Sprzedaż węgla przez samorządy. Jak to jest z jego jakością? Kto gwarantuje jego jakość?

2022-12-20 13:20
Sprzedaż węgla przez samorządy
Autor: GettyImages Kto zagwarantuje jakość węgla? Co zrobić, jeśli na przykład będą problemy ze spalaniem lub awarie piecó

Gminy mogą już sprzedawać węgiel po preferencyjnej cenie 2000 zł. Kto gwarantuje jakość węgla sprzedawanego przez samorządy? Co zrobić, jeśli będą problemy ze spalaniem lub awarie pieców? Czy gmina przyjmie wówczas reklamacje?

Od momentu pojawienia się pomysłu nałożenia na samorządy obowiązku dystrybucji węgla sprowadzanego z zagranicy pojawiły się pytania dotyczące jego jakości oraz ewentualnych reklamacji. Pierwotne stanowisko spółek węglowych było takie, że kwestia jakości tego węgla w ogóle nie istnieje, ponieważ gwarantują ją importerzy i system wielokrotnego sprawdzania jakości węgla. Jednak dochodziło i dochodzi do sytuacji, gdy klient jest niezadowolony z węgla, bo ten się nie pali, zawiera dużo kamienia, popiołu lub wilgoci. Trwała przepychanka między instytucjami, których zadaniem jest zapewnienie opału na zimę oraz jego dobrej jakości. Senat zaproponował poprawkę do przepisów, żeby ewentualne reklamacje kierować do wojewody.

W sprawę włączył się Urząd Ochrony Konsumentów i konkurencji, który przypomniał, że: "Co do zasady konsument zawsze może reklamować wadliwy towar w ramach rękojmi. Reklamację taką należy złożyć do podmiotu, od którego dokonano zakupu. Wyjątkiem jest, gdy kupujący wiedział o wadzie produktu (art. 557 par. 1. Kc). Wówczas nie może on zgłaszać reklamacji z tej konkretne przyczyny, nie dotyczy to jednak innych wad towaru". W ostateczności doszło do korzystnego dla kupujących rozstrzygnięcia, co potwierdziło Ministerstwo Aktywów Państwowych, które jest odpowiedzialne za zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel.

Stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych

"Kto zagwarantuje jakość węgla? Co ma zrobić gmina, jeśli na przykład będą problemy ze spalaniem lub awarie pieców. Węgiel jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju. Nie ma więc możliwości, by były problemy z jego spalaniem. Do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego. Ewentualne reklamacje gmina może kierować do podmiotu wprowadzającego. Natomiast do gminy trafiać mogą ewentualne reklamacje gospodarstw domowych."

Jak zmieniały się stanowiska dotyczące jakości węgla i jego reklamacji

Gminy mogą już sprzedawać węgiel po preferencyjnej cenie. Nowe przepisy weszły w życie 3 listopada. Ustawa zawiera przepisy pozwalające samorządom kupić węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. 

Portal money.pl ustalił czy gospodarstwa domowe, które kupią węgiel od samorządu po preferencyjnej cenie będą mogły go zareklamować, w sytuacji kiedy ten nie będzie się palić. W przypadku składów węgla w takiej sytuacji klienci mają możliwość złożenia reklamacji z powodu zakupu wadliwego towaru. 

W Łodzi będą badane próbki węgla

Jak podaje TVN24 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi gotowe jest na dystrybucję węgla dla mieszkanców. W trosce o jakość surowca z importu próbki będą badane, zanim trafi on do sprzedaży!

- Czekamy teraz na ruch ze strony wojewody, aby nam wskazano miejsce, z którego ten węgiel można odbierać. Dostaliśmy informację, że to mają być miejsca na terenie województwa łódzkiego, ale też dostałem telefon z PGE Energia, gdzie mówiono o Toruniu, o Oleśnicy i Opolu. Mówiono o węglu z Kolumbii, Indonezji, a także z innych krajów, również z Polski - poinformował Tomasz Kacprzak, dyrektor ds. gospodarki odpadami w łódzkim MPO, a zarazem miejski radny.

Wobec mnożących się doniesień o nierzadko niskiej jakości importowanego surowca Piotr Bors, dyrektor departamentu pracy, edukacji i kultury Urzędu Miasta Łodzi zapewnił, że kolejne partie węgla przed dopuszczeniem do sprzedaży będą badane, by wyeliminować w obrotu surowiec zanieczyszczony czy wręcz niepalny.

Reklamacje węgla od gminy mogą być problematyczne 

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich, w rozmowie z dziennikarzami serwisu money.pl wyjaśnił, że zwrot węgla może być problematyczny, bo umowy dotyczące dystrybucji węgla zawierane są między gminą a dostawcą. Dotyczą one asortymentu, a nie jakości. “Asortyment jest przedmiotem uzgodnień między gminą a dostawcą surowca, ale jakość tego węgla już nie. W związku z czym gminy mają obowiązek kupić węgiel takiej jakości, jaki będzie im przedstawiony, a następnie wprowadzić go do sprzedaży”. 

Czy węgiel od gminy można zareklamować? PGE odpowiada 

Do reklamacji węgla sprzedawanego przez gminy po preferencyjnej cenie odniosła się Polska Grupa Energetyczna, jeden z dystrybutorów węgla.

"Każdorazowo do sprzedawanego przez PGE Paliwa węgla dołączany jest certyfikat potwierdzający jakość zakupionego towaru, który otrzymuje klient. W przypadku, gdyby zakupiony towar był niezgodny z certyfikatem, byłoby to podstawą do złożenia reklamacji" - przekazało serwisowi money.pl biuro prasowe PGE.

Przeczytaj też: Zła jakość węgla z importu. Co zrobić, gdy kupimy węgiel o niskiej jakości

Spółka zapewniła, że sprzedawany przez nią surowiec jest certyfikowany i spełnia wszystkie normy jakościowe. PGE tłumaczy, że sprowadzany węgiel na każdym kroku poddawany jest kontroli jakości węgla – w porcie nadania i odbioru. Badania wykonują niezależne, akredytowane laboratoria, które zatwierdzają wyniki certyfikatem. Spółka rozlicza się z dostawcami dopiero po przebadaniu surowca. PGE dodała również, że "nigdy nie spotkała się z sytuacją, w której dostarczony byłby ładunek inny niż zamówiony węgiel". 

UOKiK apeluje o zmianę w przepisach

Pytania o reklamację węgla serwis money.pl skierował także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten przekazał, że zaapelował już, by Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło odpowiednie zmiany w ustawie, które zobowiążą sprzedającego do przekazywania informacji o parametrach surowca. Ma to zabezpieczyć interesy kupujących. 

Przeczytaj też: Jak kupić węgiel do gminy? Musisz złożyć wniosek

UOKiK wystąpił do resortu z propozycją zmian do ustawy (o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw) i wprowadzenia na okres zawieszenia wymagań jakościowych dla paliw stałych obowiązku wystawiania dokumentu, w którym przedsiębiorcy zobligowani byliby do wskazania rzeczywistych parametrów takich paliw.

Kto zagwarantuje jakość węgla?

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało zestaw materiałów informacyjnych na temat procesu dystrybucji węgla przez samorządy. W odpowiedzi na pytanie "co ma zrobić gmina, jeśli na przykład będą problemy ze spalaniem węgla lub awarie pieców?" czytamy: "Węgiel jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju. Nie ma więc możliwości, by były problemy z jego spalaniem. Do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego".