| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Szambo ekologiczne. Jaka jest cena eko szamba?
Gdy nie ma kanalizacji

Szambo ekologiczne. Jaka jest cena eko szamba?

Budując dom w okolicy, w której nie ma kanalizacji, szczególnie z dala od innych zabudowań, musimy się liczyć z tym, że aby odprowadzać ścieki będziemy musieli zamontować szambo. Wydawać by się mogło, że korzyści z takiego rozwiązania są znikome, a koszty wywozu nieczystości duże. Sprawdzamy, czy to prawda.

Część szamb produkowanych w Polsce nie jest dopuszczona do obrotu handlowego. Posiadanie przez zbiornik jedynie atestu PZH nie wystarcza, by był dopuszczony do sprzedaży jako wyrób budowlany.Szambo ekologiczne to niekiedy jedyna mozliwość odprowadzania nieczystości płynnych. Bez wątpienia najwygodniej jest usuwać ścieki do sieci kanalizacyjnej. Użytkownik jest wtedy zwolniony z jakichkolwiek obowiązków z tym związanych, oczywiście poza koniecznością wnoszenia regularnych opłat na rzecz lokalnego przedsiębiorstwa będącego właścicielem sieci.

Takich szczęśliwców jest jednak stosunkowo niewielu. Większość terenów przeznaczonych pod zabudowę jest położona na obszarach pozbawionych kanalizacji sieciowej i szans na jej powstanie w niedalekiej przyszłości. Czasem zdarza się też, że sieć jest, ale podłączenie do niej okazuje się na tyle kosztowne, że mimo technicznych możliwości nieosiągalne dla inwestora. Wtedy pozostaje mu zbudować lub kupić szambo i do niego odprowadzać nieczystości z domowej instalacji.

Szambo ekologiczne - zalety

Kiedy dla pesymistów szklanka jest od połowy pusta, dla optymistów jest do połowy pełna. Bądź więc optymistą i zamiast doszukiwać się wad bezodpływowego zbiornika na ścieki, doceń jego zalety. Jest:

  • niegroźny dla otoczenia – oczywiście pod warunkiem że zostanie zbudowany zgodnie z wymogami, czyli będzie idealnie szczelny;
  • tańszy niż oczyszczalnia – na kupno i montaż zbiornika wydamy znacznie mniej niż na jej budowę;
  • doskonały w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, czyli takich, które uniemożliwiają odprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu czy rzeki i na działkach zbyt małych na oczyszczalnię;
  • dobry, gdy ścieków jest niewiele albo powstają nieregularnie i ich ilość jest zmienna (na przykład gdy mieszkańcy domu często wyjeżdżają lub dom jest zamieszkiwany okresowo);
  • niewrażliwy na skład odprowadzanych ścieków i preparaty używane do udrażniania kanalizacji;
  • przydatny jako argument w dążeniu do oszczędnego gospodarowania wodą, ponieważ konieczność regularnego opróżniania zbiornika zwykle skłania domowników do ograniczenia jej zużycia.

Do gromadzenia nieczystości płynnych na posesjach nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej stosuje się szamba betonowe (żelbetowe) albo z tworzywa sztucznego.

Szambo ekologiczne - cena

Mankamentem korzystania z szamba są stosunkowo wysokie, wyższe w porównaniu z innymi rozwiązaniami kanalizacji indywidualnej, koszty eksploatacji. Cena za jednorazowy wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym wynosi od 100 do 200 zł w zależności od regionu kraju. Jeśli więc szambo jest naprawdę szczelne i opróżnia się je tak często, jak należy, czyli mniej więcej co dwa tygodnie, rocznie trzeba wydać od 2,5 do ponad 5 tys. zł.

Na wybudowanie (zainstalowanie) zbiornika jest potrzebne pozwolenie. Kiedy buduje się nowy dom, można je uzyskać wraz z pozwoleniem na jego budowę. We wniosku o pozwolenie na budowę domu i tak trzeba określić sposób zagospodarowania ścieków. Wraz z projektem domu należy wtedy dostarczyć rysunek przedstawiający usytuowanie zbiornika na działce oraz jego opis techniczny.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Zatkana rura. Przepychanie rury kanalizacyjnej

Gdy z umywalki nie chce spływać woda to znak, że rura kanalizacyjna jest zatkana. Przepychanie rury możesz...

Sposoby na wodę na działce. Co robić z deszczówką?

W myśl przepisów woda deszczowa jest ściekiem. Za odprowadzanie jej do systemu kanalizacji trzeba...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaką...

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych,...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie

Innym rozwiązaniem dla właściciela domu, który został wybudowany na terenie nie skanalizowanym jest...

Z czego rury kanalizacyjne? Wybieramy rury...

Rury kanalizacyjne: rodzaje. Instalacja kanalizacyjna w domu jednorodzinnym może być wykonana z...