Czy warto wykonać drenaż rozsączający na działce?

2018-10-29 21:49
Drenaż rozsączający
Autor: JPR System Drenaż rozsączający to najpopularniejszy...

Drenaż rozsączający to rozwiązanie najprostsze, najczęściej stosowane i bezpieczne pod względem sanitarnym. Nie wymaga zasilania w energię elektryczną, ale potrzebuje znacznej powierzchni. Czy na każdej działce można go wykonać?

Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

System oczyszczalni ścieków z drenażem rozsaczającym jest prosty w budowie, można go zamontować  samodzielnie, i niekłopotliwy w eksploatacji. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do gruntu, więc nie potrzeba innego odbiornika ścieków – rzeki, stawu czy rowu melioracyjnego.

Procesy oczyszczania ścieków w drenażu zachodzą przy udziale tlenu i zapewniają zmniejszenie zanieczyszczeń w blisko 95%, zwłaszcza z mikroorganizmów.

Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową

Jakie warunki należy spełnić, aby wykonać drenaż rozsączający na działce?

Do zamontowania drenażu potrzebne są sprzyjające warunki:

  • działka nie może być mała – na ułożenie drenów z zachowaniem zalecanych odległości potrzeba 60-90 m²;
  • poziom wód gruntowych musi być niski – co najmniej 1,5 m pod drenażem;
  • rodzaj gruntu musi zapewniać odpowiednie tempo przesiąkania ścieków – nie za szybkie i nie za wolne.

Najlepszy jest grunt piaszczysty lub gliniasto-piaszczysty. Jeżeli grunt jest trudno przepuszczalny lub zbyt łatwo przepuszczalny, trzeba go wymienić na piasek i dopiero na jego powierzchni ułożyć drenaż rozsączający. Gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, wykonuje się tak zwany kopiec filtracyjny. Drenaż rozsączający układa się na nasypie o wysokości zapewniającej wymaganą odległość od wód gruntowych (czyli co najmniej 1,5 m). Przykrywa się go warstwą ziemi, która ma chronić przed mrozem i wodami opadowymi. Takie rozwiązanie zwykle wymaga przepompowywania ścieków. Przydatność gruntu do rozsączania podziemnego może ocenić tylko specjalista.

Sami możemy przeprowadzić tylko wstępną ocenę (tzw. test perkolacyjny); lokalizując drenaż, trzeba zachować minimalne odległości:

  • od studni (również na sąsiedniej działce) 30 m,
  • od budynku 3 m,
  • od granicy działki 2 m,
  • od drzew i dużych krzewów 3 m;
  • nie można zbudować oczyszczalni z drenażem na terenach okresowo zalewanych.
Drenaż rozsączający
Autor: Nevexpol ... sposób oczyszczania ścieków...

Elementy systemu z drenażem rozsączającym

Drenaż rozsączający to układ perforowanych rur, ułożonych pod powierzchnią terenu (tak zwanych drenów), którymi ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym są równomiernie rozprowadzane do gruntu. Gleba działa jak filtr – zatrzymuje zawiesiny większe od jej mikroporów. Substancje mineralne i organiczne przekształcają się w rozpuszczalne w wodzie związki mineralno-organiczne. Zatrzymane zostają też bakterie. Długość i liczba ciągów drenarskich zależy od ilości ścieków dopływających, czyli od liczby stałych użytkowników oczyszczalni i warunków gruntowych (na przykład od wodoprzepuszczalności gruntu). Dla pięcioosobowej rodziny potrzebny jest drenaż składający się z 3-4 ciągów, długości 15-18 m każdy. Należy pamiętać o tym, że pojedynczy ciąg nie powinien być dłuższy niż 20 m. W przydomowej oczyszczalni są to zwykle trzy, rzadziej dwa lub cztery ciągi.

Na jakiej głębokości układać rury drenarskie?

Rury drenażowe układa się najczęściej na głębokości około 40 cm pod powierzchnią terenu, ze spadkiem 0,5-1,5%, zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i otacza warstwą kruszywa. Minimalna głębokość ułożenia drenażu to 35 cm, a maksymalna – około 80 cm. Odległość między ciągami to minimum 1,5 m.

Studzienka rozdzielcza i studzienka napowietrzająca

Studzienkę rozdzielczą montuje się ją za osadnikiem gnilnym, a przed układem drenów. Jej zadaniem jest równomierne rozdzielanie ścieków do poszczególnych ciągów drenarskich.

Studzienka napowietrzająca. Każdy z drenów musi być zakończony studzienką napowietrzającą (zwaną też kominkiem napowietrzającym). Zapewnia ona dopływ tlenu, który jest potrzebny do prawidłowego przebiegu procesów oczyszczania ścieków. Studzienki napowietrzające umożliwiają też kontrolę poziomu ścieków.

Czy drenaż rozsączający wymaga obsługi?

Drenaż rozsączający prawie nie wymaga obsługi. Trzeba jedynie średnio 4 razy w roku skontrolować studzienkę rozdzielczą i usunąć z niej osady. Gdy brak jest dostatecznej powierzchni, ścieki można doczyszczać na tak zwanych pakietach (złożach zraszanych). Wewnątrz prostopadłościennej ramy z tworzywa ułożone są kształtki, pokryte włókniną. Bytują tam mikroorganizmy, które oczyszczają przepływające ścieki. Pakiet pozwala 2-3-krotnie zmniejszyć powierzchnię potrzebną na oczyszczalnię, wymaga jednak dobrze przepuszczalnych gruntów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE