| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Szambo - zbiornik na ścieki

Szambo - zbiornik na ścieki

Co zrobić ze ściekami? Jeśli teren nie jest skanalizowany, a na działce nie można wykonać przydomowej oczyszczalni ścieków, ścieki trzeba magazynować w bezodpływowych zbiornikach zwanych szambami. A te trzeba albo zamontować, albo zbudować. 

Zbiorniki z tworzyw sztucznych można zamontować samodzielnie - należy zrobić to zgodnie ze schematem i instrukcją, które otrzymuje się przy zakupie.
Trzeba kolejno:

 • wykopać odpowiedni dół o głębokości, która wynika z położenia przewodu kanalizacyjnego,
 • wykonać podsypkę żwirową lub warstwę betonową,
 • opuścić do wykopu zbiornik i wykonać szczelne połączenie przewodów kanalizacyjnych,
 • napełnić zbiornik wodą, aby nie został zgnieciony podczas zasypywania żwirem lub jednolitym materiałem uszczelniającym,
 • od góry zbiornik przysypać piaskiem i żwirem; jeśli nad zbiornikiem będzie na przykład parkować samochód – ułożyć betonowe płyty wzmacniające,
 • teren wyrównać ziemią i obsadzić trawą.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jeśli w miejscu lokalizacji zbiornika jest wysoki poziom wód gruntowych, zbiornik należy zakotwić. Najczęściej praktykuje się przykrycie zbiornika od góry płytą żelbetową, zamocowanie kotew, taśm mocujących, wykonanie balastu betonowego.

Zbiorniki z betonu lub żelbetu można samodzielnie wykonać na miejscu budowy. W tym celu należy:

 • zrobić wykop i ułożyć na dnie warstwę chudego betonu,
 • uszczelnić dno (3 warstwy papy na lepiku),
 • wykonać zbrojenie i betonowanie dna,
 • wykonać zbrojenie ścian zbiornika, ich deskowanie i betonowanie oraz przyłączyć przewód kanalizacyjny,
 • zrobić deskowanie przekrycia zbiornika z włazem, jego zbrojenie i betonowanie,
 • wykonać izolację ścian i przekrycia oraz zamontować kanał włazowy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Zbiorniki z kręgów betonowych o małych średnicach można zamontować w następujący sposób:

 • w wykopie umieścić krąg betonowy,
 • usuwać ziemię z jego wnętrza i jednocześnie opuszczać kolejne kręgi,
 • na dnie ułożyć warstwę betonu, uszczelnić ją, wykonać izolację połączeń między kręgami.

Do umieszczenia w wykopie ciężkich prefabrykatów (na przykład kręgów betonowych o dużych średnicach) potrzebny jest dźwig. Wówczas wszystkie prace montażowe, a także uszczelnienie zbiornika nadzoruje dostawca. Zbiorniki betonowe nie wymagają zakotwienia

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Sposoby na wodę na działce. Co robić z deszczówką?

W myśl przepisów woda deszczowa jest ściekiem. Za odprowadzanie jej do systemu kanalizacji trzeba...

10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...

Aby uniknąć problemów z instalacją kanalizacyjną w domu, warto przyłożyć się do jej wykonania –...

Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na...

Aby uchronić ściany i fundamenty przed zawilgoceniem, należy odprowadzać deszczówkę, gromadzoną przez...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaką...

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych,...

Jak przygotować i wykończyć podłogę pod prysznic...

Jeżeli nie chcesz w swojej łazience montować tradycyjnego brodzika możesz wykonać prysznic bez brodzika....