowany rozszerzalnością termiczną.

W obrębie kotłowni odcinki rur o długości 1 m bezpośrednio przy kotle, należy robić z rur miedzianych łączonych na lut miękki albo stalowych. Rury w obrębie całej kotłowni mogą być miedziane. Takie rozwiązanie jest droższe, ale bardzo trwałe. Dobrze jest oznaczyć rury etykietami informującymi o kierunku przepływu oraz rodzaju instalacji. W razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu kotłowni ułatwi to zlokalizowanie miejsca awarii.

Jeśli kocioł nie jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające i sterujące, będzie wymagał zainstalowania zaworu bezpieczeństwa (najczęściej na ciśnienie 2,5 bara), naczynia wzbiorczego (zwykle o poj.18 l), zaworu trójdrogowego, często wymaganego na przewodzie powrotnym wody z instalacji, oraz – w przypadku instalowania kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym – urządzenia schładzającego. Zabezpieczenie zasobnika ciepłej wody stanowią naczynie wzbiorcze najczęściej 12-litrowe oraz zawór bezpieczeństwa na ciśnienie 6 barów.

Planując wyposażenie kotłowni warto umieszczać naczynia wzbiorcze blisko urządzeń, z którymi współpracują, bo wtedy prawidłowo spełniają swoją funkcję i zapobiegają wyciekaniu wody z zaworów bezpieczeństwa. Wszelkie wyrzuty wody oraz upusty na leży sprowadzać lejkami do kanalizacji. Od strony instalacyjnej w kotłowni umieszcza się zawory mieszające. Zawory mieszające są sterowane termostatami, które z kolei sterują siłownikami zamykającymi i otwierającymi zawory. Stosuje się je głównie w instalacji centralnego ogrzewania, aby ekonomicznie sterować temperaturą zasilania grzejników oraz obniżyć temperaturę wody wprowadzanej do obiegów ogrzewania podłogowego. Producenci kotłów mają w ofercie kompaktowe zestawy osprzętu kotła i zasobnika umożliwiające uproszczony i estetyczny montaż. Są to na ogół grupy pompowe wraz z zaworami mieszającymi, grupy bezpieczeństwa oraz połączenia kocioł-zasobnik.

Wyposażenie kotłowni: rozdzielacze do grzejników

Często w kotłowni lokalizuje się również rozdzielacze do grzejników zasilanych w systemie rozdzielaczowym i do instalacji ogrzewania podłogowego.

Wyposażenie kotłowni
Autor: Andrzej Szandomirski Odcinek rur o długości 1 m bezpośrednio przy kotle powinien być z rur miedzianych, dalej instalacja może być już z tańszych od miedzianych rur z tworzywa

Rozdzielacze montuje się w szafkach na- lub podtynkowych o wymiarach zbliżonych do rozmiaru rozdzielacza. Jeśli w kotłowni będzie taki rozdzielacz, należy zaplanować dla niego miejsce.

Wyposażenie kotłowni: kratki wentylacyjne

Ważnym elementem kotłowni są kratki wentylacyjne, których nie wolno zasłaniać. Do kotłowni na paliwo stałe i olej zwykle robi się nawiew przez odpowiednio ukształtowany kanał, tzw. zetkę, a wywiew przez kratkę wentylacyjną i komin wentylacji grawitacyjnej. W domach jednorodzinnych kanał nawiewny ma zwykle powierzchnię przekroju nie mniejszą niż 200 cm2, a kratka wywiewna - wymiary 14 x 14 cm. W kotłowni gazowej, w której ma pracować kocioł z zamkniętą komorą spalania, także niezbędna jest kratka wentylacyjna, podobnie jak w łazience czy kuchni. Nie tylko do usuwania powietrza zużytego, ale również do - przynajmniej częściowego - usunięcia gazu w razie ewentualnego rozszczelnienia instalacji. Gaz ziemny, który jest lżejszy od powietrza, zgromadzi się w takiej sytuacji pod sufitem pomieszczenia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE