Nowe warunki techniczne w budownictwie 2021

2021-10-25 11:19
Warunki techniczne
Autor: Andrzej Szandomirski Nowe przepisy budowlane dotyczą budów, co do których złożono wniosek o pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2014 r.

Warunki techniczne w 2021 r.: sprawdź, co się zmieniło. Zmiany w warunkach technicznych nie są niczym nowym dla branży budowlanej. To kolejny, ostatni już etap zaostrzania norm dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Cały proces rozpoczął się w 2014 r. i zmierza do minimalizacji zużycia energii elektrycznej w budownictwie w krajach Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwane krócej warunkami technicznymi, to zbiór przepisów będących podstawą działania projektantów, wykonawców oraz producentów materiałów budowlanych. Proces systematycznego zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie zakładał trzy etapy wprowadzania zmian w przepisach rozporządzenia – wchodziły one w życie kolejno w latach 2014, 2017 i 2021.

Dzięki takiemu rozciągnięciu w czasie branża budowlana mogła dokładnie zapoznać się z planowanymi zmianami i spokojnie na nie przygotować. Nowe zasady budowania przynoszą znaczące, potwierdzone korzyści nie tylko dla inwestorów, ale również dla całego sektora budownictwa, a tym samym gospodarki kraju. Ostatni etap zmian obowiązujący od 2021 r. wprowadził m.in. nowe wymogi w zakresie izolacyjności współczynników ciepła dla ścian, dachów, okien i drzwi. Zmiany te wymuszają na inwestorach zastosowanie nowych rozwiązań izolacji termicznej oraz wybór odpowiedniego systemu grzewczego. Wszystko po to, by zatrzymać jak najwięcej ciepła w budynku oraz korzystać z odnawialnych źródeł energii.

Warunki techniczne 2021: kogo dotyczą zmiany?

Nowe przepisy związane ze zmianami w warunkach technicznych obejmują przede wszystkim:

  • osoby, które złożyły wniosek i dostały pozwolenie na budowę w 2021 r.,
  • osoby, które do 2021 r. nie zrealizowały budowy domu zaprojektowanego wg warunków technicznych w poprzednim brzmieniu,
  • osoby, które rozbudowują lub modernizują stary dom.

Jeśli chodzi o pierwszą grupę, tj. osoby, które dopiero złożyły wniosek i dostały pozwolenie na budowę w 2021 r., sprawa jest prosta. Wystarczy, że uwzględnią one nowe przepisy w zakresie warunków technicznych w tworzonym projekcie budowlanym. Natomiast osoby, które do 2021 r. nie zrealizowały budowy domu zaprojektowanego według poprzednich warunków technicznych, a także osoby, które rozbudowują lub modernizują stary dom mają już nieco trudniejsze zadanie. Muszą bowiem dostosować istniejący już projektu bądź budynek do restrykcyjnych wymogów dotyczących m.in. izolacyjności cieplnej.

Ważne! Nowe warunki techniczne nie mają zastosowania do osób, które wniosek o pozwolenie na budowę złożyły przed 31 grudnia 2020 r. – nawet jeśli samo pozwolenie otrzymały już w 2021 r.

Najważniejsze zmiany warunków technicznych w 2021 r.

Zmiany przepisów dotyczących warunków technicznych polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowych parametrów w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energetycznej budynków. Chodzi tu w szczególności o:

1. Obniżenie wskaźnika energii pierwotnej Ep

W naszym klimacie każdy budynek mieszkalny powinien posiadać system ogrzewania i wentylacji. Energii elektrycznej potrzebujemy też do podgrzewania wody użytkowej, zasilania sprzętów elektrycznych czy oświetlenia.

Końcowym wynikiem obliczeń uwzględniających nakłady energii nieodnawialnej poniesionej na dostarczenie do budynku różnych nośników energii jest wskaźnik Ep. Na wartość tego wskaźnika składa się zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, podgrzania wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia oraz oświetlenia. Kolejne etapy zmian przepisów dotyczących warunków technicznych w budownictwie zakładały stopniowe zmniejszanie wartości Ep:

  • 2014 r. – 120 kWh/(m2/rok),
  • 2017 r. – 95 kWh/(m2/rok),
  • 2021 r. - 70 kWh/(m2/rok).

Jeśli chodzi o nieodnawialną energię pierwotną to najmniej korzystna jest energia elektryczna z sieci. Przyczyną takiego stanu rzeczy są duże straty podczas produkcji i przesyłu. Znacznie korzystniejsze są lokalne źródła energii odnawialnej, takie jak energia słoneczna, energia wiatrowa, energia geotermalna, czy biomasa. Aby osiągnąć w budynku jednorodzinny niski wskaźnik Ep, który będzie spełniał nowe wymogi techniczne, warto zatem wykorzystać odnawialne źródła energii.

Ważne! Nowe wymogi w zakresie obniżonego zapotrzebowania na energię należy spełnić, jeśli ubiegamy się o pozwolenie na budowę w 2021 r. Jeśli natomiast pozwolenie otrzymaliśmy przed wejściem w życie zmian, to jest ono nadal ważne w niezmienionej formie (wynika to z podstawowej zasady, że prawo nie może działać wstecz).

2. Warunki techniczne 2021: obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budynku

Izolację termiczną przegrody budowlanej (ściany, stropu, podłogi) określa się współczynnikiem przenikania ciepła U. Jest to ilość energii, która przenika przez ściany, okna, drzwi, dach i inne przegrody, odniesiona do powierzchni przegrody i różnicy temperatur między stroną wewnętrzną i zewnętrzną. Współczynnik przenikania ciepła U stanowi jeden z najważniejszych parametrów mających bezpośredni wpływ na bilans energetyczny domu, a tym samym na koszty jego ogrzewania. Jednostką, w jakiej się go wyraża jest W/(m2·K). Współczynnik ten uzależniony jest od rodzaju materiału budowlanego. Im lepsze właściwości izolacyjne materiału przegrody, tym mniejszy będzie współczynnik przenikania ciepła.

Przeczytaj też:

Budowa domu w 2021 r. Standard energetyczny >>>

Aby wyliczyć wartość współczynnika przenikania ciepła U, należy wziąć pod uwagę opór cieplny zależny od grubości ściany (w metrach) oraz współczynnik przewodzenia ciepła λ.

Przeczytaj też:

Ciepłe okna. Izolacyjność termiczna okien wg WT2021 >>>

W tabeli przedstawiamy wybrane najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. w zakresie współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród.

Rodzaj przegrody Temperatura w pomieszczeniu ogrzewanym  Współczynnik U – WT 2017 (wartość maks.) Współczynnik U – WT 2021 (wartość maks.)
Ściany zewnętrzne temp. ≥ 16°C 0,23 0,20
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami temp. ≥ 16°C 0,18 0,15
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

temp. ≥ 16°C

temp. < 16°C

1,1

1,6

0,9

1,4

Okna połaciowe

temp. ≥ 16°C

temp. < 16°C

1,3

1,6

1,1

1,4

Stropy temp. ≥ 16°C 0,25 0,25
Podłogi na gruncie temp. ≥ 16°C 0,30 0,30
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi - 1,5 1,3
Ściany wewnętrzne - 1,00 1,00

Źródło danych: Rządowe Centrum Legislacji

Co nowe warunki techniczne zmieniają w praktyce?

Nowe warunki techniczne wymuszają przede wszystkim stosowanie lepszej jakości izolacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Jednak z uwagi na to, że zmiany te zapowiadane były już od pewnego czasu, większość producentów zdążyła się dni nich przygotować, m.in. zaopatrując się w gotowy asortyment odpowiadający nowym przepisom, a zatem zmiana ta nie powinna być dla nich szczególnie odczuwalna.

Bardzo istotne jest to, że w efekcie zmian istotnie wzrosło znaczenie energii odnawialnej oraz wykorzystujących ją urządzeń, takich jak instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Konsekwencją zmian jest także większy przydział na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej w zapotrzebowaniu budynku na energię.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE