Wniosek o dodatek do drewna - pdf do pobrania. Jak wypełnić wniosek i dostać 1000 zł dopłaty do ogrzewania?

2022-09-22 17:50
Dodatek do drewna
Autor: Marcin Grabowiecki Wsparcie w wysokości 1000 zł ma być dla wszystkich, którzy ogrzewają domy za pomocą kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni lub pieca kaflowego opalanego drewnem kawałkowym

Dodatek do drewna 2022 wszedł w życie 20 września. Zatem można już składać wnioski o to świadczenie. Jak wypełnić wniosek o dodatek do drewna i otrzymać dopłatę 1000 zł? Jak złożyć wniosek online? W artykule znajdziesz - wzór wniosku o wypłatę dodatku do drewna do pobrania.

Dodatek do drewna 2022 to jednorazowe dofinansowanie w ramach ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Przypomnijmy, że ustawa wprowadza jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG, olej opałowy, pellet drzewny. 17 września br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 19 września br. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy weszły w życie w trybie pilnym 20 września, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Natomiast wnioski można składać dopiero od 21 września, gdyż wzór wniosku obowiązuje od tej daty.

Dowiedz się więcej o dopłatach do pelletu, gazu LPG i oleju opałowego:

Dodatek do drewna - dla kogo?

1000 złotych dopłaty do drewna otrzymają te gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe (drewno to paliwo stałe), kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym.

Dodatek do drewna nie wprowadza kryterium dochodowego. Wnioskowanie o dopłaty do drewna będzie wyglądało tak, jak w przypadku dodatku węglowego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 

Pamiętaj, że można dostać w tym roku tylko jeden dodatek na jedno źródło ciepła. Czyli dodatek do drewna nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Deklaracja CEEB - warunek otrzymania dodatku do drewna

Kluczowy jest termin złożenia deklaracji CEEB. We wniosku o dodatek do drewna zawarta jest informacja, że możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Ten zapis we wniosku o wypłatę dodatku do drewna dla gospodarstw domowych ma zapobiec zmienianiu deklaracji CEEB. Pisaliśmy o tym w artykule: Kiedy wypłata dodatku energetycznego i węglowego? Kluczowy termin złożenia deklaracji CEEB. Zasady się zmieniły!

Jeden dodatek do drewna na jeden adres

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek do drewna przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku do drewna złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Ma to przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. O takich praktykach w przypadku dodatku węglowego informowały samorządy. Pisaliśmy o tym w artykule: Będzie jeden dodatek węglowy na jeden adres! Rząd wprowadza zmiany i uszczelnia system dopłat

Na jaką nieruchomość przysługuje dodatek do drewna?

Dodatek do drewna przysługuje nie tylko osobom mieszkającym w domach jednorodzinnych. Świadczenie mogą też otrzymać gospodarstwa domowe zamieszkujące w budynkach wielorodzinnych, w których jest wspólna kotłownia opalana drewnem, czy korzystające z lokalnym sieci ciepłowniczych.

Jak złożyć wniosek o dodatek do drewna - terminy

Od 21 września można składać wnioski o wypłatę dodatku do drewna. Wniosek o dofinansowanie do ogrzewania drewnem należy złożyć we właściwej dla zamieszkania gminie. Musimy się zmieścić w terminie - do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatek do drewna będzie wypłacony w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jeśli urzędnik będzie miał wątpliwości do podanych w formularzu oświadczeń, może nas wezwać do ich wyjaśnienia. Obowiązkowe jest stawienie się ponowne do urzędu i złożenie stosowanych wyjaśnień, czy okazanie dodatkowych dokumentów. W przypadku wątpliwości organ rozpatrujący formularz ma też prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wtedy wypłata pieniędzy może się opóźnić.

Wniosek o dopłatę do drewna - pdf do pobrania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało jednolity wzór wniosku o dodatek do drewna, który obowiązuje wszystkich beneficjentów świadczenia. Jego wypełnienie jest dość proste. Formularza jest bardzo podobny do wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

WZÓR wniosku o dodatek do drewna do pobrania TUTAJ

Jak wypełnić wniosek o dodatek do drewna

Wniosek o dodatek do drewna należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X. We wniosku trzeba podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota.

We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Ważne! Podczas wypełniania wniosku o dodatek do drewna ważne jest, aby wskazać właściwe urządzenie grzewcze oraz rodzaj opału, na którym chcemy otrzymać dopłatę. Nie można się pomylić, ponieważ są różne wysokości dodatków do ogrzewania. Dlatego jeśli składamy wniosek o dodatek do drewna w wysokości 1000 zł to zaznaczamy w formularzu - drewno kawałkowe. Przeczytaj też: Jakie drewno opałowe wybrać? Które drewno do kominka ma największą wartość opałową?

Dodatek do drewna wniosek online

Wniosek o wypłatę dodatku do drewna składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku do drewna online, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Wniosek o dodatek do drewna online to załącznik do listu podpisanego profilem zaufanym. Wniosek elektroniczny o dodatek do drewna trzeba więc przygotować samodzielnie na komputerze poza ePUAP - w programie Word lub PDF, następnie dołączyć do pisma ogólnego.

Część urzędów domaga się, aby na wniosku o dodatek do ogrzewania również był odręczny podpis, pomimo że do urzędu wysyłane jest pismo ogólne podpisane podpisem elektronicznym. Wynika to z tego, że podpisany jest list, ale nie ma podpisu elektronicznego na załączniku, którym jest wniosek o dodatek do drewna. W związku z tym konieczne może być wydrukowanie wypełnionego wniosku o dodatek do drewna, podpisanie go odręczne, zeskanowanie i odesłanie. 

Przeczytaj też: Dodatek do ogrzewania - wniosek online. Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny przez internet?

Drewno opałowe coraz droższe

Drewno opałowe jest coraz droższe, a problemy z jego kupnem są coraz większe. W składach go brakuje. W lasach są prowadzone zapisy. Coraz więcej pojawia się przypadków kradzieży drewna z lasu. Nie jest więc łatwo zgromadzić przed zimą zapas drewna opałowego. Na jego zakup trzeba czekać tydzień, dwa, a nawet dłużej. Sprawdziliśmy, czy składy, tartaki, lasy mają drewno na opał w sprzedaży i ile kosztuje.

Podstawa prawna:

  • Ustawa  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974)