Ceny gazu w 2023 roku zostaną zamrożone! Prezydent podpisał ustawę

2022-12-21 13:36

Ceny gazu w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 r.! Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Przepisy mają chronić niektórych odbiorców paliw gazowych przed znaczącym wzrostem kosztów zużycia surowca. Jaka będzie cena gazu w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatek gazowy?

ceny gazu podwyżka
Autor: Gettyimages Cena za gaz dla odbiorców uprawnionych nie wzrośnie od nowego roku

Przypomnijmy, że 15 grudnia Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. Wsparcie nie obejmie jednak małych i średnich przedsiębiorstw. 

- Ustawa ma na celu dalsze zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności spółkom gazowym oraz terminowego regulowania zobowiązań związanych z zapewnianiem płynności na rynku giełdowym - podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP w komunikacie.

Ceny gazu w 2023 r. zamrożone na poziomie z 2022 r.

Na ostatnim posiedzeniu Senat uchwalił do ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 50 poprawek. Zaproponował w nich szereg zmian o charakterze porządkującym i doprecyzowującym, mających na celu m.in. umożliwienie prawidłowego ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przez przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny, a także sprawne prowadzenie rozliczeń za świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych po zamrożonych stawkach.

Posłowie pozytywnie ocenili większość z nich. Negatywnie zaopiniowali część zmian, w tym rozwiązania, które dotyczyły wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym piekarni.

Przeczytaj też: Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa

Jaka maksymalna cena za gaz w 2023 roku

Główny cel ustawy to zamrożenie ceny za gaz w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh. Zamrożona zostanie też wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. Nowe przepisy dotyczą odbiorców indywidulanych, odbiorców wrażliwych takich jak szkoły, szpitale, kościoły czy przedszkola.

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Ustawa przewiduje też wprowadzenie "dodatku gazowego", czyli refundacji VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa. Przysługiwać on będzie:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł,
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego to 1500 zł na osobę.

Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Będzie można go złożyć także w formie elektronicznej. Resort klimatu i środowiska oszacował, że refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. osób.