Przyłącze gazowe: projekt i koszty instalacji gazowej

2018-09-02 2:00 Agnieszka Szajkowska|Paweł Miks
Skrzynka gazowa
Autor: Andrzej Szandomirski Doprowadzamy gaz ziemny - projekt i przyłącze

Podpowiadamy, co powinien zawierać projekt przyłącza gazowego i jaki jest koszt. Aby stać się szczęśliwym odbiorcą gazu, trzeba spełnić listę wymagań ściśle określonych przez jego dostawcę oraz przepisy prawa energetycznego i budowlanego. Wykonanie przyłącza gazowego może trwać do 6 miesięcy, dlatego warto rozpocząć starania odpowiednio wcześniej.

Projekt przyłącza gazowego musi być zrobiony przez osobę mającą uprawnienia do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych, potwierdzonym wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Jeśli sami zajmujemy się załatwianiem wszelkich formalności, możemy się zwrócić do gazowni o wskazanie takiej osoby. W ten sposób zwykle udaje się uniknąć ewentualnych problemów z zatwierdzeniem projektu przez gazownię.

Projekt przyłącza gazowego

Gdy gaz ma być doprowadzony do budynku, w którym wcześniej (w projekcie architektoniczno-budowlanym) nie przewidziano instalacji gazowej, projekt powinien obejmować swoim zakresem oprócz przyłącza gazowego również wewnętrzną instalację gazową. W praktyce jeden wspólny projekt obu tych elementów będzie tańszy niż dwa osobne. Jeżeli przebieg przewodów i miejsca odbioru gazu w budynku zostały zaznaczone w projekcie architektoniczno-budowlanym, odrębny nie będzie potrzebny, więc wystarczy zrobić tylko projekt przyłącza.

Sprawdź też:

Projektant instalacji gazowej jest zobowiązany do spełnienia wymagań stawianych przez dostawcę gazu, określonych w „Warunkach przyłączenia do sieci gazowej”. Prawidłowo wykonany projekt przyłącza i instalacji gazowej jest dodatkową kontrolą istniejącego obiektu i gwarancją przyszłego bezpiecznego użytkowania instalacji, ponieważ:

 • zawiera weryfikację poprawności działania wentylacji pomieszczeń, przez które będzie prowadzona instalacja gazowa;
 • pokazuje trasę instalacji bez zabudowy (czyli przed ukryciem jej przez mieszkańców w szafach, pawlaczach lub za ekranami z płyt gipsowo-kartonowych); to bardzo ważne, zwłaszcza gdy w domu ma być kilka odbiorników gazowych usytuowanych w oddalonych od siebie miejscach;
 • są w nim określone średnice rur (wewnętrzną instalację gazową zwykle robi się z rur miedzianych lub stalowych spawanych);
 • są dobrane właściwe urządzenia zabezpieczające.

WIDEO. Zalety ogrzewania gazem

Kto wykona przyłącze i instalację gazową

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba mająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zadaniem inwestora jest zlecenie wykonawcy przygotowania miejsca do zamontowania kurka głównego lub punktu gazowego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej), i realizacji budowy instalacji gazowej - od miejsca rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego - łącznie z zamontowaniem odbiorników paliwa gazowego.

Gazownia instaluje układ pomiarowy i napełnia instalację paliwem gazowym po dostarczeniu jej dokumentu stwierdzającego gotowość instalacji do napełnienia.

Sprawdź koszty ogrzewaczy, kotłów i materiałów które będą przydatne podczas wyceny kosztów instalacji gazowej:

Schemat formalności związanych z przyłączem gazowym

Zdjęcie do bloczka '1 zdjecie' - art 2815
Autor: archiwum muratordom

Budowa przyłącza gazowego

Od sieci gazowej do kurka głównego gaz doprowadza się najczęściej rurami polietylenowymi giętkimi, przeznaczonymi do wykonywania sieci gazowych – w przypadku domów jednorodzinnych zwykle o średnicy DN32. Układa się je pod ziemią na głębokości 1 m ze spadkiem 4 mm/m w kierunku przewodu ulicznego i łączy z siecią gazową za pomocą trójnika. Po zasypaniu rury warstwą piasku w wykopie należy ułożyć pas żółtej folii ostrzegawczej i dopiero wtedy ostatecznie wypełnić go ziemią.

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkie miejsca krzyżowania się rury gazowej z innymi instalacjami oraz bezpośrednie sąsiedztwo muf, zasuw, elementów przejściowych PE-stal trzeba zabezpieczyć rurami osłonowymi.

Przewód gazowy, również tu w rurze osłonowej, wprowadza się do umieszczonej w linii ogrodzenia skrzynki gazowej. Będzie się w niej znajdował licznik gazowy, reduktor ciśnienia (zmniejszający je od średniego – panującego w sieci gazowej – do niskiego, czyli poniżej 5 kPa, jakie jest wymagane do użytkowania urządzeń gazowych w domu) i zawór (kurek) główny. W tym miejscu kończy się przyłącze będące pod pieczą rejonowego zakładu gazowniczego i zaczyna instalacja odbiorcza. Kurek główny służy do odcinania, w razie potrzeby, dopływu gazu do instalacji domowej, która rozpoczyna się bezpośrednio za nim. Kurek jest z brązu lub mosiądzu. Zamyka się go i otwiera przez obrót kluczem o 90°.

Zobacz koniecznie:

Instalacja gazowa na działce

Na działce układa się ją w wykopie o głębokości 1 m na kilkucentymetrowej warstwie podsypki z piasku. Wykop może mieć niewielką szerokość – około 30 cm. To wystarczy, aby wykonawca miał wygodny dostęp do miejsc, w których trzeba zamontować kształtki czy trójniki. Rurę ułożoną w wykopie zasypuje się mniej więcej 30-centymetrową warstwą ziemi i układa na niej żółtą folię ostrzegawczą. Taki sam kolor ma rura. Wkładka w folii zrobiona ze stali nierdzewnej lub z drutu miedzianego po zasypaniu wykopu ułatwi w razie potrzeby zlokalizowanie instalacji. W miejscu wyprowadzenia instalacji z ziemi przed budynkiem zwykle instaluje się dodatkowy (oprócz głównego) zawór odcinający. Wprawdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest on konieczny bez względu na odległość skrzynki z kurkiem głównym od budynku, ale zakłady gazownicze często stawiają takie wymagania. Raczej nie warto się im sprzeciwiać. I tak będziemy musieli ulec. Przejście rury gazowej przez ścianę zewnętrzną budynku powinno być wykonane w dodatkowej rurze ochronnej (tulei) o większej średnicy. Jej zadaniem jest zabezpieczenie rury z gazem przed uszkodzeniem spowodowanym osiadaniem budynku.

Instalacja gazowa w domu

Instalację gazową wewnątrz domu robi się z rur miedzianych albo stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Rury stalowe trzeba malować specjalnymi farbami. Muszą być prowadzone po wierzchu ścian lub wyjątkowo osłonięte nieszczelnym ekranem. Przed każdym odbiornikiem powinien być kurek kulowy umożliwiający – w razie potrzeby – odcięcie gazu. Rury należy prowadzić w odpowiedniej odległości od innych instalacji i osprzętu, czyli co najmniej:

 • 10 cm od pionowych przewodów wodnych i centralnego ogrzewania;
 • 10 cm od puszek instalacyjnych elektrycznych i – w przypadku gazu ziemnego, który jest lżejszy od powietrza – nad nimi;
 • 60 cm od gniazd, włączników i innych iskrzących aparatów elektrycznych.

Umowa sprzedaży gazu

Po wybudowaniu sieci gazowej oraz instalacji gazowej zawieramy z przedsiębiorstwem gazowniczym umowę sprzedaży paliwa gazowego. Przed jej podpisaniem odbiorca jest zobowiązany przedstawić:

 • kopię zawartej umowy o przyłączenie do sieci gazowej;
  protokół z próby szczelności instalacji gazowej (próba jest ważna sześć miesięcy od daty jej przeprowadzenia);
  ważną opinię kominiarską (wystawioną nie dawniej niż przed 12 miesiącami) o sprawności wentylacji wywiewnej, możliwości odprowadzania spalin i przeciwpożarowego zabezpieczenia pomieszczenia;
  decyzję o nadaniu numeru porządkowego budynku.

Licznik gazowy

Jego montaż to czynność kończąca doprowadzenie gazu. Po niej instalacja może już być napełniona gazem (nagazowana). Licznik – dostarczany bezpłatnie przez gazownię – może być zamontowany wyłącznie przez jej pracownika. Przedtem jednak trzeba przeprowadzić próbę szczelności instalacji za pomocą sprężonego powietrza. Instalacja musi też zostać zinwentaryzowana, a pracownik gazowni musi dokonać odbioru technicznego potwierdzonego protokołem.

Opłaty za przyłączenie gazu

Jeżeli w gminnych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest przewidywana rozbudowa sieci gazowej, przedsiębiorstwo gazownicze stosuje stawki opłaty określone w obowiązującej taryfie. Opłata za przyłączenie jest wówczas zryczałtowana, a w jej ramach zakład robi projekt przyłącza, uzgadnia go, zgłasza budowę w starostwie, buduje przyłącze i dokumentuje odbiór. Wysokość opłaty zależy od średnicy i długości przyłącza oraz materiałów i technologii wykonania. Każdy zakład ma swoje stawki, przy czym kalkuluje je przy założeniu warunków standardowych. Jeśli przyłącze ma być budowane w inny sposób (na przykład w rurze ochronnej ze względu na bliskość innych sieci), opłata zostanie ustalona na podstawie rzeczywistych kosztów, na warunkach określonych w umowie o przyłączenie.

Pamiętaj

Opłata ryczałtowa nie obejmuje kosztu zakupu i montażu szafki gazowej przeznaczonej na urządzenia pomiarowe i redukcyjne. Jeżeli w założeniach do gminnego planu nie przewidziano rozbudowy sieci gazowej, ale istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia, to stawka opłaty za przyłączenie wynika z przeprowadzonej analizy ekonomicznej efektywności inwestycji i jest ustalana w umowie zainteresowanych stron.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Jędrek DżejDżej
|

W zależności od rejonu, przyłącze do domu to średni koszt 2500zł.

Grzesiek Oramus
|

Witam, złożyłem dzisiaj wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.. Jakie jest doświadczenie w tej sprawie, ile się czeka, jaki koszt, dodam iż główna rura jest ponad 100m od działki, oraz podłącz ma być do 2 działek... Czy gazownia pozytywnie może rozpatrzyć mój wniosek?

Elizabeth Wisniewska
|

Prosze o znalezienie osoby hydraulika z uprawnieniami gazowymi..,jak również uadć sie do biura gdzie opłaca sie gaz z takim zapytaniem,może mają pracownika który to robi to łatwiej będzie w sprawie odbioru gazu bo robił ich człowiek ,pozdrawiam

gazownia
|

dla zasady koszty budowy gazociágu pokrywa waciciel gazociágu, natomiast koszt przyacza gazowego do budynku pokrywasz ty. (Warto zwrócić uwagę, że instnieją różne cenniki przyłącza z gazociągu do budynku. Może być tak, że fo kilka metrów jest darmowe, potem jednak każdy metr kosztuje jakąś z góry określiną stawkę, a powyżej iluś metrów koszty za metr wzrastają. Najlepije zadzwonić i dpoytać.

bati
|

W gazowni powiedzieli mi 1750 zl za pierwsze 15 m a za kazdy kolejny 60 zl.

abc
|

witam
Kupilam mieszkanie deweloperskie z zamontowywanym piecykiem, zrobiona proba szczelnosci, mam tez odbior od kominiarza ale nie mam pojecia co dalej zrobic z tym fantem zeby moc korzystac w pełni z gazu. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale w obecnej chwili nie mam jeszcze armatury wiec woda z kranu nie leci. Poza tym z tego co kojarzę to muszę miec dopuszczona wodę do kaloryferów które na szczęście już mam ( kto to robi?). Proszę o info jakie kroki mam czynić żeby mógł gazownik zamontował licznik i sprawić by zaczęło to funkcjonować

piotr
|

do autora artykułu
Proszę mi odpowiedzieć na jakiej podstawie gazownia ma prowadzić rejestr osób uprawniających do projektowania instalacji gazowych oraz na jakiej podstawie taki rejestr uprawnia do projektowania instalacji gazowych. Wg mnie do projektowania upoważniają nabyte uprawnienia budowlane obecnie wydawane przez izbę inżynierów budownictwa oraz przynależność do tej izby.
Proszę o weryfikację artykułu.

Robert
|

I dalej nie wiem ile to kosztuje a miało to być uwzględnione w tym artykule,,,,,może ktoś mi powie jakie są koszty przyłącza gazowego

Jacek
|

Wykonanie tak prostej technicznie czynności jak podłaczenie kilku metrów rurki jest związane z masą formalności które zostały opracowane przez dyletantów. Brak odniesienia do realiów powoduje że przez 12 miesięcy nie mozna wykonać przyłącza o długości 2,5m :) Zakłady gazownictwa i wykonawcy lotniska Modlin to ten sam typ dyletantów. Długie posty na temat podstaw prawnych i ilości kurków na rurce świadczą o jednym. Polska specjalność - dużo gadania - efekt zerowy + bałagan+ indolencja + ludzie lepiej nic nie róbcie bo sobie krzywdę zrobicie - oczywiscie zgodnie z ustawą z dnia..... ze zmianami i z kurkiem na czubku głowy:)

Piotr
|

Na schemacie nie ma jeszcze jednego elementu (ja, niestety dowiedziałem się o tym jak już gazownia przyjechała montować licznik gazu): zanim gazownicy pofatygują się założyć ustrojstwo, trzeba kupić skrzynkę gazową - obudowę gazomierza. Na szczęście mój kierownik budowy polecił mi gdzie można kupić skrzynkę do gazu w Krakowie - otóż, na ul. Gazowej (nomen omen) trafiłem na obudowę dokładnie w kolorze elewacji i wygląda to na prawdę estetycznie.