Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Te 6 rzeczy musisz wiedzieć przed budową!

2024-02-21 14:43

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest pod względem wygody doskonałą alternatywą dla szamba. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest wygodna, tania w eksploatacji, ekologicza i bezpieczna. Jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o jej budowie.

Spis treści

 1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo
 2. Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków
 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku
 4. Trzeba wiedzieć przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo

Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest pod względem wygody doskonałą alternatywą dla szamba. Korzyści ekonomiczne trzeba jednak rozpatrywać w dłuższym okresie. Wybudowanie szamba kosztuje mniej niż zamontowanie oczyszczalni, ale jego eksploatacja jest znacznie droższa niż utrzymanie indywidualnej oczyszczalni. Inwestycja zwróci się dopiero po kilku latach. Potem będzie już tylko lepiej.

Oczyszczalnię można kupić w firmie świadczącej kompleksowe usługi (projektowanie, uzgodnienia formalnoprawne, montaż, konserwację) albo zajmującej się wyłącznie sprzedażą i resztę załatwić we własnym zakresie. Na elementy oczyszczalni (z wyjątkiem urządzeń elektromechanicznych) firmy udzielają zwykle dziesięcioletniej gwarancji. Oczyszczalnia ścieków powinna mieć Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska potwierdzającą jej dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

 • wygodna i tania w eksploatacji - pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach. Nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych,
 • ekologiczna - zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddane naturalnym procesom biologicznym rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska,
 • bezpieczna - gdy jest właściwie dobrana i odpowiednio eksploatowana, opuszczająca ją ciecz może być bez obaw rozsączana do gruntu lub odprowadzana do rzeki albo rowu melioracyjnego. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga pozwolenia?

Prawo wodne nie wskazuje wprost, czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Odpowiedź na to pytanie wymaga analizy kilku przepisów.

Przede wszystkim, zgodnie z art. 33 ust. 1 prawa wodnego, właścicielowi gruntu przysługuje prawo do tzw. zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m³ na dobę (ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków stanowią ścieki bytowe (art. 33 ust. 4 pkt 2).

Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi istnieje, gdy ilość odprowadzanych ścieków jest większa od 5 m³ na dobę lub gdy ścieki są wprowadzane do ziemi bądź wód będących cudzą własnością (zob. też brzmienie art. 390 ust. 1 pkt 2).

Kolejne przepisy, które należy wziąć pod uwagę to art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. f prawa wodnego, zgodnie z którymi pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Są to urządzenia i budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Pod pojęciem urządzeń kanalizacyjnych należy rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków (art. 2 pkt 14 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Oznacza to, że w przypadku odprowadzania podczyszczonych ścieków do urządzeń wodnych (wylotów urządzeń kanalizacyjnych) konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (bez względu na ilość odprowadzanych ścieków oraz rodzaj budynku).

W związku z powyższym, by wymagać pozwolenia wodnoprawnego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, konieczne jest ustalenie, czy będzie ona zawierała wylot służący do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych i czy ten wylot będzie służył kształtowaniu zasobów wodnych lub korzystaniu z tych zasobów.

wyjaśnia ekspert - Martyna Sługocka

Osadnik wstępny
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Podczas wyboru miejsca na osadnik powinniśmy określić jego odległość od studni, granicy działki, rur z gazem i wodą oraz od kabli elektrycznych (rys. Agnieszka i Marek Sterniccy)

Trzeba wiedzieć przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków

 1.  Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (jest obowiązek przyłączenia domu do kanalizacji, chyba że oczyszczalnia została wybudowana, zanim ją ułożono).
 2. Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy oczyszczalni zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – gdy go nie ma – od przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 3. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę nie trzeba występować o pozwolenie. Wystarczy ją zgłosić w starostwie. Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 21 dniach (czas urzędu na ewentualną decyzję o sprzeciwie) i nie później niż w ciągu trzech lat od terminu określonego w zgłoszeniu.
 4. Prace związane z budową oczyszczalni przydomowej najlepiej prowadzić od wiosny do jesieni, kiedy nie ma problemu ze zrobieniem wykopów, i zgrać to z terminem zasiedlenia domu (oczyszczalnie z osadem czynnym nie mogą funkcjonować bez stałego dopływu ścieków, roślinne potrzebują dłuższego czasu do uzyskania pełnej efektywności).
 5. Warto zrobić projekt oczyszczalni, w którym zostanie określony sposób oczyszczania ścieków odpowiedni do warunków na działce i wskazany odbiornik oczyszczonych ścieków oraz zostaną dobrane elementy oczyszczalni. Kompleksową usługę (projekt, dobór, wykonanie i serwisowanie) można często zlecić firmie sprzedającej oczyszczalnie.
 6. Zawsze potrzebny jest osadnik wstępny - osadnik wstępny powinien być zakopany jak najbliżej domu i być dobrze odpowietrzany przez wewnętrzną instalację kanalizacyjną (jeżeli nie będzie miał takiego odpowietrzenia, odległość od domu musi być większa niż 5 m). Ścieki powinny do niego docierać jeszcze ciepłe, bo wtedy proces rozkładu jest bardziej intensywny. W nowo budowanych domach dobrze jest tak poprowadzić instalację kanalizacyjną, aby rura odpływowa wychodziła z budynku na tę stronę działki, gdzie ma być oczyszczalnia.
Sonda
W jaki sposób odprowadzasz ścieki?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.