Wykończenie domu: 22 kroki do wykończenia. Roboty mokre wewnątrz budynku

2020-07-29 15:39

Wykończenie domu: co i w jakiej kolejności zrobić, by sprawnie i bezproblemowo wykończyć dom? Po pierwsze dobrze zaplanuj kolejność prac! Część I: roboty mokre wewnątrz budynku.

22 kroki do wykończenia domu (cz. I)
Autor: Mariusz Bykowski Krok 7. Betonowa warstwa dociskowa

Właściwa organizacja pracy podczas wykończenia domu może być dla wielu inwestorów sporym problemem. Przede wszystkim na budowie działa jednocześnie kilka różnych ekip. Wszystkie muszą mieć zapewniony front robót i dostarczone materiały. Spełnienie tych teoretycznie prostych wymagań wcale nie jest takie łatwe podczas wykończenia domu, szczególnie dla kogoś, kto buduje swój pierwszy dom. Podstawowa trudność to konieczność wykonywania prac wykończeniowych na czas i w odpowiedniej kolejności. Niedotrzymanie terminu przez jedną ekipę zwykle powoduje, że druga nie ma co robić.

Wykończenie domu: od czego zacząć?

Wykończenie domu to ostatni etap budowy. Od czego zacząć? To zależy, w którym miesiącu rozpoczynamy roboty wykończeniowe. Jest to o tyle istotne, że wiele technologii wymaga zapewnienia temperatury powyżej +5°C. Gdy prace wykończeniowe rozpoczyna się na wiosnę lub późnym latem, to wszystkie roboty (w tym mokre) zdąży się wykonać w proponowanej przez nas kolejności przed nadejściem mrozów. Jeśli dom będziemy wykańczać późną jesienią lub zimą, to priorytetem stanie się zamknięcie budynku i uruchomienie instalacji grzewczej. W pierwszej kolejności trzeba będzie zamontować okna i drzwi zewnętrzne, mimo że producenci stolarki (szczególnie drewnianej) zwykle zalecają jej montaż dopiero po wykonaniu robót mokrych. Aby nie utracić gwarancji, trzeba je będzie skutecznie zabezpieczyć, np. grubą folią, przed porysowaniem i wilgocią, a roboty tynkarskie prowadzić z należytą ostrożnością. Można również tradycyjne tynki oraz wylewki zamienić na technologie suche i zastosować do wykańczania pomieszczeń płyty gipsowo-kartonowe oraz jastrych gipsowy.

Etap prac wykończeniowych - kto zadba o jakość?

Część I: roboty mokre wewnątrz budynku

  • Wykończenie domu krok 1. Warstwa wyrównawcza – podłogi

Warstwę nośną podłogi na gruncie często wykonuje się z chudego betonu i nie zawsze robi się to z należytą starannością. Dlatego zwykle należy ją wyrównać i dodatkowo wzmocnić przez wykonanie szlichty betonowej. Jeśli nierówności są niewielkie (do 1 cm), można ich nie wyrównywać lub zastosować cienką warstwę zaprawy samopoziomującej. Jednak w przypadku większych nierówności lepiej ułożyć warstwę grubości 3 cm drobnoziarnistego betonu i zatrzeć na gładko. Jeżeli w podłodze nie przewiduje się rozprowadzenia żadnych przewodów instalacyjnych, kolejne jej warstwy lepiej układać dopiero po wykonaniu tynków wewnętrznych.

  • Wykończenie domu krok 2. Instalacja elektryczna

W tym samym czasie, w innym pomieszczeniu, druga ekipa może rozpocząć układanie przewodów elektrycznych wszystkich rodzajów instalacji (również teletechnicznej, antenowej, alarmowej). Najlepiej w rurkach osłonowych, peszlach, bo dzięki temu modernizacja lub wymiana instalacji w przyszłości będzie łatwa (bez konieczności kucia ścian).

  • Wykończenie domu krok 3. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Te prace wykończeniowe można wykonywać równocześnie z robotami elektrycznymi. Usytuowanie urządzeń w kuchni i łazienkach musi być już ostatecznie przesądzone. Dlatego już na tym etapie wykończenia domu powinny być sporządzone i zatwierdzone przez inwestorów odpowiednie projekty wnętrz. Dzięki temu będzie można później uniknąć kosztownych przeróbek.

  • Wykończenie domu krok 4. Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie

Po wyschnięciu warstwy wyrównawczej podłogi można przystąpić do układania kolejnej warstwy - to izolacje przeciwwilgociowe. Najczęściej jest to odpowiednio gruba folia układana na zakład lub papa asfaltowa na lepiku (bez wypełniaczy mineralnych).

Przeczytaj też:

Hydroizolacja łazienki: folia w płynie czy masa uszczelniająca >>>

Aby jednak warstwa ta była szczelna, podłoże musi być bardzo dokładnie zamiecione lub odkurzone, tak żeby żaden przypadkowo pozostawiony gwóźdź, kawałek kabla czy ścinek rury nie spowodował jej rozerwania. Również chodzenie po gotowej izolacji musi być ograniczone do minimum, dlatego wskazane jest jak najszybsze zabezpieczenie jej ochronną warstwą betonu lub izolacji termicznej (zgodnie z projektem).

  • Wykończenie domu krok 5. Izolacja termiczna podłogi na gruncie

Izolację termiczną podłogi na gruncie najczęściej wykonuje się ze styropianu lub z polistyrenu ekstrudowanego. Zwykle są to dwie warstwy ułożone z przesunięciem spoin. Często płyty izolacyjne układa się równocześnie z izolacją przeciwwilgociową, bo dzięki takiemu elastycznemu zabezpieczeniu ryzyko uszkodzenia papy lub folii jest bardzo małe.

  • Wykończenie domu krok 6. Instalacja centralnego ogrzewania

Jednocześnie z wykonywaniem drugiej warstwy izolacji termicznej rozprowadza się rury instalacji c.o. Układa się je pomiędzy płytami styropianu, bo dzięki temu straty ciepła na odcinkach przesyłowych są znikome. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby podejścia do grzejników były na odpowiedniej wysokości. Ponieważ na tym etapie robót wykończeniowych nie ma jeszcze posadzek ani parapetów (punktów odniesienia), o pomyłkę nietrudno. Przed zakryciem instalacji należy wykonać próby ciśnieniowe. Jeśli połączenia okażą się nieszczelne – łatwo będzie zlokalizować i naprawić uszkodzenie.

  • Wykończenie domu krok 7. Betonowa warstwa dociskowa

Izolacja termiczna podłogi wykonywana jest w ten sposób, że zwykle układa się betonową warstwę dociskową. Izolację zabezpiecza się folią budowlaną, która chroni ocieplenie przed wnikaniem betonu i wody zarobowej. W zależności od przewidywanej grubości warstwy dociskowej może być konieczne ułożenie siatek zbrojeniowych (są zbędne przy grubości betonu powyżej 6 cm). Następnie trzeba zamocować oraz wypoziomować prowadnice i dopiero wtedy można wylać warstwę dociskową betonu.

Nie wolno zapomnieć o wykonaniu dylatacji w pomieszczeniach o dużej powierzchni lub wąskich i długich. Na stropach między piętrami koniecznie trzeba ułożyć taśmę brzegową, aby zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną. Grubość i rodzaj poszczególnych warstw podłogi na gruncie powinny być zgodne z projektem i mogą się różnić od opisywanych przez nas. Na przykład izolacja przeciwwilgociowa może być umieszczona nad warstwą izolacji termicznej.

  • Wykończenie domu krok 8. Tynki wewnętrzne

Zwykle na kilka dni przed zakończeniem robót instalacyjnych w jednym lub kilku pomieszczeniach można rozpocząć prace tynkarskie. Oczywiście w pierwszej kolejności tynkuje się sufity, następnie ściany, a tynkowanie ościeży powinno się odłożyć do czasu zamontowania okien i parapetów wewnętrznych. Zanim zacznie się tynkować ściany, należy wykonać przejścia z rur osłonowych. Dzięki temu w czasie, kiedy rozprowadzana jest instalacja gazowa (którą trzeba prowadzić po wierzchu ścian) nie trzeba będzie kuć otworów w gotowych już tynkach.

  • Wykończenie domu krok 9. Okna i drzwi zewnętrzne

Okna z PCW i parapety wewnętrzne można montować tak jak dawniej, czyli przed ułożeniem tynków. Wtedy nie będzie problemów z wykończeniem i uniknie się przerw technologicznych. Jednak nowoczesne okna drewniane powinno się osadzać po wykonaniu robót mokrych. A to oznacza, że po otynkowaniu ścian i fragmentów ościeży (po wykonaniu naroży) trzeba przerwać robotę, osadzić okna, drzwi zewnętrzne i parapety, a następnie uzupełnić brakujący tynk. Niestety, takich przerw w pracy nikt nie lubi i często wywołuje to sprzeciw tynkarzy. Tynki wewnętrzne można bez obaw wykonać po zamontowaniu drewnianych okien i drzwi, jeżeli zastosuje się płyty gipsowo-kartonowe.

  • Wykończenie domu krok 10. Posadzka samopoziomująca

Po otynkowaniu ścian i sufitów warto na całej powierzchni podłogi ułożyć cienką warstwę wylewki samopoziomującej. Trzeba to zrobić co najmniej 6 tygodni przed przystąpieniem do układania posadzek. W ten sposób zakończy się roboty mokre wewnątrz budynku.

CZYTAJ: WYKOŃCZENIE DOMU - część II >>>

Kredyt na wykończenie domu